Alla diarier (694 träffar)

2018-12-18 Styrelsen för beställd primärvård
Protokollsutdrag från styrelsen för beställd primärvårds sammanträde den 14 december 2018 - Tilläggsöverenskommelse om ungdomsmottagningar 2019 mellan västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för beställd primärvård
2018-12-18 -
Per Nyström
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Hemställan om godkännande av upplösning av obeskattade reserver hos Västtrafik AB
2018-12-18 -
Annika Andersson
2018-12-18 Styrelsen för beställd primärvård
Protokollsutdrag från styrelsen för beställd primärvårds sammanträde den 14 december 2018 - Fastighetsöverenskommelse 2019 mellan Västfastigheter och Närhälsan.
2018-12-18 -
Brita Wirblad
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Höjning av högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård
2018-12-18 -
Mari Nilsson
2018-12-18 Styrelsen för beställd primärvård
Protokollsutdrag från styrelsen för beställd primärvårds sammanträde den 14 december 2018 - Överenskommelse om utfärdande av ADL-intyg 2019 mellan hälso- och sjukvårdsstyrelsen och styrelsen för beställd primärvård
2018-12-18 -
Helen Jarl
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Kommunikations- och påverkanspolicy 2019-2023
2018-12-18 -
Staffan Lund
2018-12-18 Styrelsen för beställd primärvård
Protokollsutdrag från styrelsen för beställd primärvårds sammanträde den 14 december 2018 - Överlämnande och införlivande av allmänna handlingar till styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
2018-12-18 -
Doris Eliasson
2018-12-18 Styrelsen för beställd primärvård
Protokollsutdrag från styrelsen för beställd primärvårds sammanträde den 14 december 2018 - Ändring av utbudspunkt för öppenvårdsmottagning för gynekologi, specialistmödravård, ultraljud och ”lätt-antenatal” mottagning inom Sahlgrenska Universitetssj
2018-12-18 -
Monika Bondesson
2018-12-18 Styrelsen för beställd primärvård
Protokollsutdrag från styrelsen för beställd primärvårds sammanträde den 14 december 2018 - Flytt av utbudspunkt Närhälsan Sexualmedicinskt centrum samt återflytt av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa
2018-12-18 -
Monika Bondesson
2018-12-18 Styrelsen för beställd primärvård
Protokollsutdrag från styrelsen för beställd primärvårds sammanträde den 14 december 2018 - Stängning av filial Närhälsan Styrsö barnmorskemottagning
2018-12-18 -
Monika Bondesson