Alla diarier (199 träffar)

2019-03-19 Regionstyrelsen
Bokslutsdisposition 2018
2019-03-19 -
Annika Andersson
2019-03-19 Regionstyrelsen
Verksamhetsuppföljning och rapportering 2019
2019-03-19 -
Maria Grip
2019-03-19 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Dagordning Dialogmöte mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Västra Göteborg stadsdelsnämnd den 13 mars 2019
UT 2019-03-19 RS - Folkhälsa, RS - Nämndsamordning, RS - Nämndsamordning
Karolina Berg
2019-03-19 Regionutvecklingsnämnd
Ansökan om förlängd projektperiod för projekt Cleantech Scale-up
IN 2019-03-19 RISE Research Institutes of Sweden AB
Sophia Litsne
2019-03-19 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av feber - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2019-03-19 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2019-03-19 Styrelse: Västarvet
Prenumeration från 2016-08-12 av typsnittet Scene från Monotype till webbsidor, prenumerationsnummer 12082511
2019-03-19 Monotype Imaging Inc.
Jaana Atosuo
2019-03-19 Styrelsen för Närhälsan
Avtal om samverkan jourmottagning jourområde Hisingen 2011 mellan Primärvården Göteborg PVO Hisingen, Capio Vårdcentral Lundby Sjukhus och Capio vårdcentral Amhult
2019-03-19 -
Cathrine Thanner
2019-03-19 Habilitering & Hälsa
Uppsägning eller förändring av anställning
IN 2019-02-18 Sekretess
Catarina Johansson
2019-03-19 Styrelsen för Närhälsan
Avtal om samverkan jourmottagning 2012 jourområde Hisingen mellan Primärvården PVO Hisingen, Nötkärnan AB, Friskväderstorgets Familjeläkare
2019-03-19 -
Cathrine Thanner
2019-03-19 Styrelsen för Närhälsan
Avtal om samverkan jourmottagning 2015 mellan Närhälsan område V3 Nötkärnan AB Friskväderstorgets Familjeläkare Hisingens Vårdcentral AB
2019-03-19 -
Cathrine Thanner