Alla diarier (1198 träffar)

2022-05-26 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Uppföljningsrapport 2022 för Capio Rehab Mölndal
UT 2022-05-17 CapioVårdcentralMölndal MaritaAvall
Lena Zetterberg
2022-05-25 Styrelsen för kulturutveckling
Åtgärdsprogram Vingslag brons - konservering
UT 2020-12-10 Konstenheten VGR
Carl Brädde
2022-05-25 Styrelsen för Regionhälsan
Komplettering
UT 2022-05-25 Socialförvaltningen i Lerum
Maria Gjertsen
2022-05-25 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Kallelse Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 2022-06-02
2022-05-25 -
Anna Schürer von Waldheim
2022-05-25 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Återrapportering 2022 av genomförda uppföljningar för vårdval, avtal och överenskommelser, kvartal 1
2022-05-25 -
Malin Sköld
2022-05-25 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Verksamhetsplan 2022 för folkhälsorådet i Mariestads kommun
2022-05-25 -
Caroline Oskarsson
2022-05-25 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Tillägg till avtal om utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar vid Gårdstens vårdcentral i Göteborg för 2023
2022-05-25 -
Caroline Oskarsson
2022-05-25 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Status i arbetet med tillgängligheten april 2022
2022-05-25 -
Emmy Fhager
2022-05-25 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Delårsrapport april 2022 för östra hälso- och sjukvårdsnämnden
2022-05-25 -
Ida Wernered
2022-05-25 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Uppföljning av vårdöverenskommelse mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Skaraborgs Sjukhus mars 2022
2022-05-25 -
Rebecca Andersson