Alla diarier (1902 träffar)

2023-06-02 Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden
Protokollsutdrag IKN 2023-02-09 § 15iniatitivärende om anropsstyrd kollektivtrafik
2023-06-02 -
Jacob Österlund
2023-06-02 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Slutrekvisition och slutrapport för projekt Gröna möten Västsverige
IN 2023-06-02 Agroväst Livsmedel AB
Berit Mattsson
2023-06-02 Styrelsen för Regionhälsan
Uppföljning av beslutade åtgärder enligt handlingsplan
2023-06-02 -
Annika Insgård
2023-06-02 Regionstyrelsen
Utlysning av statsbidrag till regionernas arbete med att höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter
IN 2023-06-01 Socialstyrelsen
Ann-Christine Wallström
2023-06-02 Styrelsen för Närhälsan
Svar på underrättelse om klagomål från enskild samt begäran om handlingar och uppgifter från Inspektionen för vård och omsorg, IVO dnr 3.4.1-21235/2023, Närhälsan Hisingen jourcentral
UT 2023-06-02 Inspektionen för vård och omsorg avdelning sydväst, IVO
Ann-Christin Karlsson
2023-06-02 Regionstyrelsen
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 4.2.2-21163/2023 avseende Cell- och vävnadslaboratoriet KITM Sahlgrenska Universitetssjukhuset (EU-id:SE000386)
IN 2023-06-02 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2023-06-02 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Dialogmöte 20222024 Innovatum
2023-06-02 -
Anna Johansson
2023-06-02 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av fraktur på lillfinger - Ansökan om ersättning i efterhand
IN 2023-06-02 Försäkringskassan
Madelene Läth
2023-06-02 Regionstyrelsen
Svar på förfrågan - behandling av ADHD - Ansökan om ersättning i efterhand
UT 2023-06-02 Försäkringskassan
Madelene Läth
2023-06-02 Regionstyrelsen
Skrivelse till politiken angående personer med sekundär barnlöshet
IN 2023-06-01 Sekretess
Camilla Tengström