Alla diarier (1902 träffar)

2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamot i Viltförvaltningsdelegationen
2023-06-02 -
Maria Hessman
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamöter och ersättare i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
2023-06-02 -
Maria Hessman
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 23 maj 2023 - Ledamöter och ersättare till etikprövningsmyndigheten, regionen Göteborg
2023-06-02 -
Maria Hessman
2023-06-02 Regionstyrelsen
Begäran om allmän handling - mailkorrespondens
IN 2023-05-11 Oskar Peterson
Anders Falkeby
2023-06-02 Regionstyrelsen
Ramavtal 202203327-001 om catering till Regionens hus Skövde med Regionens Mat i Skövde AB från 2023-08-01
2023-06-01 -
Ewelina Falck
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2023-06-02 -
Maria Hessman
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i styrelsen för Fastighet, stöd och service
2023-06-02 -
Maria Hessman
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i Miljö- och regionutvecklingsnämnden
2023-06-02 -
Maria Hessman
2023-06-02 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från valberedningens sammanträde den 23 maj 2023 - Ersättare i delregional nämnd västra
2023-06-02 -
Maria Hessman
2023-06-02 Styrelsen för kulturutveckling
Rapport Triptyk måleri av Sven-Erik Johansson
UT 2023-06-02 Borås stad
Ann-Marie Mild