Alla diarier (320 träffar)

2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Uppdrag identifiera eventuella utökade behov av läkarmedverkan i den prehospitala vården
2022-07-04 -
Andrea Hallberg
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Kartläggning av läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende
2022-07-04 -
Frida Bjurström
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Svar på initiativärende från Eva Olofsson (V) om hälsoundersökningar för placerade barn
2022-07-04 -
Frida Bjurström
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Yttrande över motion av Janette Olsson (S) med flera om placerade barns hälsa
2022-07-04 -
Sofia Odersjö
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Yttrande över motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om att införa ett regionalt psykiatriskt digitalt resurscentrum i Västra Götalandsregionen
2022-07-04 -
Ulrika Lundberg
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Nulägesbild kring hur beroendevården ser ut i Västra Götalandsregionen
2022-07-04 -
Mia Harty
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024
2022-07-04 -
Anna Simonsson
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Förslag till Regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen 2021–2024
2022-07-04 -
Mia Harty
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Komplettering till anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2022-2023
2022-07-04 -
Annika Mårtensson
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Fördelning av statliga medel i arbetet mot våld i nära relationer 2022
2022-07-04 -
Carina Eliason