Alla diarier (210 träffar)

2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Förlängning av Handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024
2022-07-04 -
Anna Simonsson
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Förslag till Regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatrin i Västra Götalandsregionen 2021–2024
2022-07-04 -
Mia Harty
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Komplettering till anvisningar för vårdöverenskommelsearbetet 2022-2023
2022-07-04 -
Annika Mårtensson
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Fördelning av statliga medel i arbetet mot våld i nära relationer 2022
2022-07-04 -
Carina Eliason
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Etablerande av regionalt donationscenter i Västra sjukvårdsregionen
2022-07-04 -
Jan Kilhamn
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Uppdrag och finansiering SRHR-buss 2023
2022-07-04 -
Annika Mårtensson
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Samverkansavtal digitala hjälpmedel
2022-07-04 -
Peter Amundin
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Ordnat införande etapp 2 2022
2022-07-04 -
Nina Brandström
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Nationell högspecialiserad vård - systemisk amyloidos
2022-07-04 -
Sara Palmqvist
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Ansökan om att bedriva nationell högspecialiserad vård - extraktion av pacemakerutrustning
2022-07-04 -
Sara Palmqvist