Alla diarier (33 träffar)

2019-08-19 Regionstyrelsen
Beställning gällande Dubbelmaskutsug till Medicvent AB
UT 2019-08-19 Medicvent Aktiebolag
Sandra Andersson
2019-08-19 Kulturnämnden
Kompletterande bilaga till ansökan om stöd till kultursystem 2019-2020 för Föreningen Ålgård
IN 2019-08-16 Föreningen Ålgård
Ylva Gustafsson
2019-08-19 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Anmälan om tillfällig frånvaro för Josef Danell, vårdgivarkod 0193
IN 2019-08-19 Josef Danell
Mesud Avdagic
2019-08-19 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av testning för HIV och könssjukdomar - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2019-08-19 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2019-08-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i beredningsgruppen för ordnat införande av metoder för Marcela Ewing
2019-08-19 -
Stina Ahlnér
2019-08-19 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av öroninflammation - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2019-08-19 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2019-08-19 Miljönämnden
Slutrekvisition 2018-08-05--2018-08-07 inom Västerhavsveckan för projekt Historiskt guidad tur med sälsafari till Vinga
IN 2019-08-19 Föreningen Kusttraditioner Fiskemuseet Hönö
Tomas Österlund
2019-08-19 Miljönämnden
Slutrapport 2019-08-04--2019-08-06 inom Västerhavsveckan för projekt Historisk guidad tur med sälsafari till Vinga
IN 2019-08-19 Föreningen Kusttraditioner Fiskemuseet Hönö
Tomas Österlund
2019-08-19 Regionutvecklingsnämnd
Ansökan om delutbetalning
UT 2019-08-19 Tillväxtverket
Jane Boyton
2019-08-19 Regionstyrelsen
Inköpsanmodan för Dubbelmaskutsug från Barnmottagningen Näl/Uddevalla sjukhus
IN 2019-06-17 NU-sjukvården (motpart)
Sandra Andersson