Alla diarier (374 träffar)

2021-05-17 Regionstyrelsen
Anbud från Fresenius Medical Care Sverige AB för Upphandling för rekvisitionsläkemedel 2021
IN 2020-08-20 Fresenius Medical Care Sverige AB
Christer Turesson
2021-05-17 Fastighetsnämnden
Underrättelse om installation av kylaggregat, Alingsås lasarett
UT 2021-05-17 Alingsås kommun
Åsa Sandberg
2021-05-17 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av sår som inte läkt - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2021-05-17 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2021-05-17 Regionstyrelsen
Svar på skrivelse om Framtidens vårdinformationsmiljö från FVM till samordningsråd ortopedi
IN 2021-03-01 RS - Programkontor FVM, RS - Avdelning vårdgivarfrågor
Andrea Hallberg
2021-05-17 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från ägarutskottets sammanträde den 11 maj 2021 - Reviderad struktur för styrande dokument 2021
2021-05-17 -
Katrin Urbäck
2021-05-17 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från ägarutskottets sammanträde den 11 maj 2021 - Återkallelse av genomförandebeslut - Vuxenpsykiatrisk mottagning Södra Älvsborgs sjukhus, Skene
2021-05-17 -
Carl Öhrman
2021-05-17 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från ägarutskottets sammanträde den 11 maj 2021 - Genomförandebeslut Försörjnings- och logistikprojektet - Installation av avfalls- och textilsugsystem samt rivning av automatiskt transportsystem för Sahlgrenska universitetssjukhuset
2021-05-17 -
Madeleine Augustsson
2021-05-17 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från ägarutskottets sammanträde den 11 maj 2021 - Uppdragsbeskrivning för Västra Götalandsregionens medverkan i samordningsförbund
2021-05-17 -
Maria Nordh
2021-05-17 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från ägarutskottets sammanträde den 11 maj 2021 - Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg - ansvar och finansiering avseende fasta kostnader
2021-05-17 -
Annika Mårtensson
2021-05-17 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från ägarutskottets sammanträde den 11 maj 2021 - Fortsatt genomförandeplanering för Sahlgrenska Life Hus 1 - svar på regionstyrelsens återremiss
2021-05-17 -
Carl Öhrman