Alla diarier (1396 träffar)

2024-06-13 Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden
Förslag till trafikplatsnamn för Bollebygds kommun
IN 2024-06-13 Trafikverket
Anna Kronvall
2024-06-13 Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden
Regional medicinsk riktlinje (RMR) Inflammatorisk tarmsjukdom vuxna – tillämpning av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp
UT 2024-06-13 Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden
Carin Svensk
2024-06-13 Regionstyrelsen
Yttrande över motion av Pär Lundqvist (L) med flera om försöksverksamhet med brukarrum
2024-06-13 -
Ellinor Nelson
2024-06-13 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Västra Götalandsregionens förutsättningar för högre täckningsgrad i psykiatrins kvalitetsregister
2024-06-13 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Ellinor Nelson
2024-06-13 Styrelsen för Närhälsan
Anmälan via Patientnämnden ÖPAT20240421 Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral
IN 2024-06-12 Patientnämndernas kansli (motpart)
Mattias Dahlberg
2024-06-13 Regionstyrelsen
Svar på förfrågan - behandling av allergisk reaktion - Ansökan om ersättning i efterhand
UT 2024-06-13 Försäkringskassan
Madelene Läth
2024-06-13 Styrelsen för fastighet stöd och service
Mottagningsbevis gällande uppsägning för villkorsändring, hyresavtal nr 8 mellan Ängegärde Fastigheter AB och Västra Götalandsregionen, Regionhälsan Rollbovägen 58, Solbräcke 1:39 Kungälv
2024-06-13 -
Désirée Turesson
2024-06-13 Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden
Inskickat remissyttrande från Västra Götalandsregionen gällande nationellt vårdprogram för prostatacancer.pdf
UT 2024-06-13 Regionalt cancercentrum Mellansverige
Victoria Tauson
2024-06-13 Styrelsen för fastighet stöd och service
Uppsägning för avflyttning hyresavtal om 37 m2 daterat 2010-03-01 mellan Smyrnaförsamling i Älvängen och Västra götalandsregionen Sjukhusen i Väster, Göteborgsvägen 95, Utby 3:15, Älvängen
2024-06-13 -
Désirée Turesson
2024-06-13 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Västra Götalandsregionens förutsättningar för högre täckningsgrad i psykiatrins kvalitetsregister
2024-06-13 -
Martin Rödholm