Alla diarier (106 träffar)

2019-04-24 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Kallelse södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-05-02
2019-04-24 -
Christina Klaar
2019-04-24 Revisionsenheten
Protokollsutdrag från styrelsen för sjukhusen i väster 20190328 - § 59 Månadsrapport februari 2019 Alingsås lasarett
IN 2019-04-09 Styrelsen för sjukhusen i Väster
Vilhelm Rundquist
2019-04-24 Styrelsen för Närhälsan
Avvikelserapport från anhörig till vårdcentralchef Närhälsan Öckerö vårdcentral
IN 2019-04-24 Sekretess
Cathrine Thanner
2019-04-24 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Förfrågan om att genomföra intervjuer med barnmorskor verksamma inom mödrahälsovården i Göteborg område M4
IN 2019-04-15 Göteborgs universitet, GU
Monika Bondesson
2019-04-24 Regionstyrelsen
Information om Närhälsan och tomställda lokaler
2019-04-24 -
Carolina Hansson
2019-04-24 Regionstyrelsen
Kallelse ägarutskottet 2019-04-30
2019-04-24 -
Carolina Hansson
2019-04-24 Revisionsenheten
Protokollsutdrag från styrelsen för sjukhusen i väster 20190328 - § 54 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning februari 2019 Kungälvs sjukhus
IN 2019-04-09 Styrelsen för sjukhusen i Väster
Vilhelm Rundquist
2019-04-24 Naturbruksstyrelsen
Protokoll 2 av 2 naturbruksstyrelsen 2019-04-23
2019-04-24 -
Anneli Ekh
2019-04-24 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 23 april 2019 - Delårsrapport mars
2019-04-24 -
Lennart Gunnarsson
2019-04-24 Styrelsen för Närhälsan
Svar på påminnelse om åtgärder för sjukvårdstransport Närhälsan Öckerö vårdcentral till anhörig från förvaltningschef
UT 2019-04-24 Sekretess
Marie-Louise Gefvert