Alla diarier (652 träffar)

2023-12-05 Regionstyrelsen
Svar på förfrågan - kontroll av tidigare opererad hudcancer - Ansökan om ersättning i efterhand
UT 2023-12-05 Försäkringskassan
Madelene Läth
2023-12-05 Styrelsen för Närhälsan
Anmälan via Patientnämnden NPAT20230864 Närhälsan Bäckefors vårdcentral
IN 2023-12-05 Patientnämndernas kansli (motpart)
Johanna Larsson
2023-12-05 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokoll samverkansnämnden 2023-12-05
2023-12-05 Liberalerna, Socialdemokraterna
Jacob Österlund
2023-12-05 Styrelsen för logistik
Folktandvården ÖK 2024 SL 2023-00206
2023-12-05 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, FTV - Förvaltningsgemensamt, SN - Förvaltningsstab
Anders Thiberg
2023-12-05 Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden
Status i arbete med inriktning inför ändring av vårdvalssystemet
2023-12-05 -
Rebecca Andersson
2023-12-05 Styrelsen för Närhälsan
Anmälan via patientnämnden ÖPAT20230750 Närhälsan Töreboda Vårdcentral
IN 2023-12-04 Patientnämndernas kansli (motpart)
Mattias Dahlberg
2023-12-05 Folktandvården Västra Götaland
FSG protokoll 2023-10-23
2023-12-05 Vision, SRAT, Ledarna, FTV - Förvaltningsgemensamt, Tjänstetandläkarna
Ann Borgström
2023-12-05 Hälsan och Stressmedicin
Underrättelse och begäran från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 3.4.1-46055/2022 avseende Hälsan och Arbetslivet
IN 2023-12-05 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Annette Rödström
2023-12-05 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från samverkansnämndens sammanträde den 5 december 2023 - Region Hallands finansiering av Regionalt cancercentrum väst 2024 samt budget för Samverkansnämndens kansli år 2024
2023-12-05 -
Jacob Österlund
2023-12-05 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från samverkansnämndens sammanträde den 5 december 2023 - Överenskommelse om ersättningar för år 2024 för hälso- och sjukvårdstjänster samt tandvårdtjänster enligt samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen
2023-12-05 -
Calle Blomberg