Alla diarier (673 träffar)

2023-10-04 Naturbruksstyrelsen
Beviljande ingå ytterligare begränsad tid - YH
2023-10-04 -
Kathrin Strand
2023-10-04 Styrelsen för Regionhälsan
Undersökning och riskbedömning hot och våld Primärvårdens dietistenhet 2022-10-19
2023-10-04 -
Jeanette Rehn
2023-10-04 Styrelsen för Regionhälsan
Skyddsrond digital arbetsmiljö Primärvårdens dietistenhet 2023-09-01
2023-10-04 -
Jeanette Rehn
2023-10-04 Styrelsen för Regionhälsan
Skyddsrond fysisk arbetsmiljö Primärvårdens dietistenhet 2023-09-01
2023-10-04 -
Jeanette Rehn
2023-10-04 Styrelsen för Regionhälsan
Skyddsrond Hälsofrämjande Primärvårdens dietistenhet 2023
2023-10-04 -
Jeanette Rehn
2023-10-04 Styrelsen för fastighet stöd och service
30403 Upphandling Entreprenör Anbud Veidekke Järnbrott
IN 2022-08-29 Veidekke Entreprenad AB
My Håkansson
2023-10-04 Regionstyrelsen
Ytterligare skrivelse om dataskyddsombud
IN 2023-10-03 Sekretess
Martin Dahlgren
2023-10-04 Regionstyrelsen
Sekretessförbindelse konsulter
2023-10-04 -
Susanne Lindqvist
2023-10-04 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Delrekvisition och lägesrapport 2023-06-01--2023-08-31 för projekt Samverkansplattform Biomarina näringar
IN 2023-10-04 Innovatum AB
Anders Carlberg
2023-10-04 Styrelsen för Regionhälsan
Anmälan om barn och unga som far illa
UT 2023-10-04 Socialförvaltningen Mariestad
Maria Gjertsen