Alla diarier (315 träffar)

2022-07-04 Fastighetsnämnden
Uppsägning för villkorsändring Residenset Vänersborg. Hyresavtal 108773 och 108751. Residenset 2, Torget, Kungsgatan 2 Vänersborg
2022-07-04 -
Nina Lindegren
2022-07-04 Styrelsen för kulturutveckling
Inlämningskvitto Nylöse församling metallföremål, åtgärdsprogram
2022-06-30 Nylöse pastorat
Carl Brädde
2022-07-04 Styrelsen för Regionhälsan
Anmälan om barn och unga som far illa
UT 2022-07-04 Socialtjänsten Stenungsund
Katarina Wolf
2022-07-04 Styrelsen för Regionhälsan
Anmälan om barn och unga som far illa
UT 2022-07-04 Socialförvaltningen i Partille
Katarina Wolf
2022-07-04 Styrelsen för Närhälsan
Begäran om registerutdrag enligt GDPR
IN 2022-07-01 Sekretess
Jenny Kling
2022-07-04 Regionstyrelsen
Svar på förfrågan - behandling av gulsot - Ansökan om ersättning i efterhand
UT 2022-07-04 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2022-07-04 Regionstyrelsen
Avtal 202202172-002 om bemanning specialistläkare BUP till Skaraborgs Sjukhus med YOUPAL AB från 2022-06-20
2022-06-09 -
Gerd Rödin
2022-07-04 Fastighetsnämnden
Uppsägning för villkorsändring avtal 25470 0101 00, Folktandvården Brålanda, Törnrosgatan 14, Sörbyn 17:1-4
2022-07-04 -
Nina Lindegren
2022-07-04 Styrelsen för Regionhälsan
Validering av mobilapplikation för mätning av tåhävningshöjd
IN 2022-06-28 Sekretess
Carin Greenwood
2022-07-04 Styrelsen för kulturutveckling
Återlämningskvitto Slottsberget, arkeologisk konservering
2022-07-01 Göteborgs stadsmuseum
Inger Nyström Godfrey