Alla diarier (116 träffar)

2020-06-01 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar samråd funktionshinder 200507
2020-06-01 -
Åsa Olsson
2020-06-01 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar samråd mänskliga rättigheter 200506
UT 2020-06-01 beredningen för mänskliga rättigheter
Emma Broberg
2020-06-01 Kulturnämnden
Verksamhetsberättelse 2019 slutversion
IN 2020-06-01 Danscentrum Väst
Marian Söderholm
2020-06-01 Styrelsen för Närhälsan
Kompletterande begäran från Inspektionen för vård och omsorg, IVO dnr 8.2.1-21675/2019 Närhälsan Brämaregården vårdcentral
IN 2020-06-01 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Kajsa Ejnell
2020-06-01 Kulturnämnden
årsredovisning 2019
IN 2020-06-01 Danscentrum Väst
Marian Söderholm
2020-06-01 Regionstyrelsen
Skatteverket gällande Granberg Sverige AB för Direktupphandling av mössa AKUT relaterat till Covid-19
2020-06-01 -
Sandra Andersson
2020-06-01 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av urinvägsinfektion, högt blodtryck - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2020-06-01 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2020-06-01 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av omfattande divertikulit - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN 2020-06-01 Försäkringskassan
Carin Svensk
2020-06-01 Regionstyrelsen
Uppförandekod för Granberg Sverige A gällande köp av mössa AKUT relaterat till Covid-19
IN 2020-05-29 Granberg Sverige AB
Sandra Andersson
2020-06-01 Kulturnämnden
Återrapportering om Danscentrum Västs verksamhet 2019
IN 2020-06-01 Danscentrum Väst
Marian Söderholm