Alla diarier (238 träffar)

2022-07-04 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 juli 2022 - Rapport närsjukhus Skene
2022-07-04 -
Karin Davidsson
2022-07-04 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 juli 2022 - Prehospital vård på Södra Älvsborgs Sjukhus
2022-07-04 -
Anette Sandell
2022-07-04 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 juli 2022 - Uppföljning av vårdöverenskommelse 2022-2023 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2022-07-04 -
Anette Sandell
2022-07-04 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 juli 2022 - Status i arbetet med tillgänglighet maj 2022
2022-07-04 -
Emmy Fhager
2022-07-04 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 juli 2022 - Information om vårdgaranti och valfrihetsvård
2022-07-04 -
Levi Siljemyr
2022-07-04 Styrelsen för Närhälsan
Orosanmälan till Socialnämnden för misstanke eller kännedom om att barn far illa enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen Närhälsan Vargön vårdcentral och barnavårdscentral
UT 2022-07-04 Socialtjänsten i Vänersborg
-
2022-07-04 Habilitering & Hälsa
Anmälan om barn och unga som far illa
UT 2022-07-04 Sekretess
Susanna Hjelm
2022-07-04 Styrelsen för Regionhälsan
Högre relativ quadricpesstyrka ökar risk för ny ACL-skada efter återgång till idrott efter primär ACL-rekonstruktion: en prospektiv analys på 835 patienter i Projekt Korsband
IN 2022-06-10 Sekretess
Carin Greenwood
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Återrapport om utvecklingen inom den rättspsykiatriska vården i Västra Götalandsregionen
2022-07-04 -
Sofia Odersjö
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Status i arbetet med vårdgarantin
2022-07-04 -
Rebecca Andersson