Alla diarier (1087 träffar)

2019-12-11 Regionstyrelsen
Beställning till Comfort Medical AB gällande Direktupphandling av Blyskydd till Pacemaker C-båge, HIA på Södra Älvsborgs Sjukhus
UT 2019-12-11 Comfort Medical AB
Alva Aspehed
2019-12-11 Kulturnämnden
Ansökan om arbetsstipendium 2020
IN 2019-12-11 Sekretess
Dan Fröberg
2019-12-11 Regionstyrelsen
Dokumentation gällande Direktupphandling av Blyskydd till Pacemaker C-båge, HIA på Södra Älvsborgs Sjukhus
2019-12-11 -
Alva Aspehed
2019-12-11 Regionstyrelsen
Uppförandekod från Comfort Medical AB gällande Direktupphandling av Blyskydd till Pacemaker C-båge, HIA på Södra Älvsborgs Sjukhus
IN 2019-12-11 Comfort Medical AB
Alva Aspehed
2019-12-11 Regionstyrelsen
Förlängning av avtal 201700990-008 om utredning, analys och utvärdering inom regional utveckling med Tyréns AB till 2021-10-31
2019-09-03 -
Jonas Brunnegård
2019-12-11 Fastighetsnämnden
Tilläggsofffert ombyggnad för ny preanalysbana MIkrobiologen.pdf
UT 2019-12-11 SU - Sjukhusdirektör och stab
Lotta Norlander
2019-12-11 Fastighetsnämnden
Offert VF Tillskapa intermediära vårdplatser KIMA.pdf
2019-12-11 Sahlgrenska Universitetssjukhuset (motpart)
Lotta Norlander
2019-12-11 Habilitering & Hälsa
Protokoll Förhandling enligt MBL §11 konvertering av tjänst från psykolog till specialistpsykolog (Psykologförbundet)
IN 2019-12-11 Sveriges Psykologförbund
Catarina Johansson
2019-12-11 Fastighetsnämnden
Offert till Regionsservice ombyggnation personal/kök rum
2019-12-11 -
Lotta Norlander
2019-12-11 Fastighetsnämnden
Ritning offert personalrum SS.pdf
2019-12-11 -
Lotta Norlander