Alla diarier (323 träffar)

2020-09-28 Regionstyrelsen
Anbud från Abigo Medical AB för Upphandling av förband och sårläkningsprodukter inklusive gips med tillbehör
IN 2018-06-07 Abigo Medical AB
Christina Camén
2020-09-28 Regionstyrelsen
Upphandlingsdokument för Avtal 201901313-030 om ramavtal Server, Server FKU 22 med Advania Sverige AB
2020-09-28 -
Carina Nygren
2020-09-28 Regionstyrelsen
Öppningsprotokoll för Avtal 201901313-030 om ramavtal Server, Server FKU 22 med Advania Sverige AB
2020-09-28 -
Carina Nygren
2020-09-28 Regionstyrelsen
Tilldelningsbeslut och sammanställning av utvärdering för Avtal 201901313-030 om ramavtal Server, Server FKU 22 med Advania Sverige AB
2020-09-28 -
Carina Nygren
2020-09-28 Regionutvecklingsnämnd
Slutbeslut Mariestad Brommö fiber
2020-09-28 -
Eric Åkerlund
2020-09-28 Styrelsen för kulturutveckling
Antikvarisk rapport och intyg Byte av taktäckning på fastighet Soldattorpet (Laddatorpet) i närheten av I 15, Borås stad, Borås kommun
UT 2020-09-25 Länsstyrelsen Västra Götalands län
Karin Lundberg
2020-09-28 Folktandvården Västra Götaland
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 3.1.1-40626/2020 avseende Folktandvården, område väster i Göteborg
IN 2020-09-28 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Alicia Van Exel
2020-09-28 Regionstyrelsen
Anbud från Proact IT för Avtal 201901313-030 om ramavtal Server, Server FKU 22 med Advania Sverige AB
IN 2020-08-31 Proact IT Sweden AB
Carina Nygren
2020-09-28 Regionstyrelsen
Anbud från Dustin Sverige för Avtal 201901313-030 om ramavtal Server, Server FKU 22 med Advania Sverige AB
IN 2020-08-31 Dustin Sverige AB
Carina Nygren
2020-09-28 Kulturnämnden
Kompletterande information angående covid 19 för ansökan kulturnämndens internationella resestipendium hösten 2020 Videoiids turné
IN 2020-09-28 Videoiid
Dan Fröberg