Alla diarier (882 träffar)

2024-02-21 Folktandvården Västra Götaland
Protokoll FSG 2024-01-29
2024-02-21 Vision, SRAT, Ledarna, FTV - Förvaltningsgemensamt, Tjänstetandläkarna
Ann Borgström
2024-02-21 Styrelsen för Närhälsan
Beslut om tillstånd till kameraövervakning, Närhälsan Dagson vårdcentral
IN 2019-02-14 Datainspektionen
Mats Dahl
2024-02-21 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Lägesrapport för regionövergripande verksamheter – februari 2024
2024-02-21 -
Joakim Wassén
2024-02-21 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Inför beslut om förändringar i uppdrag 2024 till styrelsen för Sjukhusen i väster
2024-02-21 -
Marika Fixell
2024-02-21 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Återrapport av projekt Plattform och utveckling av regional ladd- och drivmedelsinfrastruktur
2024-02-21 -
Line De Verdier
2024-02-21 Styrelsen för Närhälsan
Orosanmälan till Socialnämnden för misstanke eller kännedom om att barn far illa enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen Närhälsan Stenungsund vårdcentral och barnavårdscentral
UT 2024-02-21 Socialtjänsten Stenungsund
Mats Dahl
2024-02-21 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Återrapportering av projektet Gothenburg Tech Week 2023
2024-02-21 -
Anna Johansson
2024-02-21 Regionstyrelsen
Svar på förfrågan - influensavaccination - Ansökan om ersättning i efterhand
UT 2024-02-21 Försäkringskassan
Angelica Landin André
2024-02-21 Styrelsen för logistik
2023-11-04 Patientsynpunkter på mat och livsmedel David
IN 2023-11-04 Sekretess
Karin Floryd
2024-02-21 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Återrapportering av projektet ReactEU Energilagring & Kraftelektronik
2024-02-21 -
Hans Fogelberg