Alla diarier (357 träffar)

2020-02-18 Regionstyrelsen
Anbudsöppningsprotokoll för RS 2018-01422 Upphandling av stå- och träningshjälpmedel
2019-01-04 -
Anna Kihlström
2020-02-18 Regionstyrelsen
Utredning om Västra Götalandsregionens stöd och medverkan i pridefestivaler i Västra Götaland
2020-02-18 RS - Mänskliga rättigheter
-
2020-02-18 Regionstyrelsen
Slutgiltigt remissvar engelsk version - North Sea Region 2030 Strategy
UT 2020-02-18 Regionstyrelsen
Henrik Gullstrand
2020-02-18 Regionstyrelsen
Slutgiltigt remissvar svensk version - North Sea Region 2030 Strategy
UT 2020-02-18 Regionstyrelsen
Henrik Gullstrand
2020-02-18 Regionstyrelsen
Remissyttrande över Nordsjökommissionens North Sea Region 2030 Strategy
2020-02-18 -
Henrik Gullstrand
2020-02-18 Styrelsen för Regionhälsan
Samverkansavtal avseende Åmåls familjecentral mellan Närhälsan Åmål Barnmorskemottagning, Medpro vårdcentral och Åmåls kommun
2020-02-18 -
Karin Kaloczy
2020-02-18 Regionstyrelsen
förhandlingsprotokoll företrädesrätt
UT 2020-02-18 regionstyrelsen
Lena Kullander
2020-02-18 Regionstyrelsen
förhandlingsprotokoll avsked
UT 2020-02-18 regionstyrelsen
Lena Kullander
2020-02-18 Regionstyrelsen
förhandlingsprotokoll brott mot LAS
UT 2020-02-18 regionstyrelsen
Lena Kullander
2020-02-18 Regionstyrelsen
Yttrande över motion av Carina Örgård (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) om att tillhandahålla nödvändig vård för barn med svåra ätstörningar, 12-16 år
2020-02-18 -
Mia Harty