Alla diarier (863 träffar)

2021-06-22 Regionutvecklingsnämnd
Protokollsutdrag från regionutvecklingsnämndens sammanträde den 18 juni 2021 - Information om artikel om samlade erfarenheter av arbetet med Sociala investeringsmedel i Västra Götalandsregionen
2021-06-22 -
Shirin Bartholdsson
2021-06-22 Fastighetsnämnden
Tillkännagivande: fastighetsnämnden, sammanträde 2021-06-16; protokoll
2021-06-22 -
Åsa Lindström
2021-06-22 Regionutvecklingsnämnd
Protokollsutdrag från regionutvecklingsnämndens sammanträde den 18 juni 2021 - Uppföljning av delregionala tillväxtmedel 2020
2021-06-22 -
Katarina Ahlin
2021-06-22 Regionutvecklingsnämnd
Protokollsutdrag från regionutvecklingsnämndens sammanträde den 18 juni 2021 - Återrapportering 2020 av Västra Götaland 2020
2021-06-22 -
Monica Emanuelsson
2021-06-22 Regionstyrelsen
Dokumentation för Direktupphandling av bemanning av allmänsjuksköterskor till Psykiatri akuten, Skaraborgs sjukhus
2021-06-22 -
Sandra Andersson
2021-06-22 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av grå starr - Ansökan om ersättning i efterhand
UT 2021-06-22 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2021-06-22 Regionutvecklingsnämnd
Protokollsutdrag från regionutvecklingsnämndens sammanträde den 18 juni 2021 - Svar på remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler för artificiell intelligens
2021-06-22 -
Rebecka Lönnroth
2021-06-22 Regionutvecklingsnämnd
Protokollsutdrag från regionutvecklingsnämndens sammanträde den 18 juni 2021 - Yttrande över remiss om försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program
2021-06-22 -
Maria Nordh
2021-06-22 Regionutvecklingsnämnd
Protokollsutdrag från regionutvecklingsnämndens sammanträde den 18 juni 2021 - Yttrande över remiss om Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028
2021-06-22 -
Maria Jakobsson
2021-06-22 Regionutvecklingsnämnd
Protokollsutdrag från regionutvecklingsnämndens sammanträde den 18 juni 2021 - Svar på initiativärende från Vänsterpartiet för ett tydligare jämställdhetsarbete
2021-06-22 -
Josef Gustafsson