Alla diarier (673 träffar)

2018-12-18 Styrelse: Västarvet
Svar/Yttrande om byggnadsminnesförklaring av Ström stall Lilla Edets kommun
UT 2016-01-25 Länsstyrelsen Västra Götalands län
Anni Bergström
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Yttrande över En andra och en annan chans - Ett komvux i tiden
2018-12-18 -
Katrin Urbäck
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Firmatecknare för Västra Götalandsregionen
2018-12-18 -
Elisabet Ericson
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Västra Götalandsregionens deltagande under Almedalsveckan 2019
2018-12-18 -
Jessica Tengeland
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Förändringar i Västra Götalandsregionens medlemskap i namnägarföreningen Clean Shipping Index
2018-12-18 -
Jessica Hjerpe Olausson
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Uppdrag om utvärdering av Demokratitorg
2018-12-18 -
Ben Norman
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Återrapport 2018 och genomförandeplan 2019 - Handlingsplan fullföljda studier
2018-12-18 -
Ylva Bryngelsson
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Förtydligande till yttrande över handlingar från Inspektionen för vård och omsorg avseende verksamhetstillsyn inom ögonsjukvården i Västra Götalandsregionen
2018-12-18 -
Mari Nilsson
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Ansvar för administration av hyreskostnad för slottskogsobservatoriet
2018-12-18 -
Patrik Johansson
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Ombyggnad av sjukhusköken i Falköping och Lidköping
2018-12-18 -
Carl Öhrman