Alla diarier (353 träffar)

2019-12-11 Regionstyrelsen
Beslut från fastighetsnämnden 2019-12-04 § 110 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra Sjukhuset byggnad 4233 ny sänghiss projektnummer 11075
IN 2019-12-11 Fastighetsnämnden
Sofia Angel
2019-12-11 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av hjärtflimmer och andningssvårigheter - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2019-12-11 Försäkringskassan
Åsa Jackson
2019-12-11 Kulturnämnden
Ansökan om kulturstipendium 2020
IN 2019-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
2019-12-11 Regionstyrelsen
AVBRUTEN Upphandling Dokumentation gällande Direktupphandling av feedbackterminal för ortopedmottagningen, Frölunda Specialistsjukhus
2019-12-11 -
Alva Aspehed
2019-12-11 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av hosta och heshet - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2019-12-11 Försäkringskassan
Åsa Jackson
2019-12-11 Fastighetsnämnden
Hyresavtal nr 9168473958 mellan Västra Götalandsregionen, Folktandvården och Tandteknik i centrum AB Medicinaregatan 12, Änggården 718:1, Odontologen, Göteborg
2019-12-11 -
Annelie Sjöström
2019-12-11 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av ospecificerad buksmärta - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2019-12-11 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2019-12-11 Regionstyrelsen
Förlängning av avtal 201602248-001 om Bårhustjänster vid bårhuset Bäckefors med Memento Service AB till 2020-09-30
2019-10-31 -
Marianne Dalerstedt
2019-12-11 Regionstyrelsen
Förlängning av avtal 201700990-009 om tredning, analys och utvärdering inom regional utveckling med WSP Sverige AB till 2021-10-31
2019-08-22 -
Jonas Brunnegård
2019-12-11 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Kallelse Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 2019-12-18
2019-12-11 -
Anna Schürer von Waldheim