Alla diarier (456 träffar)

2019-03-19 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av feber - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2019-03-19 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2019-03-19 Styrelsen för Närhälsan
Avtal om samverkan jourmottagning jourområde Hisingen 2011 mellan Primärvården Göteborg PVO Hisingen, Capio Vårdcentral Lundby Sjukhus och Capio vårdcentral Amhult
2019-03-19 -
Cathrine Thanner
2019-03-19 Habilitering & Hälsa
Uppsägning eller förändring av anställning
IN 2019-02-18 Sekretess
Catarina Johansson
2019-03-19 Styrelsen för Närhälsan
Avtal om samverkan jourmottagning 2012 jourområde Hisingen mellan Primärvården PVO Hisingen, Nötkärnan AB, Friskväderstorgets Familjeläkare
2019-03-19 -
Cathrine Thanner
2019-03-19 Styrelsen för Närhälsan
Avtal om samverkan jourmottagning 2015 mellan Närhälsan område V3 Nötkärnan AB Friskväderstorgets Familjeläkare Hisingens Vårdcentral AB
2019-03-19 -
Cathrine Thanner
2019-03-19 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av nack- och ryggsmärtor - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2019-03-19 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2019-03-19 Styrelsen för Närhälsan
Överenskommelse om läkarinsatser 2012 mellan den offentliga Primärvården Västra Götaland, vårdcentralerna Biskopsgården, Kyrkbyn, Brämaregården och Läkarjouren i Sverige AB gällande äldreboendeenheterna Svartedalen, Bräcke Västergård och Bjurslätt
2019-03-19 -
Cathrine Thanner
2019-03-19 Styrelsen för Närhälsan
Avtal läkarinsatser 2012 mellan den offentliga primärvården i Västra Götaland, vårdcentralen Brämaregården och Praktikertjänst AB gällande äldreboenden i stadsdelen Lundby på Hisingen
2019-03-19 -
Cathrine Thanner
2019-03-19 Regionstyrelsen
Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 8.2.1-8539/2019 avseende Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IN 2019-03-19 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2019-03-19 Habilitering & Hälsa
Anmälan om barn och unga som far illa
UT 2019-03-19 Sekretess
Åsa Dahlén