Alla diarier (457 träffar)

2019-03-19 Regionstyrelsen
Val av representant till Conference of Peripheral and Maritime Regions och geografiska kommissioner 2019-2022
2019-03-19 -
Irma Ganibegovic
2019-03-19 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av urinbesvär - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2019-03-19 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2019-03-19 Regionstyrelsen
Yttrande över remiss om kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)
UT 2019-03-19 Regeringskansliet
Stefan Didrik
2019-03-19 Regionstyrelsen
Yttrande över remiss om kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)
2019-03-19 -
Stefan Didrik
2019-03-19 Regionutvecklingsnämnd
Medel till Hushållningssällskapet Skaraborg för projekt Uppdrag Ungdomarnas Europa
UT 2019-03-19 Regionutvecklingsnämnden
Staffan Lund
2019-03-19 Regionstyrelsen
Remissyttrande - Förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service
UT 2019-03-19 Myndigheten för digital förvaltning, F DIGG
Linn Riedl
2019-03-19 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av sår på benet - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2019-03-19 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2019-03-19 Regionstyrelsen
Yttrande över remiss om förslag till föreskrifter och tillgänglighet till digital förvaltning
2019-03-19 -
Linn Riedl
2019-03-19 Regionstyrelsen
Uppdaterat ställningstagande om EU:s framtida sammanhållningspolitik
2019-03-19 -
Charlotte Beijer
2019-03-19 Regionstyrelsen
Ansökan om att anordna Forum Jämställdhet med Göteborgs stad 2021
2019-03-19 -
Maria Talja