Alla diarier (882 träffar)

2024-02-21 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Återrapportering av projekt ASSAR Industrial Innovation Arena 2021-2022
2024-02-21 -
Andreas Albertsson
2024-02-21 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Inför beslut om förändringar i uppdrag 2024 till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2024-02-21 -
Katarina Orrbeck
2024-02-21 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Ersättning för vaccination av covid-19
2024-02-21 -
Anna Hedman
2024-02-21 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Återrapportering av React PTC
2024-02-21 -
Snöfrid Herou
2024-02-21 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Återapportering av Virtuell och reell logik på AstaZero
2024-02-21 -
Hans Fogelberg
2024-02-21 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Återrapport Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM) för projekt Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM) 2023
2024-02-21 -
Jenny Almkvist
2024-02-21 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Återrapportering av Västsvenskt Bränslecellslaboratorium
2024-02-21 -
Snöfrid Herou
2024-02-21 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Beslut om regionbidrag till FoU-verksamheten vid Skaraborgsinstitutet 2024
UT 2024-02-21 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Sara Palmqvist
2024-02-21 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Återrapportering av projektet Sverigefinalen Venture Cup 2023
2024-02-21 -
Anna Johansson
2024-02-21 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Besked om ändring av arvodeskategori gällande Åsa Hultén, vårdgivarkod 0938
2024-02-21 -
Sara Nordenfelt