Alla diarier (1086 träffar)

2019-12-11 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Uppföljningsrapport Närhälsan Älvängen vårdcentral 2019, Vårdval Vårdcentral
2019-12-11 -
Kristin Birgersson
2019-12-11 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Uppföljningsplan vårdval vårdcentral 2020
2019-12-11 -
Karin Overgaard
2019-12-11 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Bemanningslista Närhälsan Älvängen vårdcentral 2019
IN 2019-09-12 Lena Serrander
Kristin Birgersson
2019-12-11 Folkhögskolorna
Tillägg till hyresavtal nummer 4669401-1602-1095-01 i fastigheten Läkaren 1 gällande gymnastiksal
2019-12-11 Kungsleden Läkaren 1 AB
Tomas Rydsmo
2019-12-11 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av ÖLI - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN 2019-12-11 Försäkringskassan
Carin Svensk
2019-12-11 Fastighetsnämnden
Ombyggnation av två stycken expeditionsdiskar på HIA, avd 92_93.pdf
UT 2019-12-11 SU - Sjukhusdirektör och stab
Lotta Norlander
2019-12-11 Fastighetsnämnden
Ombyggnation av på avd 95 Byggnad 5150 Projektnr 10856.pdf
UT 2019-12-11 SU - Sjukhusdirektör och stab
Lotta Norlander
2019-12-11 Fastighetsnämnden
Mikrobiologen Underlag på dörrmiljöer 20180907.pdf
2019-12-11 -
Lotta Norlander
2019-12-11 Styrelse: Västarvet
Rapport för Slöjdresidens Skövde 2019
2019-12-11 -
Torbjörn Lindström
2019-12-11 Kulturnämnden
Ansökan om arbetsstipendium 2020
IN 2019-12-10 Sekretess
Dan Fröberg