Alla diarier (202 träffar)

2019-03-19 Regionstyrelsen
Val av representant i European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning, EARLALL
2019-03-19 -
Stefan Didrik
2019-03-19 Regionstyrelsen
Val av representanter till stiftarsamråd
2019-03-19 -
Stefan Didrik
2019-03-19 Regionstyrelsen
Val av ledamöter till Almi Företagspartner AB
2019-03-19 -
Hanna Blomdahl
2019-03-19 Styrelsen för Närhälsan
Avtal angående hänvisning av jourpatienter mellan den offentliga Primärvården i Västra Götaland genom område 3, Hisingsakuten och Hönö vårdcentral
2019-03-19 -
Cathrine Thanner
2019-03-19 Regionstyrelsen
Val av representanter till Sweden Emilia Romagna Network (SERN) 2019-2022
2019-03-19 -
Irma Ganibegovic
2019-03-19 Regionstyrelsen
Val av representant till Conference of Peripheral and Maritime Regions och geografiska kommissioner 2019-2022
2019-03-19 -
Irma Ganibegovic
2019-03-19 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av urinbesvär - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2019-03-19 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2019-03-19 Regionstyrelsen
Yttrande över remiss om kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)
UT 2019-03-19 Regeringskansliet
Stefan Didrik
2019-03-19 Regionstyrelsen
Yttrande över remiss om kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)
2019-03-19 -
Stefan Didrik
2019-03-19 Regionutvecklingsnämnd
Medel till Hushållningssällskapet Skaraborg för projekt Uppdrag Ungdomarnas Europa
UT 2019-03-19 Regionutvecklingsnämnden
Staffan Lund