Alla diarier (696 träffar)

2018-12-18 Kommittén för folkhälsofrågor
Ansökan om fortsättning av projektstöd för projekt Folkbildning och föreningsliv - två nyckelspelare i integrationsarbetet, samordnat via Västra Götalands BIldningsförbund
2018-10-18 -
Anne Svensson
2018-12-18 Styrelsen för Närhälsan
Överenskommelse om läkarmedverkan Närhälsan Lövgärdet vårdcentral och barnavårdscentral
2018-12-07 -
Åsa Cronberg Lind
2018-12-18 Regionstyrelsen
Meddelande om rättelse från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 8.1.5-17468/2018 avseende rättspsykiatriska kliniken Brinkåsen i Vänersborg, NU-sjukvården
IN 2018-12-18 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2018-12-18 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Tranemo kommun - uppföljning av folkhälsoavtal 2018
IN 2018-12-17 Tranemo kommun
Lars Paulsson
2018-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Ändring av utbudspunkter i avtal med Tandläkare Fahimeh Farahmand AB om tandvård för unga vuxna 20-24 år
UT 2018-12-18 hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Stefan Svallhage
2018-12-18 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av hudförändring - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2018-12-18 Försäkringskassan
Helena Löfgren
2018-12-18 Habilitering & Hälsa
Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2018-11-27 § 244 Valärenden
IN 2018-12-17 Regionfullmäktige
Anna-Carin Holm
2018-12-18 Regionstyrelsen
Möjlighet att lämna synpunkter på förslag till beslut från Inspektionen för vård och omsorg IVO Dnr 8.2-11832/2017 avseende neuro- och rehabiliteringskliniken Södra Älvsborgs Sjukhus
IN 2018-12-18 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2018-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Visions representanter till hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsens MBL
IN 2018-12-17 Vision
Mari Nilsson
2018-12-18 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Anmälningsärenden urval 2018-12-19
2018-12-18 -
Anna Schürer von Waldheim