Alla diarier (700 träffar)

2018-12-18 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av hyperhidros - Ansökan om förhandsbesked
UT 2018-12-18 Försäkringskassan
Helena Löfgren
2018-12-18 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av hypotyreos - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2018-12-18 Försäkringskassan
Helena Löfgren
2018-12-18 Regionstyrelsen
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg IVO Dnr 8.2.1-18375/2018 avseende Närhälsan Lidköping psykologenheten för mödra- barnhälsovård
IN 2018-12-18 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2018-12-18 Regionutvecklingsnämnd
Jämställdhetsmyndigheten och att ha en statlig myndighet i Angered
2018-12-18 -
Stefan Didrik
2018-12-18 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Anteckningar HSNV planeringsgrupp för medborgardialog 2018-11-22.pdf
2018-12-18 -
Jörgen Andersson
2018-12-18 Regionutvecklingsnämnd
Detaljanvisning bokslut 2018, tidplan för bokslutsarbetet och tidplan fakturering
IN 2018-12-18 Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp
Ann-Marie Bodin
2018-12-18 Servicenämnden
Protokoll fört vid MBL-förhandling/information 2018-11-14. Information enligt § 19, löpnummer § 48-51 samt Övrigt
IN 2018-12-18 SN - HR
Stina Romberg
2018-12-18 Regionstyrelsen
Möjlighet att lämna synpunkter på förslag till beslut från Inspektionen för vård och omsorg IVO Dnr 8.2.1-18092/2018 avseende ortopedkliniken, NU-sjukvården
IN 2018-12-18 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2018-12-18 Habilitering & Hälsa
Regional medicinsk riktlinje - Psykisk ohälsa i primärvård – uppföljning med hjälp av vårdsamordnare
IN 2018-12-17 Koncernstab Hälso- och sjukvård
Anna-Carin Holm
2018-12-18 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av hyperhidros - Ansökan om förhandsbesked
UT 2018-12-18 Försäkringskassan
Helena Löfgren