Alla diarier (1902 träffar)

2023-06-02 Styrelsen för Regionhälsan
Dispensansökan gällande utbildningsuppdrag ST-läkare allmänmedicin, Närhälsan Sannegårdens vårdcentral 2023-01-13
2023-06-02 -
Camilla Bergh
2023-06-02 Styrelsen för fastighet stöd och service
Tilldelningsbeslut 2023-11-01 Arken Hotel & Art Garden Spa - Område E (556400-9651)
2023-06-02 -
Martin Flodén
2023-06-02 Regionstyrelsen
Svar på förfrågan - behandling av mikroruptur i höger axelsena - Ansökan om ersättning i efterhand
UT 2023-06-02 Försäkringskassan
Madelene Läth
2023-06-02 Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden
Ansökan om projektstöd inom regional utveckling 2023-06-01--2023-12-31 för projekt laddinfrastrukturplan Bengtsfors kommun
IN 2023-06-01 Bengtsfors kommun
Line De Verdier
2023-06-02 Styrelsen för Regionhälsan
-
2023-06-02 -
Camilla Bergh
2023-06-02 Styrelsen för fastighet stöd och service
Exportmall diarieföring godkännande direktupphandling. Installation av Diskmaskin, Operation 2 på Kvinnokliniken på Östra sjukhuset.
2023-06-02 -
Sofie Thorsell
2023-06-02 Styrelsen för fastighet stöd och service
Skärmbild ur Faciliate. Direktupphandling, Installation av Diskmaskin, Operation 2 på Kvinnokliniken på Östra sjukhuset.
2023-06-02 -
Sofie Thorsell
2023-06-02 Regionstyrelsen
Föreläggande
IN 2023-05-30 Förvaltningsrätten i Göteborg
Stina Skarin
2023-06-02 Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden
Kallelse infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden 2023-06-09
2023-06-02 -
Jacob Österlund
2023-06-02 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Rapport om verksamhet 2022/2024 för IUC Sjuhärad
IN 2023-06-02 IUC Sjuhärad AB
Andreas Albertsson