Alla diarier (715 träffar)

2019-10-16 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 2019-09-26 Delårsrapport
2019-10-16 -
Anna Schürer von Waldheim
2019-10-16 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Minnesanteckningar politiskt samråd 2019-10-04
IN 2019-10-16 Kommun och sjukvård samverkan i Göteborgsområdet
Peter Svensson
2019-10-16 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Anställningsbevis Saskia Eklind 1113.pdf
IN 2019-10-15 Saskia Eklind
Claudia Placinta
2019-10-16 Styrelse: Västarvet
Remissvar - Ansökan om bygglov för nybyggnad av två LSS-boenden - 12 bostäder på fastigheten Skepplanda 8:4, Skepplanda socken, Ale kommun
UT 2019-10-15 Ale kommun
Mats Hellgren
2019-10-16 Regionstyrelsen
Protokoll regionfullmäktige 2019-10-08
2019-10-16 -
Elisabet Ericson
2019-10-16 Folktandvården Västra Götaland
Gällande ankommet mail skickat den 9 oktober 2019
UT 2019-10-16 Sekretess
Alicia Van Exel
2019-10-16 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Beslut om samverkansavtal enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning inom allmänmedicin mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Alida Alivodic, vårdgivarkod 0222
UT 2019-10-16 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, Privera
Mesud Avdagic
2019-10-16 Regionstyrelsen
Begäran om komplettering från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 8.1.1-25124/2019 avseende Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IN 2019-10-16 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2019-10-16 Regionutvecklingsnämnd
Brev angående inlaga i Mark- och miljööverdomstolens mål nr M 4726-19
IN 2019-10-16 Svea hovrätt
Jessica Hjerpe Olausson
2019-10-16 Regionstyrelsen
Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 8.2.1-41837/2018 avseende Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IN 2019-10-16 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman