Alla diarier (254 träffar)

2019-09-18 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Delårsrapport augusti 2019
2019-09-18 -
-
2019-09-18 Servicenämnden
Uppgiftsfördelning miljö för Regionservice utan vidarefördelning. Mottagande chef Carolina Isacson
2019-09-18 -
Sara Palm
2019-09-18 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av besvär i andningsorgan, dyspne, trötthet och hypertoni - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2019-09-18 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2019-09-18 Servicenämnden
Uppgiftsfördelning miljö för Regionservice utan vidarefördelning. Mottagande chef Henrik Ryhnell
2019-09-18 -
Sara Palm
2019-09-18 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Skrivelse ställd till östra hälso- och sjukvårdsnämnden om förslag att stänga lasarettens rehabbassänger
IN 2019-09-17 Funktionsrätt Skaraborg
Ida Wernered
2019-09-18 Servicenämnden
190902 mailsvar Eva Johansson
UT 2019-09-18 Eva Johansson
Ronny Moberg
2019-09-18 Servicenämnden
Uppgiftsfördelning arbetsmiljö för Regionservice utan vidarefördelning. Mottagande chef Mikael Svensson
2019-09-18 -
Sara Palm
2019-09-18 Styrelse: Västarvet
Rapport Konservering av privat målning av Pieter Jansz Van Asch
UT 2019-09-18 Tommy Landén
Ann-Marie Mild
2019-09-18 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Kontakt- och utbetalningsuppgifter för Bahram Haghighi, vårdgivarkod 0445
IN 2019-09-16 Bahram Haghighi
Navid Ghavami
2019-09-18 Styrelse: Västarvet
Godkänd offert Ny limning och montering av konstverket Visst är jag Läcker av Kjartan Slettemark på Handelshögskolan (som brutits sönder för andra gången)
IN 2019-09-18 Göteborgs universitet, GU
Carin Pettersson