Alla diarier (352 träffar)

2019-12-11 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av lagning av fixeringstråd i tandregleringsapparaturen - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN 2019-12-11 Försäkringskassan
Carin Svensk
2019-12-11 Styrelse: Västarvet
Spannarps kyrka textilförvaring(12237070)
IN 2019-12-11 Länsstyrelsen Hallands län
Lotti Benjaminsson
2019-12-11 Kulturnämnden
Svar om Svenska Balettskolan i Göteborg
2017-01-24 -
Eira Högforsen
2019-12-11 Regionstyrelsen
Initiativärende Vänsterpartiet om redovisning av åtgärder med anledning av att barnkonventionen blir svensk lag
IN 2019-12-11 Vänsterpartiet
Stefan Didrik
2019-12-11 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av kraftig huvudvärk - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN 2019-12-11 Försäkringskassan
Carin Svensk
2019-12-11 Styrelse: Västarvet
Offertförfrågan gällande kulturmiljöunderlag till översiktsplan Tibro kommun
IN 2019-12-04 Tibro kommun
Hans Hellman
2019-12-11 Servicenämnden
2019-12-05 Anteckningar presidiedialog Folktandvården
2019-12-11 -
Anna-Stina Larsson
2019-12-11 Folkhögskolorna
Skrivelse angående förändringar för Fristads folkhögskola
IN 2019-12-11 Föreningen Internationellt Vävcenter
Susanne Sandhede
2019-12-11 Servicenämnden
2019-11-14 Anteckningar presidiedialog sjukhusen i Väster
2019-12-11 -
Anna-Stina Larsson
2019-12-11 Regionstyrelsen
Beslut från fastighetsnämnden 2019-12-04 § 110 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra Sjukhuset byggnad 4233 ny sänghiss projektnummer 11075
IN 2019-12-11 Fastighetsnämnden
Sofia Angel