Alla diarier (242 träffar)

2022-07-04 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Extern kvalitetsgranskning av specialisttjänstgöring
IN 2022-07-04 Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården LIPUS AB
Caroline Rådbring
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Svar på begäran om listningsinformation från överförmyndaren Ale kommun, aktnummer 1857/4
UT 2022-07-04 Ale kommun
Urban Palmerland
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Svar på begäran om listningsinformation från överförmyndaren Vänersborgs kommun, aktnummer 2022086, diarienummer 3
UT 2022-07-04 Vänersborgs kommun
Urban Palmerland
2022-07-04 Regionstyrelsen
Regeringsbeslut - ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens energimyndighet
IN 2022-07-01 Infrastrukturdepartementet
Agneta Mårdsjö
2022-07-04 Regionstyrelsen
Sammanställning från Retriever med mediebevakning av Västra Götalandsregionen 2022-07-04
IN 2022-07-04 -
Niclas Samsioe
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Bekräftelse om mottaget förlängningsbeslut av avtal HS 201900748-001
IN 2022-07-01 Victor Flyrén
Navid Ghavami
2022-07-04 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Återkallelse av ansökan om vikariat 9-11 augusti
IN 2022-07-02 Ludmila Sokolova
Mesud Avdagic
2022-07-04 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Svar på ytterligare frågor gällande vikariat
UT 2022-07-04 Lars Aksel Pedersen
Mesud Avdagic
2022-07-04 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Ytterligare frågor gällande vikariat
IN 2022-07-03 Lars Aksel Pedersen
Mesud Avdagic
2022-07-04 Regionstyrelsen
Fortsatt mailkonversation om anmälan om pågående tjänstefel: falsk urkund avsked
IN 2022-07-03 Sekretess
Lina Kolsmyr