Alla diarier (253 träffar)

2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Ansökan om att bedriva nationell högspecialiserad vård - retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer
2022-07-04 -
Sara Palmqvist
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Ansökan om att bedriva nationell högspecialiserad vård - kurativt syftande behandling av vulvacancer
2022-07-04 -
Sara Palmqvist
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Ansökan om att bedriva nationell högspecialiserad vård - isolerad hyperterm perfusion
2022-07-04 -
Sara Palmqvist
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Ansökan om att bedriva nationell högspecialiserad vård - cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan för patienter med spridd cancer i buk
2022-07-04 -
Sara Palmqvist
2022-07-04 Regionstyrelsen
Svar på förfrågan - behandling av intraepitelial neoplasi - Ansökan om ersättning i efterhand
UT 2022-07-04 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2022-07-04 Regionstyrelsen
Ansökan enligt ramavtal - Swedbank Visa Business Card
UT 2022-07-04 Swedbank
Anna Eklund
2022-07-04 Folktandvården Västra Götaland
FTV 2021-00127-28 Samordningsavtal mellan Folktandvården och Institutionen för Odontologi GU 2021 K. Karlsson
2022-07-04 -
Jill Djurner
2022-07-04 Regionstyrelsen
Svar på förfrågan - behandling av myelom - Ansökan om ersättning i efterhand
UT 2022-07-04 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2022-07-04 Fastighetsnämnden
Uppsägning för villkorsändring Residenset Vänersborg. Hyresavtal 108773 och 108751. Residenset 2, Torget, Kungsgatan 2 Vänersborg
2022-07-04 -
Nina Lindegren
2022-07-04 Styrelsen för Regionhälsan
Anmälan om barn och unga som far illa
UT 2022-07-04 Socialtjänsten Stenungsund
Katarina Wolf