Alla diarier (285 träffar)

2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Aktuell information om stärkt samordning av förlossningsvården i Västra Götalandsregionen samt redovisning av HTA-analysen Caseload Midwifery
2022-07-04 -
Andreas Hjertén
2022-07-04 Fastighetsnämnden
61787 KS Asfaltsarbeten lastgården, Avrop 02343, Entreprenör Mark, Trädgård & Markmiljö i Väst AB, Signerat 220615
IN 2022-06-15 Trädgård & markmiljö i Väst AB
Matilda Vikström
2022-07-04 Servicenämnden
Uppgiftsfördelning arbetsmiljö för Regionservice utan vidarefördelning. Fördelande chef Henrik Ryhnell och mottagande chef Anders Bergqvist
2022-07-04 -
Helena Sandström
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Svar på skrivelse från östra hälso- och sjukvårdsnämnden om samverkansområden i Skaraborg
2022-07-04 -
Lisa Juting
2022-07-04 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Deltagande i konferens för kraftsamling fullföljda studier den 26 september i Göteborg
UT 2022-07-04 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Christina Klaar
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Bifallen motion av Marianne Berntsson (D) om utredning av obstruktiv sömnapné ska omfattas av vårdgarantin
2022-07-04 -
Carin Svensk
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Bifallen motion av Janette Olsson (S) med flera om tillgång till doulor och kulturtolkar i hela regionen
2022-07-04 -
Mari Nilsson
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Återrapportering om uppdrag om att förbättra vården kopplat till sexuella övergrepp
2022-07-04 -
Tina Andersson
2022-07-04 Regionstyrelsen
Svar på förfrågan - behandling av fraktur i axel - Ansökan om ersättning i efterhand
UT 2022-07-04 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Uppdrag identifiera eventuella utökade behov av läkarmedverkan i den prehospitala vården
2022-07-04 -
Andrea Hallberg