Alla diarier (1902 träffar)

2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i delregional nämnd västra
2023-06-02 -
Maria Hessman
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Andre vice ordförande och ersättare i delregional nämnd östra
2023-06-02 -
Maria Hessman
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i Strategiska Hälso- och sjukvårdsnämnden
2023-06-02 -
Maria Hessman
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamot i Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
2023-06-02 -
Maria Hessman
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Anmälningsärenden
2023-06-02 -
Elisabet Ericson
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Motion av Evalena Öman (V) med flera om att ha Aktiva Tak på nybyggda hus
2023-06-02 -
Madeleine Augustsson
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Motion av Janette Olsson (S) med flera om Islandsmodellen
2023-06-02 -
Ulrika Söderlund
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Överlämnande av nationellt register för tillväxthormonbehandling för barn
2023-06-02 -
Charlotta Tengbert
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - Plan för verksamhet och ekonomi 2024 samt plan för ekonomi 2025-2026
2023-06-02 -
Kristina Ohlsson Tornberg
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Interpellation av Annika Westh (L) till ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset angående Auroravården
2023-06-02 -
Stefan Didrik