Alla diarier (184 träffar)

2021-04-12 Regionstyrelsen
Deklaration av jäv och intressekonflikter, Kaarina Sundelin, ordförande, Inköp, Inköpsstyrgrupp hälso- och sjukvårdstjänster, 2021-03-02.docx
2021-04-12 -
Maria Bengtsson
2021-04-12 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Anmälan om barn och unga som far illa
UT 2021-04-12 Socialförvaltningen Borås
Ola Palmquist
2021-04-12 Regionstyrelsen
Beslut gällande tilläggsavtal med Oriola om leverans 2021-04-09
2021-04-12 -
Katrin Urbäck
2021-04-12 Styrelsen för kulturutveckling
Motagningskvitto.pdf Borgeby-fibula, arkeologisk konservering
UT 2021-04-12 Statens historiska museer
Inger Nyström Godfrey
2021-04-12 Kulturnämnden
Redovisning av ungdomsorganisation 2020 för BKC Västra Götaland
IN 2021-04-12 BKC Västra Götaland
Jens Lejhall
2021-04-12 Styrelsen för kulturutveckling
Offert ut Privat Målning av Johan Ericson 1916
UT 2021-04-12 Anders Lindén
Ann-Marie Mild
2021-04-12 Regionstyrelsen
Deklaration av jäv och intressekonflikter, Urban Andersson, medlem, Inköp, Upphandling hörapparater, 2021-04-06.
2021-04-12 -
Monica Gunnarsson
2021-04-12 Regionstyrelsen
Deklaration av jäv och intressekonflikter, Kristoffer Dale, medlem, Upphandlingsgrupp, Hörhjälpmedel, 2021-04-07
2021-04-12 -
Monica Gunnarsson
2021-04-12 Regionstyrelsen
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 3.4.1-44667/2019 avseende Alingsås lasarett, Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IN 2021-04-12 Inspektionen för vård och omsorg
Marga Brisman
2021-04-12 Fastighetsnämnden
Hyresavtal nr 1084-1-02 mellan Fabs AB och Västra Götalandsregionen, Sjukhusen i Väster, Alingsås ambulansenhet, Tokebackavägen, Stormansgården 1, Alingsås
2021-04-12 -
Annelie Sjöström