Alla diarier (469 träffar)

2019-03-19 Regionstyrelsen
Överenskommelse för förnyad konkurrensutsättning på möbler till Spelberoende
2019-03-19 -
Reija Bratt
2019-03-19 Regionutvecklingsnämnd
Protokollsutdrag § 65 från regionstyrelsens sammanträde den 5 mars 2019 - Val av ledamöter till Subkommittén för Interreg Nordsjön
IN 2019-03-18 Regionstyrelsen (motpart)
Andreas Catoni
2019-03-19 Fastighetsnämnden
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 5 mars 2019 - Vuxenpsykiatrisk mottagning Södra Älvsborgs sjukhus, Skene
IN 2019-03-18 Regionstyrelsen (motpart)
Sandra Casperson
2019-03-19 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av akut faryngit - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2019-03-19 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2019-03-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag § 59 från regionstyrelsens sammanträde den 5 mars 2019 - Specificerad inriktning och vårdutbud för sjukhusen i Göteborgsområdet
IN 2019-03-19 Regionstyrelsen (motpart)
Mink Karlsson
2019-03-19 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Anmälan om vikarie vid tillfällig frånvaro för Emma Tveit, vårdgivarkod 0434. Vikariattagare Elin Hultman från 2019-04-01
IN 2019-03-19 Sekretess
Manuela Löfving
2019-03-19 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - läkarundersökning - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2019-03-19 Försäkringskassan
Åsa Jackson
2019-03-19 Fastighetsnämnden
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 5 mars 2019 - Nya växthus och besökscentrum i Göteborgs botaniska trädgård
IN 2019-03-18 Göteborgs botaniska trädgård (motpart)
Sandra Casperson
2019-03-19 Göteborgs botaniska trädgård
Ansökan Kapten Carl Stenholms donationsfond 2019
IN 2019-03-19 Sekretess
Cecilia Wahlén
2019-03-19 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av ischia - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2019-03-19 Försäkringskassan
Sara Palmqvist