Alla diarier (652 träffar)

2023-12-05 Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
Komplettering ansökan om arbetsplatskod för Fatima Backlund Asal
IN 2023-12-05 Fatima Backlund Asal
Kari Harvonen
2023-12-05 Regionstyrelsen
Yttrande över motion av Maria Andersson och Aida Karimli (C) om att anta en strategi för energigemenskaper
2023-12-05 -
Jonatan Engström
2023-12-05 Regionstyrelsen
Information inför revidering av nationell transportinfrastrukturplan
2023-12-05 -
Anna Möller
2023-12-05 Regionstyrelsen
Regional energiöverenskommelse för Västra Götaland
2023-12-05 -
Staffan Lund
2023-12-05 Regionstyrelsen
Information om samverkansavtal om naturbruksutbildning 2025-01-01 – 2028-12-31 mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner
2023-12-05 -
Anders Carlberg
2023-12-05 Regionstyrelsen
Anbud för Upphandling av livsmedel kaffe
IN 2022-12-08 Ömer Devesi
Shilana Kanani
2023-12-05 Regionstyrelsen
Kallelse beredningen för hållbar utveckling 2023-12-12
2023-12-05 -
Ann-Sofie Mellqvist
2023-12-05 Styrelsen för logistik
Tillsättningsbeslut vid Försörjningsförvaltningen 2023-11-01 - 2023-11-30
2023-12-05 -
Malin Svarre
2023-12-05 Styrelsen för Regionhälsan
Anmälan om barn och unga som far illa
UT 2023-12-05 Socialförvaltningen i Örgryte-Härlanda
Katarina Wolf
2023-12-05 Regionstyrelsen
Protokoll MBL §11 tillsättning direktör Regionhälsan
2023-12-05 Kommunal, Vårdförbundet, Vision, Ledarna, Saco, RS - Ledningsstöd RD (Koncernkontoret)
Angelica Hörngren