Alla diarier (734 träffar)

2022-11-29 Regionstyrelsen
Priser för diagnostiktjänster inom bild och funktionsmedicin 2023
2022-11-29 -
Maria Engström
2022-11-29 Styrelsen för Närhälsan
Orosanmälan till Socialnämnden vid misstanke eller kännedom om att barn far illa enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen Närhälsan Oden Vårdcentral
UT 2021-08-23 Närhälsan - Område V9, Socialförvaltningen Falköping
Susanne Lidén
2022-11-29 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Svar på skrivelse ställd till ordförande östra hälso- och sjukvårdsnämnden om att stärka vården för patienter med urinblåsecancer
UT 2022-11-29 ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet
Camilla Odenberger
2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 23 november 2022 - Förvaltningschefens information till naturbruksstyrelsen november 2022
2022-11-29 -
Yvonne Kjell
2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 23 november 2022 - Digitaliseringsöverenskommelse(DÖK) 2023 mellan Naturbruksförvaltningen och Koncernstab Digitalisering
2022-11-29 -
Yvonne Kjell
2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 23 november 2022 - Fastighetsöverenskommelse (FÖK) 2023 mellan Naturbruksstyrelsen och Västfastigheter
2022-11-29 -
Yvonne Kjell
2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 23 november 2022 - Beslut om plan för intern kontroll, naturbruksstyrelsen 2023
2022-11-29 -
Yvonne Kjell
2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 23 november 2022 - Regionutvecklingsnämndens uppdrag till naturbruksstyrelsen 2023
2022-11-29 -
Yvonne Kjell
2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 23 november 2022 - Avstängning av elev på Uddetorp oktober 2022
2022-11-29 -
Bengt Stenhammar
2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Protokollsutdrag från naturbruksstyrelsens sammanträde den 23 november 2022 - Beslut om att bedriva fjärrundervisning
2022-11-29 -
Bengt Stenhammar