Alla diarier (1902 träffar)

2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamot i Övervakningsnämnden Mariestad
2023-06-02 -
Maria Hessman
2023-06-02 Styrelsen för Regionhälsan
Avslut ST-utbildningskontrakt Närhälsan Gråbo vårdcentral 2023-04-24
2023-06-02 -
Camilla Bergh
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamot i Viltförvaltningsdelegationen
2023-06-02 -
Maria Hessman
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamöter och ersättare i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
2023-06-02 -
Maria Hessman
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamöter och ersättare till etikprövningsmyndigheten, regionen Göteborg
2023-06-02 -
Maria Hessman
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i styrelsen för Habilitering och hälsa
2023-06-02 -
Maria Hessman
2023-06-02 Styrelsen för Regionhälsan
Underrättelse och begäran från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 3.4.1-09705/2022 avseende kallelsekansliet för gynekologisk cellprovskontroll, Regionhälsan
IN 2023-06-02 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Anna-Carin Forsman
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2023-06-02 -
Maria Hessman
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i styrelsen för Fastighet, stöd och service
2023-06-02 -
Maria Hessman
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i Miljö- och regionutvecklingsnämnden
2023-06-02 -
Maria Hessman