Alla diarier (1902 träffar)

2023-06-02 Regionstyrelsen
Tidigare inkomna mejl som är vidarebef till Närhälsan
IN 2023-04-21 Anders Lööf
Helén Karlsson
2023-06-02 Regionstyrelsen
Avtal 202206049-003 om UUS-avtal analysplattform för Mycoplasma genitalium-resistensbestämning med Triolab Aktiebolag från 2023-05-20
2023-05-23 -
Stina Söderqvist
2023-06-02 Styrelsen för fastighet stöd och service
Protokollsutdrag från Styrelsen för fastighet, stöd och services sammanträde den 24 maj 2023 - Information från förvaltningschefen för fastighet, stöd och service 2023
2023-06-02 -
Magnus Heimdahl
2023-06-02 Styrelsen för fastighet stöd och service
Protokollsutdrag från Styrelsen för fastighet, stöd och services sammanträde den 24 maj 2023 - Information från presidiet för fastighet, stöd och service
2023-06-02 -
Magnus Heimdahl
2023-06-02 Styrelsen för Närhälsan
Handläggning i Medcontrol Pro
2023-06-02 -
Ann-Christin Karlsson
2023-06-02 Styrelsen för fastighet stöd och service
Protokollsutdrag från Styrelsen för fastighet, stöd och services sammanträde den 24 maj 2023 - Slutredovisning Uddevalla Sjukhus – Utbyte av ventilationsaggregat och värmeväxlare, block B, C, D och E”, projektnummer 30187
2023-06-02 -
-
2023-06-02 Styrelsen för fastighet stöd och service
Protokollsutdrag från Styrelsen för fastighet, stöd och services sammanträde den 24 maj 2023 - Slutredovisning Södra Älvsborgs sjukhus Borås FLM Framtida laboratoriemedicin Byggnad 13 projektnummer 20542 3202406_2305994_0.docx
2023-06-02 -
Eva Carlén
2023-06-02 Styrelsen för fastighet stöd och service
Protokollsutdrag från Styrelsen för fastighet, stöd och services sammanträde den 24 maj 2023 - Komplettering av slutredovisning Alingsås lasarett Om- och tillbyggnad Framtidens Närsjukhus, Projektnummer 20346 inklusive delprojekt och projektnummer 21
2023-06-02 -
Eva Carlén
2023-06-02 Styrelsen för fastighet stöd och service
Protokollsutdrag från Styrelsen för fastighet, stöd och services sammanträde den 24 maj 2023 - Tjänsteutlåtande markupplåtelseavtal- Sötåsen Naturbruksskola
2023-06-02 -
Lisa Alexandersson
2023-06-02 Styrelsen för fastighet stöd och service
Protokollsutdrag från Styrelsen för fastighet, stöd och services sammanträde den 24 maj 2023 - Genomförandebeslut - NB Axevalla hästskola boende – projektnummer 21265
2023-06-02 -
Ylva Blomberg