Alla diarier (737 träffar)

2022-11-30 Servicenämnden
SN 2022 00830 Slutrapport implementering användartjänster Regionservice.pdf
2022-11-30 -
Emma Fredh
2022-11-30 Servicenämnden
SN 2022 00830 Projektplan implementering användartjänster Regionservice.pdf
2022-11-30 -
Emma Fredh
2022-11-30 Servicenämnden
SN 2022 00830 Användartjänster Projektdirektiv 220310.pdf
2022-11-30 -
Emma Fredh
2022-11-29 Fastighetsnämnden
Sahlgrenska Sjukhuset byggnad 5114, 5115 och 5176 Tilläggsäskande samfinansierade åtgärder i samband med energiprojekt aggregatbyten Projektnummer 11464
UT 2022-11-29 Fastighetsnämnden
Lotta Norlander
2022-11-29 Styrelsen för Närhälsan
-
UT 2021-06-18 Närhälsan - Område V9, Socialförvaltningen Falköping
Susanne Lidén
2022-11-29 Regionstyrelsen
Öppningsprotokoll Stå-och träningshjälpmedel RS2021-01742
2022-11-29 -
Sara Sjöblom
2022-11-29 Fastighetsnämnden
Sahlgrenska universitetssjukhuset Mölndals sjukhus Skyltutbyte, brand och utrymning Hus CDE Projektnummer 11495
UT 2022-11-29 Fastighetsnämnden
Maria Xygkogianni
2022-11-29 Regionstyrelsen
Anbud Primed Fysio
IN 2022-04-25 Primed Fysio och Rehab AB
Sara Sjöblom
2022-11-29 Styrelsen för kulturutveckling
Skrivelse motsvarande godkänd offert Fanjunkarens lycka 7, Bronsskulpturer - åtgärdsprogram och stöldsäkring
2022-11-29 Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
Lina Hedberg
2022-11-29 Styrelsen för Närhälsan
Anmälan enligt Lex Maria från Närhälsan Backa vårrdcentral
UT 2022-11-29 Inspektionen för vård och omsorg avdelning sydväst, IVO
Ann-Christin Karlsson