Alla diarier (56 träffar)

2019-08-22 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Återrapportering av genomförda uppföljningar för vårdval, avtal och överenskommelser kvartal 2, 2019
2019-08-22 -
Lena Karlsson
2019-08-22 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av D22 - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN 2019-08-21 Försäkringskassan
Carin Svensk
2019-08-22 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av giktanfall - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN 2019-08-21 Försäkringskassan
Carin Svensk
2019-08-22 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Upphandling av specialistgynekologi i öppenvård
2019-08-22 -
Gunnel Sjöberg
2019-08-22 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Färgelanda kommun för perioden 2020-2023
2019-08-22 -
Agneta Eriksson
2019-08-22 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Överenskommelse om tjänsteköp juridiska tjänster 2019 mellan Närhälsan och Regiongemensam Hälso- och sjukvård
2019-08-22 -
Karin Kaloczy
2019-08-22 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Åmåls kommun för perioden 2020-2023
2019-08-22 -
Agneta Eriksson
2019-08-22 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Förlängning av Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Svenska Röda Korset och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSNG 2015-00326)
2019-08-22 -
Gunnel Sjöberg
2019-08-22 Regionstyrelsen
Kallelse personalutskottet 2019-08-23
2019-08-22 -
Malin Nilsson
2019-08-22 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Slutrapport – Utvecklingsmedel för införande av puls för lärande i Herrljunga kommuns skolor
IN 2019-08-15 Herrljunga kommun
Lars Paulsson