Alla diarier (352 träffar)

2019-12-11 Regionstyrelsen
Offert från TP Research AB gällande Direktupphandling av feedbackterminal för ortopedmottagningen, Frölunda Specialistsjukhus
IN 2019-11-25 TP Research AB
Alva Aspehed
2019-12-11 Regionutvecklingsnämnd
Komplettering med ekonomiskt underlag till delrekvisition 2019-05-08--2019-11-08 för projekt physiological mechanisms of tolerance to warming and hypoxia in fish under global climate change
IN 2019-12-11 Göteborgs universitet, GU
Klara Persson
2019-12-11 Kulturnämnden
Tillsyn av arkivvården vid Kulturnämnden
IN 2019-12-10 Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad
Charlotta Tengbert
2019-12-11 Regionstyrelsen
Förlängning av avtal 11002015-001 om Neuropsykiatriska utredningar med WeMind AB till 2019-12-31
2019-09-25 -
Ellinor Persson
2019-12-11 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av abcess i hud/mjukdel - Ansökan om förhandstillstånd
IN 2019-12-11 Försäkringskassan
Carin Svensk
2019-12-11 Fastighetsnämnden
Tillägg tillfällig omflyttning mellan Nyfosa Snödroppen 2 Fastighets AB och Västra Götalandsregionen, Flöjelbergsgatan 1C, Snödroppen 2, Mölndal
2019-12-11 -
Annelie Sjöström
2019-12-11 Fastighetsnämnden
Tilläggsavtal till hyresavtal nr 8845706-3103-01 (fd 25409010301) mellan SBB Skara Stenbocken AB och Västra Götalandsregionen, Folktandvården, Malmgatan 36, Sälgen 2, Skara
2019-12-11 -
Annelie Sjöström
2019-12-11 Regionstyrelsen
Tjänsteanteckning
2019-12-11 -
Charlotta Tengbert
2019-12-11 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av impotens - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2019-12-11 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2019-12-11 Regionstyrelsen
Förlängning av avtal 201700990-005 om utredning, analys och utvärdering inom regional utveckling med Oxford Research AB till 2021-10-31
2019-08-19 -
Jonas Brunnegård