Alla diarier (734 träffar)

2022-11-29 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Information gällande kampanj om ofrivillig ensamhet
2022-11-29 -
Lars Paulsson
2022-11-29 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Lägesrapport av projekt integrerad vård
2022-11-29 -
Rebecca Andersson
2022-11-29 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Återrapportering om arbetet med ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götalandsregionen
2022-11-29 -
Rebecca Andersson
2022-11-29 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Slutredovisning av bifallna motioner från Carina Örgård med flera (V) om bättre psykologiskt stöd för de minsta barnen och av Michael Melby med flera (S) om uppdrag för att ta hand om de yngre barnens psykiska hälsa
2022-11-29 -
Ulrika Söderlund
2022-11-29 Regionutvecklingsnämnd
Beslut från naturbruksstyrelsen 2022-11-23 § 85 – Budget 2023 naturbruksstyrelsen
IN 2022-11-29 Naturbruksstyrelsen
Robin Kalmendal
2022-11-29 Fastighetsnämnden
Sahlgrenska Sjukhuset Inkoppling fjärrkyla byggnad 5205 Projekt 11557
UT 2022-11-29 Fastighetsnämnden
Lotta Norlander
2022-11-29 Regionstyrelsen
Anbud Medema Physio AB
IN 2022-04-25 Medema Physio Aktiebolag
Sara Sjöblom
2022-11-29 Servicenämnden
Tilldelningsbeslut 2023-03-09 Marstrands Havshotell - Kungälv (5567932388)
2022-11-29 -
Jennie Abrahamsson
2022-11-29 Servicenämnden
Tilldelningsbeslut 2023-02-08 Thorskogs Slott - Lilla Edet (5562718758)
2022-11-29 -
Jennie Abrahamsson
2022-11-29 Servicenämnden
Tilldelningsbeslut 2023-01-24 Vann Spa Hotell och Konferens - Lysekil (5566331046)
2022-11-29 -
Jennie Abrahamsson