Alla diarier (212 träffar)

2022-07-04 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Deltagande i konferens för kraftsamling fullföljda studier den 26 september i Göteborg
UT 2022-07-04 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Christina Klaar
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Bifallen motion av Marianne Berntsson (D) om utredning av obstruktiv sömnapné ska omfattas av vårdgarantin
2022-07-04 -
Carin Svensk
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Bifallen motion av Janette Olsson (S) med flera om tillgång till doulor och kulturtolkar i hela regionen
2022-07-04 -
Mari Nilsson
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Återrapportering om uppdrag om att förbättra vården kopplat till sexuella övergrepp
2022-07-04 -
Tina Andersson
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Uppdrag identifiera eventuella utökade behov av läkarmedverkan i den prehospitala vården
2022-07-04 -
Andrea Hallberg
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Kartläggning av läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende
2022-07-04 -
Frida Bjurström
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Svar på initiativärende från Eva Olofsson (V) om hälsoundersökningar för placerade barn
2022-07-04 -
Frida Bjurström
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Yttrande över motion av Janette Olsson (S) med flera om placerade barns hälsa
2022-07-04 -
Sofia Odersjö
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Yttrande över motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om att införa ett regionalt psykiatriskt digitalt resurscentrum i Västra Götalandsregionen
2022-07-04 -
Ulrika Lundberg
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Nulägesbild kring hur beroendevården ser ut i Västra Götalandsregionen
2022-07-04 -
Mia Harty