Alla diarier (294 träffar)

2022-07-04 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokoll södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-07-01
2022-07-04 Centerpartiet, Socialdemokraterna
Christina Klaar
2022-07-04 Servicenämnden
Uppgiftsfördelning miljö för Regionservice UTAN vidarefördelning. Fördelande chef Henrik Ryhnell och mottagande chef Heini Kjaerbeck
2022-07-04 -
Helena Sandström
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Regional medicinsk riktlinje - Mammografiscreening
2022-07-04 -
Anna Karevi Verdoes
2022-07-04 Servicenämnden
Uppgiftsfördelning miljö för Regionservice UTAN vidarefördelning. Fördelande chef Henrik Ryhnell och mottagande chef Haddy Barrow Cham
2022-07-04 -
Helena Sandström
2022-07-04 Servicenämnden
Uppgiftsfördelning miljö för Regionservice UTAN vidarefördelning. Fördelande chef Henrik Ryhnell och mottagande chef Fredrik Nilsson
2022-07-04 -
Helena Sandström
2022-07-04 Servicenämnden
Uppgiftsfördelning miljö för Regionservice UTAN vidarefördelning. Fördelande chef Henrik Ryhnell och mottagande chef Anders Bergqvist
2022-07-04 -
Helena Sandström
2022-07-04 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 juli 2022 - Rapporter 2022-07-01 från ledamöter/ersättare södra hälso- och sjukvårdsnämnden
2022-07-04 -
Christina Klaar
2022-07-04 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 juli 2022 - Information från koncernkontoret till södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-07-01
2022-07-04 -
Christina Klaar
2022-07-04 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 juli 2022 - Hantering av initiativärende från (SD): Utökad kontroll av privata vårdcentraler
2022-07-04 -
Christina Klaar
2022-07-04 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 juli 2022 - Plan för intern kontroll och säkerhet 2022 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden
2022-07-04 -
Karin Davidsson