Alla diarier (121 träffar)

2019-10-16 Folkhögskolorna
SPSM Synverksamhet kost och logi : Fortsättningskurs del 2 dnr 288-20190923
IN 2019-09-30 Specialpedagogiska skolmyndigheten
Annitta Nielsen
2019-10-16 Regionstyrelsen
Internationell vård - Beslut om planerad vård i Danmark
IN 2019-10-16 Försäkringskassan
Carin Svensk
2019-10-16 Folkhögskolorna
SPSM Synverksamhet kost och logi: Fortsättningskurs del 2 dnr 287-20190916
IN 2019-09-30 Specialpedagogiska skolmyndigheten
Annitta Nielsen
2019-10-16 Styrelse: Västarvet
Verkställighetsbeslut nr 9, 2019 - Västarvets investeringsramar 2020
2019-10-16 -
Gunilla Eliasson
2019-10-16 Styrelse: Västarvet
Uppdragsbeskrivning Nämndsekreterare Ny förvaltning
2019-10-09 VA - Gemensamma funktioner
Gunilla Eliasson
2019-10-16 Servicenämnden
Offert konferenstjänster mellan Regionservice Gemensam Service och Registercentrum Västra Götaland
IN 2019-09-25 Registercentrum Västra Götaland
Maria Svarre
2019-10-16 Regionstyrelsen
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 8.1.1-24221/2019 avseende Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IN 2019-10-16 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2019-10-16 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Tilldelningsbeslut gällande upphandling av Psykoterapeutiska behandlingsinsatser till personer med flyktingbakgrund
UT 2019-10-15 östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Carolina Corin
2019-10-16 Regionutvecklingsnämnd
Uppdragsavtal 3 VGR 190918.pdf
IN 2019-09-18 Thojun AB
Agneta Mårdsjö
2019-10-16 Regionstyrelsen
Begäran om komplettering från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 8.1.1-2921/2019 avseende NU-sjukvården
IN 2019-10-16 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman