Alla diarier (243 träffar)

2020-11-23 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Reviderad delegeringsordning för södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-02-27
2020-11-23 -
Ellinor Nelson
2020-11-23 Revisionsenheten
Mötesanteckning dialogmöte med Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2020-10-28
2020-11-23 -
Marianne Förars Gustafsson
2020-11-23 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av oregelbunden puls och Basalcellscarcinom - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN 2020-11-23 Försäkringskassan
Carin Svensk
2020-11-23 Regionstyrelsen
Komplettering av förfrågan - behandling av feber, bihålor - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN 2020-11-23 Försäkringskassan
Carin Svensk
2020-11-23 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av follikelcysta på ovarium - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2020-11-23 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2020-11-23 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av akut cystitis - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2020-11-23 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2020-11-23 Styrelsen för kulturutveckling
Förslag Skyddsåtgärder på fastigheten Inom Vallgraven 57:2
UT 2020-11-23 Trafikverket
Julio Araujo Amorim
2020-11-23 Styrelsen för Närhälsan
Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter från Inspektionen för vård och omsorg, IVO dnr 3.4.1-56581/2020 Närhälsan Björkekärr vårdcentral
IN 2020-11-23 Inspektionen för vård och omsorg avdelning sydväst, IVO
Ann-Christin Karlsson
2020-11-23 Styrelsen för kulturutveckling
Rapport Skyddsåtgärder på fastigheten Inom Vallgraven 57:2
UT 2020-11-23 Trafikverket
Julio Araujo Amorim
2020-11-23 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av låsning och värk i vänster axel och överarm - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN 2020-11-23 Försäkringskassan
Carin Svensk