Alla diarier (309 träffar)

2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Ansökan om att bedriva nationell högspecialiserad vård - cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan för patienter med spridd cancer i buk
2022-07-04 -
Sara Palmqvist
2022-07-04 Regionstyrelsen
Svar på förfrågan - behandling av intraepitelial neoplasi - Ansökan om ersättning i efterhand
UT 2022-07-04 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2022-07-04 Regionstyrelsen
Ansökan enligt ramavtal - Swedbank Visa Business Card
UT 2022-07-04 Swedbank
Anna Eklund
2022-07-04 Folktandvården Västra Götaland
FTV 2021-00127-28 Samordningsavtal mellan Folktandvården och Institutionen för Odontologi GU 2021 K. Karlsson
2022-07-04 -
Jill Djurner
2022-07-04 Styrelsen för kulturutveckling
Åtgärdsförslag Silbojokk ödekyrkogård, arkeologisk konservering
UT 2022-07-04 Norrbottens museum
Madelene Skogbert
2022-07-04 Styrelsen för kulturutveckling
Offert Silbojokk ödekyrkogård, arkeologisk konservering
UT 2022-07-04 Norrbottens museum
Madelene Skogbert
2022-07-04 Styrelsen för Närhälsan
Svar på mottagen begäran till ärendepart
UT 2022-06-30 Sekretess
Jenny Kling
2022-07-04 Regionstyrelsen
Svar på förfrågan - behandling av myelom - Ansökan om ersättning i efterhand
UT 2022-07-04 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2022-07-04 Styrelsen för kulturutveckling
Återlämningskvitto Nylöse församling metallföremål, åtgärdsprogram
2022-06-30 Nylöse pastorat
Carl Brädde
2022-07-04 Fastighetsnämnden
Uppsägning för villkorsändring Residenset Vänersborg. Hyresavtal 108773 och 108751. Residenset 2, Torget, Kungsgatan 2 Vänersborg
2022-07-04 -
Nina Lindegren