Alla diarier (1268 träffar)

2019-01-18 Regionstyrelsen
Anbud från Santax Medico AB
IN 2018-02-21 Santax Medico AB
Sophia Svensson
2019-01-18 Kulturnämnden
Ansökan om bidrag till pensionärsorganisationer 2019 för SPF Seniorerna Norra Älvsborgsdistriktet
IN 2019-01-18 SPF Seniorerna Norra Älvsborgsdistriktet
Anna Karlsson
2019-01-18 Regionstyrelsen
Begäran om patientjournal från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 8.2.1-1464/2019 avseende Sahlgrenska Universitetssjukhuset, psykiatri psykos
IN 2019-01-18 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2019-01-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Revidering av regional förteckning över kvalitetsregister - remiss 2018-09-21
2019-01-18 -
Andrea Fridlizius
2019-01-18 Styrelse: Västarvet
Offert ut Konservatorsmedverkan, Borås konstmuseum
UT 2019-01-18 Borås stad
Ellinor Gunnarsson
2019-01-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Sammanställning av remissvar avseende kvalitetsregister.pdf
2019-01-18 -
Andrea Fridlizius
2019-01-18 Regionstyrelsen
Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 8.2.1-1724/2019 avseende psykiatri beroende, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IN 2019-01-18 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2019-01-18 Folktandvården Västra Götaland
Begäran om överläggning Vision
IN 2019-01-03 Vision
Annika Pettersson
2019-01-18 Regionstyrelsen
Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 8.2.1-795/2019 avseende psykiatri affektiva, psykiatrimottagning Väster, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IN 2019-01-18 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2019-01-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Sjukvård i Västra Götalandsregionen 2018 Med fokus på sjukhusbaserad vård
2019-01-18 -
Mink Karlsson