Alla diarier (734 träffar)

2022-11-29 Fastighetsnämnden
Östra Sjukhuset 4233 KK, Byte kallelsesignalsystem avdelning 314, Projektnummer 11491 - Tilläggsbeslut
UT 2022-11-29 Fastighetsnämnden
Andriana Nikolaou
2022-11-29 Styrelsen för Närhälsan
Svar från vårdcentralchef på synpunkter avseende journalanteckningar, Närhälsan Tidaholm vårdcentral
UT 2022-08-16 Närhälsan - Område V9
Susanne Lidén
2022-11-29 Fastighetsnämnden
10522 NÄL Neonatal, Avrop 03176, 2-års bes VS Kyla Vent, Ramboll Sverige AB, signerat 221128
IN 2022-11-28 Ramboll Sverige AB
Matilda Vikström
2022-11-29 Fastighetsnämnden
Skaraborgs sjukhus Lidköping markåtgärder projektnummer 21889
UT 2022-11-29 Fastighetsnämnden
Fredrik Eriksson
2022-11-29 Fastighetsnämnden
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Högsbo sjukhus 5609 Byte av brandlarm, projektnummer 11608
UT 2022-11-29 Fastighetsnämnden
Maria Xygkogianni
2022-11-29 Styrelsen för kulturutveckling
Offert ut Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, åtgärdsprogram gardiner
UT 2022-11-29 Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen
Anne Marie Ryding
2022-11-29 Styrelsen för Närhälsan
Yttrande och journalkopior
UT 2022-11-29 Inspektionen för vård och omsorg avdelning sydväst, IVO
Ann-Christin Karlsson
2022-11-29 Fastighetsnämnden
10522 NÄL Neonatal, Avrop 03173, 2-års bes med.gas Sweco Sverige AB, signerat 221128
IN 2022-11-28 Sweco Sverige AB
Matilda Vikström
2022-11-29 Fastighetsnämnden
Östra sjukhuset 4230 Upprustning låghus infektionskliniken projektnummer 11159
UT 2022-11-29 Fastighetsnämnden
Cyriaque Brochard
2022-11-29 Fastighetsnämnden
Ombyggnad av barnlogopedin på Östra sjukhuset, projektnummer 11379
UT 2022-11-29 Fastighetsnämnden
Cyriaque Brochard