Alla diarier (737 träffar)

2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 23 november 2022 - Regionutvecklingsnämndens uppdrag till naturbruksstyrelsen 2023
2022-11-29 -
Yvonne Kjell
2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 23 november 2022 - Avstängning av elev på Uddetorp oktober 2022
2022-11-29 -
Bengt Stenhammar
2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 23 november 2022 - Beslut om att bedriva fjärrundervisning
2022-11-29 -
Bengt Stenhammar
2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 23 november 2022 - Handlingsplan rörande Skolinspektionens elevenkät
2022-11-29 -
Bengt Stenhammar
2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 23 november 2022 - Information Kunskaps- och kompetenscentrum - november
2022-11-29 -
Paula Bäckman
2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 23 november 2022 - Byggprocesser naturbruksförvaltningen november 2022
2022-11-29 -
Mårten Sundblad
2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 23 november 2022 - Utredning utbildningsmiljöer driftsbyggnader
2022-11-29 -
Mårten Sundblad
2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 23 november 2022 - Förstudie bevattningsdammar vid Sötåsen Uddetorp och Angeredsgård
2022-11-29 -
Mårten Sundblad
2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 23 november 2022 - Svenljunga elevboende
2022-11-29 -
Mårten Sundblad
2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 23 november 2022 - Förstudie Axevalla elevhem
2022-11-29 -
Mårten Sundblad