Alla diarier (687 träffar)

2018-12-18 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av septum deviation / big nasal turbinate- Ansökan om ersättning för planerad vård
IN 2018-12-14 Försäkringskassan
Carin Svensk
2018-12-18 Regionstyrelsen
Beslutade uppdragsbeskrivningar för regionstyrelsens beredningar
2018-12-18 -
Julia Leonsson
2018-12-18 Regionstyrelsen
Offert från Allytec AB gällande Direktupphandling av urinblåsescanner till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning BUM
IN 2018-12-17 Allytec AB
Linda Därnemyr
2018-12-18 Regionstyrelsen
inköpsanmodan för Direktupphandling av urinblåsescanner till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning BUM
IN 2018-11-23 Närhälsan (motpart)
Linda Därnemyr
2018-12-18 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av hashimitos hypotyreose - Ansökan om ersättning för planerad vård
IN 2018-12-14 Försäkringskassan
Carin Svensk
2018-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Rekommendation om screening med PKU-provet
UT 2018-12-11 Socialstyrelsen
Frida Bjurström
2018-12-18 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Visions representanter till hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsens MBL
IN 2018-12-17 Vision
Ida Wernered
2018-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Ansökan och bilaga ny produktanvisning 2209 Rösthjm talventil.pdf
2018-12-18 -
Kristina Süvari
2018-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Underlag och beslut ansökan 2209 Rösthjm_talventil.pdf
2018-12-18 -
Kristina Süvari
2018-12-18 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av magsmärtor - Ansökan om ersättning för planerad vård
IN 2018-12-14 Försäkringskassan
Carin Svensk