Alla diarier (650 träffar)

2023-12-05 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Jävsprotokoll från granskning av ansökningar om regionala FoU-medel för 2024, granskningsmöte 2023-12-04
2023-12-05 -
Sara Palmqvist
2023-12-05 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Jävsprotokoll från granskning av ansökningar om regionala FoU-medel för 2024, granskningsmöte 2023-12-01
2023-12-05 -
Sara Palmqvist
2023-12-05 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Jävsprotokoll från granskning av ansökningar om regionala FoU-medel för 2024, granskningsmöte 2023-11-27
2023-12-05 -
Sara Palmqvist
2023-12-05 Styrelsen för Närhälsan
Meddelande om beslut i ärende från Inspektionen för vård och omsorg, IVO dnr 3.6.1-24048/2022 Närhälsan Hentorp vårdcentral, PVV 2022-00927
IN 2023-12-05 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Mattias Dahlberg
2023-12-05 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Jävsprotokoll från granskning av ansökningar om regionala FoU-medel för 2024, granskningsmöte 2023-11-21
2023-12-05 -
Sara Palmqvist
2023-12-05 Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden
Överenskommelse om tjänsteköp mellan koncernstab strategisk hälso- och sjukvårdsutveckling och Närhälsan Hjällbo, Västra Götaland. Uppdragstagare: Roman Heger
2023-11-20 -
Hanna Svanström
2023-12-05 Regionstyrelsen
Anbud Upphandling av Livsmedel salladsbar koncept
IN 2023-05-02 Magnus Godal
Shilana Kanani
2023-12-05 Regionstyrelsen
Beslut 2023-11-24 §106 Samordningsförbundet Älv & Kust om Verksamhetsplan 2024 med budget för 2024-2026
IN 2023-12-05 Samordningsförbundet Älv & Kust
Annika Ek
2023-12-05 Styrelsen för fastighet stöd och service
Uppgiftsfördelning arbetsmiljö för Fastighet, stöd och service MED vidarefördelning. Fördelande chef Ior Berglund och mottagande chef Hanna Freij
2023-12-05 -
Suzanne Nåfors
2023-12-05 Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden
Delegeringsbeslut Västra Götalandsregionens synpunkter på Fördjupad översiktsplan Mariestad 2040
UT 2023-12-05 Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden
Anna Möller