Alla diarier (805 träffar)

2019-11-14 Fastighetsnämnden
Bestridande faktura 2019-10-23 Bravida Sverige AB, fakturanummer 80701192, fakturadatum 2019-09-18
UT 2019-11-14 Bravida Sverige AB
Matilda Vikström
2019-11-14 Fastighetsnämnden
Bestridande faktura 2019-10-22 Bravida Sverige AB, fakturanummer 80703706, fakturadatum 2019-09-20
UT 2019-11-14 Bravida Sverige AB
Matilda Vikström
2019-11-14 Styrelsen för Närhälsan
Skrivelse om e-post till boendestöd från anhörig till vårdcentralchef
IN 2019-11-13 Sekretess
Åsa Cronberg Lind
2019-11-14 Styrelsen för Närhälsan
Skrivelse om brev från Patientnämnden till Habiliteringen från anhörig till vårdcentralchef Närhälsan Olskroken vårdcentral
IN 2019-11-13 Sekretess
Åsa Cronberg Lind
2019-11-13 Fastighetsnämnden
Service/underhållsavtal Sprinkleranläggning Skaraborgs Sjukhus Skövde
2019-11-13 -
Lars Jansson
2019-11-13 Fastighetsnämnden
Service /Underhåll av likriktarstation på Ringön
2019-11-13 -
Lars Jansson
2019-11-13 Styrelse: Västarvet
Mottagningskvitto Röntgen av privat målning
2019-11-12 Christer Ehrenpil
Ann-Marie Mild
2019-11-13 Regionstyrelsen
Rapport avseende granskning av intern styrning och kontroll av investeringsprojekt
IN 2019-11-13 Deloitte AB
Bengt Säterskog
2019-11-13 Servicenämnden
Protokoll fört vid MBL-förhandling/information 2019-05-14. Information enligt § 19, löpnummer § 26 samt Förhandling enligt § 11 löpnummer § 22-25
IN 2019-11-13 SN - HR-enhet
Hanna Schött
2019-11-13 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av ADHD - Ansökan om ersättning för planerad vård
UT 2019-11-13 Försäkringskassan
Sara Palmqvist