Alla diarier (474 träffar)

2019-03-19 Regionstyrelsen
tvisteförhandlingsprotokoll
UT 2019-03-19 regionstyrelsen
Lena Kullander
2019-03-19 Regionstyrelsen
tvisteförhandlingsprotokoll
UT 2019-03-19 regionstyrelsen
Lena Kullander
2019-03-19 Regionstyrelsen
Anmälningsärenden regionstyrelsen
2019-03-19 -
Stefan Didrik
2019-03-19 Regionstyrelsen
Inkomna motioner för anmälan till regionstyrelsen
2019-03-19 -
Stefan Didrik
2019-03-19 Regionstyrelsen
Delegeringsbeslut anmälda till regionstyrelsen
2019-03-19 -
Stefan Didrik
2019-03-19 Kollektivtrafiknämnden
Anbudsförteckning
2019-03-19 -
Martin Elofsson
2019-03-19 Regionstyrelsen
Årspromemoria 2018 samt regionstyrelsens revisionsberättelse med årsrapport
2019-03-19 -
Stefan Didrik
2019-03-19 Regionstyrelsen
Kallelse regionstyrelsen 2019-03-26
2019-03-19 -
Stefan Didrik
2019-03-19 Folktandvården Västra Götaland
Funktionshyresavtal 138909 om 1 st Smile vattenautomat giltig från 2019-02-01 mellan Waterlogic och Folktandvården, Västra Götalandsregionen
2019-03-19 Waterlogic Sverige AB
Åsa Leonhardt
2019-03-19 Regionstyrelsen
Val av representant i European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning, EARLALL
2019-03-19 -
Stefan Didrik