Alla diarier (1087 träffar)

2019-12-11 Kulturnämnden
Ansökan om arbetsstipendium 2020
IN 2019-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
2019-12-11 Fastighetsnämnden
Mikrobiologen, SU beställning av nya kortläsare.pdf
2019-12-11 -
Lotta Norlander
2019-12-11 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av sårskada på huvudet - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN 2019-12-11 Försäkringskassan
Carin Svensk
2019-12-11 Regionstyrelsen
Förlängning av avtal 201607036-002 om sprut- och volympumpar, tillbehör, reservdelar och förbrukning med Becton Dickinson till 2021-12-31
2019-12-11 -
Conny Melvinsson
2019-12-11 Fastighetsnämnden
SS offert nya kortläsare mikrobiologen.pdf
2019-12-11 -
Lotta Norlander
2019-12-11 Regionstyrelsen
Begäran om lagakraftbevis för regionfullmäktiges beslut 2019-10-08 - § 161 Borgensåtagande för Insamlingsstiftelsen Nordiska Akvarallmuseet
UT 2019-12-11 Förvaltningsrätten i Göteborg
Britt-Marie Gustafsson
2019-12-11 Kulturnämnden
Remiss av betänkandet Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)
UT 2017-09-04 Kulturdepartementet
Eira Högforsen
2019-12-11 Regionstyrelsen
Förlängning av avtal 201700990-006 om utredning, analys och utvärdering inom regional utveckling med Ramböll Management Consulting AB till 2021-10-31
2019-08-22 -
Jonas Brunnegård
2019-12-11 Kulturnämnden
Ansökan om arbetsstipendium 2020
IN 2019-12-11 Sekretess
Dan Fröberg
2019-12-11 Regionstyrelsen
Överlåtelse av avtal RS 1362016-011 från Bygårdens fotvård till Du och jag Mitt i Livet AB
2019-10-05 -
Ellinor Persson