Alla diarier (300 träffar)

2022-07-04 Habilitering & Hälsa
Anmälan om barn och unga som far illa
UT 2022-07-04 Sekretess
Susanna Hjelm
2022-07-04 Servicenämnden
Uppgiftsfördelning arbetsmiljö för Regionservice utan vidarefördelning. Fördelande chef Henrik Ryhnell och mottagande chef Tanja Iinatti
2022-07-04 -
Helena Sandström
2022-07-04 Styrelsen för Regionhälsan
Högre relativ quadricpesstyrka ökar risk för ny ACL-skada efter återgång till idrott efter primär ACL-rekonstruktion: en prospektiv analys på 835 patienter i Projekt Korsband
IN 2022-06-10 Sekretess
Carin Greenwood
2022-07-04 Servicenämnden
Uppgiftsfördelning arbetsmiljö för Regionservice utan vidarefördelning. Fördelande chef Henrik Ryhnell och mottagande chef Robert Emilsson
2022-07-04 -
Helena Sandström
2022-07-04 Servicenämnden
Uppgiftsfördelning arbetsmiljö för Regionservice utan vidarefördelning. Fördelande chef Henrik Ryhnell och mottagande chef Niklas Norström
2022-07-04 -
Helena Sandström
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Återrapport om utvecklingen inom den rättspsykiatriska vården i Västra Götalandsregionen
2022-07-04 -
Sofia Odersjö
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Status i arbetet med vårdgarantin
2022-07-04 -
Rebecca Andersson
2022-07-04 Servicenämnden
Uppgiftsfördelning arbetsmiljö för Regionservice utan vidarefördelning. Fördelande chef Henrik Ryhnell och mottagande chef Magnus Lind
2022-07-04 -
Helena Sandström
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Information om yttrande över remiss om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om det europeiska hälsodataområdet
2022-07-04 -
Frida Bjurström
2022-07-04 Servicenämnden
Uppgiftsfördelning arbetsmiljö för Regionservice utan vidarefördelning. Fördelande chef Henrik Ryhnell och mottagande chef Magnus Eriksson
2022-07-04 -
Helena Sandström