Alla diarier (696 träffar)

2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Förändringar i Västra Götalandsregionens medlemskap i namnägarföreningen Clean Shipping Index
2018-12-18 -
Jessica Hjerpe Olausson
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Uppdrag om utvärdering av Demokratitorg
2018-12-18 -
Ben Norman
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Återrapport 2018 och genomförandeplan 2019 - Handlingsplan fullföljda studier
2018-12-18 -
Ylva Bryngelsson
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Förtydligande till yttrande över handlingar från Inspektionen för vård och omsorg avseende verksamhetstillsyn inom ögonsjukvården i Västra Götalandsregionen
2018-12-18 -
Mari Nilsson
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Ansvar för administration av hyreskostnad för slottskogsobservatoriet
2018-12-18 -
Patrik Johansson
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Ombyggnad av sjukhusköken i Falköping och Lidköping
2018-12-18 -
Carl Öhrman
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Svar på skrivelse till Regionstyrelsen från Sahlgrenska Universitetssjukhus angående äskande av medel gällande ökade kostnader avseende BoIC
2018-12-18 -
Madeleine Augustsson
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Beslut om delegering av beslutanderätten för tilldelning av upphandling laboratorietjänster Skaraborgs sjukhus
2018-12-18 -
Amalia Jakobsson
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Riktlinjer för säkerhet och beredskap i Västra Götalandsregionen
2018-12-18 -
Andrea Hallberg
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Riktlinjer för lönepolitiken 2019-2021
2018-12-18 -
Eva Johansson