Alla diarier (1896 träffar)

2023-06-02 Regionstyrelsen
Skrivelse till regionpolitiker och regionstyrelsen om nedrustning av Mariestadssjukhuset och nedläggning av Öppenvårdspsykiatri i Mariestad
IN 2023-06-02 Töreboda kommun
Camilla Tengström
2023-06-02 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av I21 - Ansökan om ersättning i efterhand
IN 2023-06-02 Försäkringskassan
Madelene Läth
2023-06-02 Regionstyrelsen
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 4.2.2-21164/2023 avseende Vävnadsinrättningen Hornhinnebanken Sahlgrenska Universitetssjukhuset (EU-id: SE000384)
IN 2023-06-02 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2023-06-02 Regionstyrelsen
Svar på förfrågan - behandling av greenstick fraktur radius dist, smärta vänster handled - Ansökan om ersättning i efterhand
UT 2023-06-02 Försäkringskassan
Madelene Läth
2023-06-02 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Medel till projektet "Cirkulära materialflöden för träbaserade byggprodukter"
UT 2023-06-02 Innovatum Progress AB
Jenny Sjöstedt
2023-06-02 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Medel till projektet "Förstudie Trä- och energicentrum"
UT 2023-06-02 Innovatum AB
Jenny Sjöstedt
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Nämndemän i Förvaltningsrätten i Göteborg
2023-06-02 -
Maria Hessman
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamot i stiftelsen Eduard Magnus musikfond
2023-06-02 -
Maria Hessman
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i Stiftelsen Västergötlands museum
2023-06-02 -
Maria Hessman
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamot i Övervakningsnämnden Mariestad
2023-06-02 -
Maria Hessman