Alla diarier (1901 träffar)

2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Interpellation av Monika Beiring (M) till regionstyrelsens ordförande om en väg in och dess uppdrag
2023-06-02 -
Stefan Didrik
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Interpellation av Mats Abrahamsson (M) till miljö- och regionutvecklingsnämndens ordförande om Västra Götalandsregionens EU-arbete
2023-06-02 -
Stefan Didrik
2023-06-02 Regionstyrelsen
Yttrande
UT 2023-06-02 Diskrimineringsombudsmannen, DO
Lina Kolsmyr
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Interpellation av Peter Heie (C) till miljö- och regionutvecklingsnämndens ordförande om ett nytt naturbruksavtal
2023-06-02 -
Stefan Didrik
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Avsägelser och anmälan av nyvalda till regionfullmäktige
2023-06-02 -
Stefan Didrik
2023-06-02 Regionstyrelsen
Delårsrapport april 2023 för Västra Götalandsregionen
2023-05-31 -
Clara Helgesson
2023-06-02 Styrelsen för fastighet stöd och service
Tilldelningsbeslut 2023-06-08 Centralhuset Konferens - Område A (556528-2984).
2023-06-02 -
Martin Flodén
2023-06-02 Styrelsen för fastighet stöd och service
Tilldelningsbeslut 2023-05-25 Scandic Crown - Område A (556299-1009)
2023-06-02 -
Martin Flodén
2023-06-02 Styrelsen för fastighet stöd och service
Tilldelningsbeslut 2023-06-15 Chalmerska Huset - Område B (556547-2973)
2023-06-02 -
Martin Flodén
2023-06-02 Styrelsen för fastighet stöd och service
Tilldelningsbeslut 2023-11-29 Chalmerska Huset - Område B (556547-2973)
2023-06-02 -
Martin Flodén