Alla diarier (1900 träffar)

2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i Strategiska Hälso- och sjukvårdsnämnden
2023-06-02 -
Maria Hessman
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamot i Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
2023-06-02 -
Maria Hessman
2023-06-02 Styrelsen för Närhälsan
Handläggning i Medcontrol Pro
2023-06-02 -
Ann-Christin Karlsson
2023-06-02 Regionstyrelsen
Meddelande 2867 om ändrad behörighet
IN 2023-06-01 Socialstyrelsen
Marga Brisman
2023-06-02 Regionstyrelsen
Svar på förfrågan - behandling av A469 rosfeber - Ansökan om ersättning i efterhand
UT 2023-06-02 Försäkringskassan
Jeanette Jarl
2023-06-02 Styrelsen för Närhälsan
Anmälan om kränkande särbehandling Närhälsan Olskroken vårdcentral
IN 2023-06-01 Närhälsan - Område V4
Annika Leidenhed
2023-06-02 Styrelsen för fastighet stöd och service
Konstprogram Bussdepå Järnbrott
2023-06-02 -
Julia Lang
2023-06-02 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Slutrekvisition och slutrapport för projekt Spel som problem eller möjlighet?
IN 2023-06-02 Science Park Skövde AB
Andrea Kostadinovic
2023-06-02 Styrelsen för Närhälsan
Orosanmälan till Socialnämnden för misstanke eller kännedom om att barn far illa enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen Närhälsan Slottsskogen vårdcentral
UT 2023-06-01 Socialtjänsten Barn och unga Centrum Göteborg
Maja Lycke
2023-06-02 Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden
Protokollsutdrag IKN 2023-02-09 § 15iniatitivärende om anropsstyrd kollektivtrafik
2023-06-02 -
Jacob Österlund