Alla diarier (652 träffar)

2023-12-05 Regionstyrelsen
Information om kunskapsunderlag om transporteffektivt samhälle och regional infrastrukturplanering
2023-12-05 -
Aako Raoofi
2023-12-05 Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden
Påminnelse om enkätundersökning om förtroendet för revisionen i kommuner och regioner
IN 2023-12-05 Sveriges Kommuner och Regioner
Rebecca Andersson
2023-12-05 Styrelsen för fastighet stöd och service
Underrättelse till Kommunal
UT 2023-12-05 Sekretess
Hanna Schött
2023-12-05 Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden
Svar på meddelande från Post och Telestyrelsen om bredbandsförläggning i Bollebygd
UT 2023-12-05 Post- och telestyrelsen
Eric Åkerlund
2023-12-05 Regionstyrelsen
Utvärdering för Upphandling av Livsmedel salladsbar koncept
2023-12-05 -
Shilana Kanani
2023-12-05 Regionstyrelsen
Upphandlingsdokument Upphandling av Livsmedel salladsbar koncept
2023-12-05 -
Shilana Kanani
2023-12-05 Regionstyrelsen
Jävsdeklaration och sekretessförbindelse för upphandling RS 2022-00279, Tina snögren
2023-12-05 -
Shilana Kanani
2023-12-05 Regionstyrelsen
Jävsdeklaration och sekretessförbindelse för upphandling RS 2022-00279, Marika Jändmyr
2023-12-05 -
Shilana Kanani
2023-12-05 Regionstyrelsen
Jävsdeklaration och sekretessförbindelse för upphandling RS 2022-00279, Åsa Johansson
2023-12-05 -
Shilana Kanani
2023-12-05 Styrelsen för Närhälsan
PVV 2023-02245 Orosanmälan till Socialnämnden för misstanke eller kännedom om att barn far illa enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen Närhälsan Tranemo vårdcentral
UT 2023-12-05 Mottagningsenheten IFO
Carina Krans