Alla diarier (204 träffar)

2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Svar på skrivelse till Regionstyrelsen från Sahlgrenska Universitetssjukhus angående äskande av medel gällande ökade kostnader avseende BoIC
2018-12-18 -
Madeleine Augustsson
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Beslut om delegering av beslutanderätten för tilldelning av upphandling laboratorietjänster Skaraborgs sjukhus
2018-12-18 -
Amalia Jakobsson
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Riktlinjer för säkerhet och beredskap i Västra Götalandsregionen
2018-12-18 -
Andrea Hallberg
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Riktlinjer för lönepolitiken 2019-2021
2018-12-18 -
Eva Johansson
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Uppdragsbeskrivningar för regionstyrelsens beredningar
2018-12-18 -
Johan Flarup
2018-12-18 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling K42.0 inklämt navelbråck utan gangrän, M62.8 Rektusdiastas, E66.9 Fetma ospecifierad - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN 2018-12-18 Försäkringskassan
Carin Svensk
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Yttrande över motion av Karin Engdahl (S) med flera om Västra Götalandsregionens deltagande i olika Prideaktiviteter
2018-12-18 -
Linn Riedl
2018-12-18 Regionstyrelsen
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 11 december 2018 - Yttrande över motion av Eva Olofsson (V) med flera om att Västtrafik ska köra kollektivtrafik i egen regi
2018-12-18 -
Leif Magnusson
2018-12-18 Styrelsen för beställd primärvård
Protokollsutdrag från styrelsen för beställd primärvårds sammanträde den 14 december 2018 - Tilläggsöverenskommelse om ungdomsmottagningar 2019 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för beställd primärvård
2018-12-18 -
Per Nyström
2018-12-18 Styrelsen för beställd primärvård
Protokollsutdrag från styrelsen för beställd primärvårds sammanträde den 14 december 2018 - Tilläggsöverenskommelse om ungdomsmottagningar 2019 mellan norra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för beställd primärvård
2018-12-18 -
Per Nyström