Alla diarier (652 träffar)

2023-12-05 Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden
Västra Götalandsregionens synpunkter på Fördjupad översiktsplan Mariestad 2040
2023-12-05 Mariestads kommun
Anna Möller
2023-12-05 Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden
Västra Götalandsregionens synpunkter på Grästorp kommuns förslag till ny översiktsplan 2045
2023-12-05 -
Anna Möller
2023-12-05 Styrelsen för Regionhälsan
Samverkansavtal mellan Allmänmedicinskt centrum, Regionhälsan, VGR och samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet
2023-12-05 -
Elisabeth Zander
2023-12-05 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Tilldelningsbeslut för försäljning av ersättningsetablering enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning gällande Waleed Aljanabi, vårdgivarkod 3560
UT 2023-12-05 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Mesud Avdagic
2023-12-05 Styrelsen för fastighet stöd och service
Jour-akutavtal Hiss Sahlgrenska - Östra, Mölndal och Högsbo Vinga Hiss.pdf
2023-12-05 -
Patrik Karlsson
2023-12-05 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Hantering av tre ärenden om förlängning av samverkansavtal för 2024
2023-12-05 -
Mink Karlsson
2023-12-05 Styrelsen för Regionhälsan
Anmälan om barn och unga som far illa
UT 2023-12-05 Socialförvaltningen i Göteborg Sydväst, Mottagning barn och unga
Ina Hedelin
2023-12-05 Styrelsen för logistik
Södra Älvsborgs Sjukhus ÖK - SL
2023-12-05 Socialdemokraterna, Socialdemokraterna, SÄS - Sjukhusdirektörens stab, SN - Förvaltningsstab
Sara Palm
2023-12-05 Styrelsen för kulturutveckling
Remissvar angående ansökan om bygglov för byte av tak på ladugård och montering av solceller på magasinstak, fastigheten Böckersboda 1:38, Lyrestads socken, Mariestads kommun
UT 2023-12-05 Mariestads kommun
Ulf Larsson
2023-12-05 Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden
Synpunkt Fördjupad översiktsplan Mariestad 2040
UT 2023-12-04 Mariestads kommun
Anna Möller