Alla diarier (652 träffar)

2023-12-05 Regionstyrelsen
Upphandlingsdokument för Upphandling av livsmedel bryggeri
2023-12-05 -
Shilana Kanani
2023-12-05 Styrelsen för fastighet stöd och service
Närhälsan ÖK 2024 SFSS 2023-03524
2023-12-05 Miljöpartiet de gröna, Närhälsan - Förvaltningschef, SN - Förvaltningsstab
Anders Thiberg
2023-12-05 Regionstyrelsen
Jävsdeklaration och sekretessförbindelse för upphandling RS 2023-00157, Marika Jändmyr
2023-12-05 -
Shilana Kanani
2023-12-05 Regionstyrelsen
Jävsdeklaration och sekretessförbindelse för upphandling RS 2023-00157, Teresa Grafström
2023-12-05 -
Shilana Kanani
2023-12-05 Styrelsen för Närhälsan
Systematiskt brandskyddsarbete 2023 för Närhälsan Fristad rehabmottagning
2023-12-05 -
Helen Jarl
2023-12-05 Styrelsen för kulturutveckling
Kvitto utlämning Fyra konstverk
UT 2023-12-05 Konstenheten VGR
Ann-Marie Mild
2023-12-05 Styrelsen för Närhälsan
Informationsbrev - Uppföljande journalgranskning av vårdcentralers diagnosregistrering
IN 2023-11-21 RS - Koncernstab uppdrag och produktion av hälso- och sjukvård
Monica Radeberg
2023-12-05 Regionstyrelsen
Jävsdeklaration och sekretessförbindelse för upphandling RS 2023-00157, Gunilla Sundström
2023-12-05 -
Shilana Kanani
2023-12-05 Regionstyrelsen
Svar på komplettering till förfrågan - läkarundersökning och antibiotika - Ansökan om ersättning i efterhand
UT 2023-12-05 Försäkringskassan
Madelene Läth
2023-12-05 Styrelsen för Närhälsan
Anmälan via Patientnämnden ÖPAT20230753 Närhälsan Guldvingen vårdcentral
IN 2023-12-04 Patientnämndernas kansli (motpart)
Mattias Dahlberg