Alla diarier (469 träffar)

2019-03-19 Regionstyrelsen
Uppdaterat ställningstagande om EU:s framtida sammanhållningspolitik
2019-03-19 -
Charlotte Beijer
2019-03-19 Regionstyrelsen
Ansökan om att anordna Forum Jämställdhet med Göteborgs stad 2021
2019-03-19 -
Maria Talja
2019-03-19 Servicenämnden
Kronofogden Föreläggande Mål nr: 14-48967-19*/1, gällande Västfastigheter
IN 2019-03-19 Kronofogden Uddevalla
Lisbeth Svanström
2019-03-19 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av virusinfektion - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2019-03-19 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2019-03-19 Regionstyrelsen
Investeringsplan för regionstyrelsen 2019
2019-03-19 -
Christina Karlsson
2019-03-19 Regionstyrelsen
Avtal om patientnämndsverksamhet mellan Västra Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland
2019-03-19 -
Mink Karlsson
2019-03-19 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av problem med att svälja, ont på tungan - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2019-03-19 Försäkringskassan
Åsa Jackson
2019-03-19 Regionstyrelsen
Svar på uppföljande granskning av styrningen av naturbruksuppdraget
2019-03-19 -
Robin Kalmendal
2019-03-19 Regionstyrelsen
Årsredovisning för Västra Götalandsregionen 2018
2019-03-19 -
Rolf Ottosson
2019-03-19 Regionstyrelsen
Bokslutsdisposition 2018
2019-03-19 -
Annika Andersson