Alla diarier (126 träffar)

2021-01-18 Regionstyrelsen
Påminnelse på förfrågan - behandling av smärta i fotled/fot - Ansökan om ersättning för planerad vård
IN 2021-01-18 Försäkringskassan
Carin Svensk
2021-01-18 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Uppdrag att ge en fördjupad redogörelse av regionens svar till Inspektionen för vård och omsorg
2021-01-18 -
Magnus Kronvall
2021-01-18 Fastighetsnämnden
Uppsägning för villkorsändring och ansökan om medling till hyresnämnden hyresavtal nr 6479-5017-05 mellan KB Myran nr 30 Wallenstam & Co och Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Första Långgatan 16, Masthugget 10:15, Göteborg
2021-01-18 -
Annelie Sjöström
2021-01-18 Regionstyrelsen
Redovisning av partistöd 2019
UT 2021-01-12 Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, RS - Politiska tjänstemän, RS - Politiska tjänstemän, RS - Politiska tjänstemän, RS - Politiska tjänstemän, RS - Politiska tjänstemän
Elisabet Ericson
2021-01-18 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Rapport 1177 Vårdguiden på telefon
2021-01-18 -
Pia Berggren
2021-01-18 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av huvudvärk, illamående och yrsel - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN 2021-01-18 Försäkringskassan
Carin Svensk
2021-01-18 Regionstyrelsen
Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 3.4.1-00602/2021 avseende Närhälsan Kärra vårdcentral
IN 2021-01-18 Inspektionen för vård och omsorg
Marga Brisman
2021-01-18 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Uppdrag om åtgärder för att minska kariesfrekvensen i områden där karies är ett stort problem
2021-01-18 -
Joakim Wassén
2021-01-18 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av kräkningar, faryngit med mera - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN 2021-01-18 Försäkringskassan
Carin Svensk
2021-01-18 Regionstyrelsen
Kompletterande begäran om uppgifter från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 3.5.1-41918/2019 avseende Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IN 2021-01-18 Inspektionen för vård och omsorg
Marga Brisman