Alla diarier (737 träffar)

2022-11-29 Regionstyrelsen
Anbud Euforia
IN 2022-04-25 Euforia AB
Sara Sjöblom
2022-11-29 Styrelsen för kulturutveckling
-
UT 2022-11-29 Länsstyrelsen Västra Götalands län, Trollhättan Energi AB
Astrid Lennblad
2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Protokoll naturbruksstyrelsen 2022-11-23
2022-11-29 Centerpartiet, Socialdemokraterna
Anneli Ekh
2022-11-29 Styrelsen för Närhälsan
Yttrande och journalkopior
UT 2022-11-29 Inspektionen för vård och omsorg avdelning sydväst, IVO
Ann-Christin Karlsson
2022-11-29 Fastighetsnämnden
11566 Bygglovsansökan Flytt av cykeltak
UT 2022-11-29 Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
Veronica Strömsmoen
2022-11-29 Miljönämnden
Revisionsrapport miljödiplomering verksamhet Närhälsan Karlsborg vårdcentral och rehab
IN 2022-11-29 Ensucon
Carina Holmberg
2022-11-29 Fastighetsnämnden
10522 NÄL Neonatal, Avrop 03174, 2-års bes sprinkler brandlarm, Ramboll Sverige AB, signerat 221128
IN 2022-11-28 Ramboll Sverige AB
Matilda Vikström
2022-11-29 Regionstyrelsen
Mötesanteckningar samråd mänskliga rättigheter 8 november 2022
2022-11-29 RS - Styrelse och nämndsekretariat
Emma Broberg
2022-11-29 Regionstyrelsen
Anbud Etac Sverige AB
IN 2022-04-25 Etac Sverige AB
Sara Sjöblom
2022-11-29 Fastighetsnämnden
10522 NÄL Neonatal, Avrop 03175, 2-års bes styr och övervakning, Ramboll Sverige AB, signerat 221128
IN 2022-11-28 Ramboll Sverige AB
Matilda Vikström