Alla diarier (190 träffar)

2019-03-19 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av hjärtflimmer, ångest - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN 2019-03-19 Försäkringskassan
Carin Svensk
2019-03-19 Folktandvården Västra Götaland
Överenskommelse mellan Regionservice, Kompetenscentrum och Folktandvården Västra Götalandsregionen gällande genomförande av styrgruppsutbildning halvdag
2019-03-19 -
Anna-Lena Alvekrans
2019-03-19 Göteborgs botaniska trädgård
Ansökan Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019
IN 2019-03-19 Sekretess
Cecilia Wahlén
2019-03-19 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Förändrad förteckning över behöriga attestanter från 2019-03-01
UT 2019-03-19 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Annika Ek
2019-03-19 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Förändrad förteckning över behöriga attestanter från 2019-03-01
UT 2019-03-19 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Annika Ek
2019-03-19 Styrelse: Västarvet
Mottagningskvitto Mänskliga kvarlevor från Göteborgs naturhistoriska museum (GNM)
2019-03-11 -
Madelene Skogbert
2019-03-19 Regionstyrelsen
Överenskommelse om förnyad konkurrensutsättning av möbler till SU Beroende dagvård HS, intern konsulttjänst
2019-03-19 -
Reija Bratt
2019-03-19 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av influensainfektion - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN 2019-03-19 Försäkringskassan
Carin Svensk
2019-03-19 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Attestantförteckning från 2019-03-01 ver 31.pdf
UT 2019-03-19 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Annika Ek
2019-03-19 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Attestantförteckning från 2019-03-01 ver 31.pdf
UT 2019-03-19 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Annika Ek