Alla diarier (463 träffar)

2019-03-19 Styrelsen för Närhälsan
Avtal läkarinsatser 2012 mellan den offentliga primärvården i Västra Götaland, vårdcentralen Brämaregården och Praktikertjänst AB gällande äldreboenden i stadsdelen Lundby på Hisingen
2019-03-19 -
Cathrine Thanner
2019-03-19 Regionstyrelsen
Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 8.2.1-8539/2019 avseende Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IN 2019-03-19 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2019-03-19 Habilitering & Hälsa
Anmälan om barn och unga som far illa
UT 2019-03-19 Sekretess
Åsa Dahlén
2019-03-19 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av grå starr på bägge ögonen - Ansökan om ersättning för planerad vård
UT 2019-03-19 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2019-03-19 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Närområdesplan samt överenskommelse om läkarmedverkan Marks kommun 2019
UT 2019-03-19 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Anna Aronsson
2019-03-19 Habilitering & Hälsa
Anmälan om barn och unga som far illa
UT 2019-03-19 Sekretess
Åsa Dahlén
2019-03-19 Naturbruksstyrelsen
Samarbetsavtal mellan Photomic AB och Naturbruksskolan Sötåsen gällande fotografering hösten 2019
2019-03-19 photomic
Mona Larsson
2019-03-19 Styrelse: Västarvet
Offert in.pdf
IN 2019-03-19 Carl Johans pastorat
Carl Brädde
2019-03-19 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Anställning av underordnad personal januari 2019
UT 2019-03-19 styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Ulrika Dahl Eriksson
2019-03-19 Servicenämnden
Svar verksamhetsövergång Skövde
IN 2019-03-19 Verksamhetsövergång Skövde
Oscar Setterlind