Alla diarier (652 träffar)

2023-12-05 Styrelsen för Regionhälsan
Anmälan om barn och unga som far illa
UT 2023-12-05 Socialförvaltningen Uddevalla
Katarina Wolf
2023-12-05 Styrelsen för fastighet stöd och service
Föreläggande i mål nr 13429-23 om yttrande i mål om laglighetsprövning
2023-12-05 -
Katarina Grudén Dahlin
2023-12-05 Styrelsen för Närhälsan
Möjlighet att lämna synpunkter från Inspektionen för vård och omsorg, IVO dnr 3.4.1-21116/2022 Närhälsan Vårgårda vårdcentral, PVV 2022-00945
IN 2023-12-05 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Christina Kronquist
2023-12-05 Regionstyrelsen
Förhandlingsprotokoll VGLF §11 MBL 2023-10-24
2023-12-05 Västra Götalands läkarförening, RS - VGR Akademin
Anna Selén
2023-12-05 Regionstyrelsen
Protokoll MBL §11 tillsättning sjukhusdirektör SÄS
2023-12-05 Kommunal, Vårdförbundet, Vision, Ledarna, Saco, RS - Ledningsstöd RD (Koncernkontoret)
Angelica Hörngren
2023-12-05 Regionstyrelsen
Avbrytande Direktupphandling dokumentation för Direktupphandling av Infrysningsmaskin Plasma, Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2023-12-05 -
Alva Aspehed
2023-12-05 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Påminnelse om enkätundersökning om förtroendet för revisionen i kommuner och regioner
IN 2023-12-05 Sveriges Kommuner och Regioner
Ludwig Prytz
2023-12-05 Miljö- och regionutvecklingsnämnden
Pre MAXBATT - justering av budget
2023-12-05 -
Hans Fogelberg
2023-12-05 Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden
Granskning av ansökan om bredbandsstöd
2023-12-05 Orust kommun
Eric Åkerlund
2023-12-05 Styrelsen för Närhälsan
Anmälan via patientnämnden VPAT20230554 Närhälsan Kungälv jourcentral
IN 2023-12-05 Patientnämndernas kansli (motpart)
Ann-Christin Karlsson