Alla diarier (183 träffar)

2019-03-19 Regionstyrelsen
Svar på Kompletterande Förfrågan - behandling av graviditet och födsel - Ansökan om ersättning för planerad vård
UT 2019-03-19 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2019-03-19 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av hudsår - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2019-03-19 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2019-03-19 Regionstyrelsen
Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 8.2.1-10330/2019 avseende Kungälvs sjukhus och Uddevalla sjukhus
IN 2019-03-19 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2019-03-19 Kollektivtrafiknämnden
Anbud nr 1
IN 2019-03-18 Sekretess
Martin Elofsson
2019-03-19 Regionstyrelsen
tvisteförhandlingsprotokoll
UT 2019-03-19 regionstyrelsen
Lena Kullander
2019-03-19 Regionstyrelsen
tvisteförhandlingsprotokoll
UT 2019-03-19 regionstyrelsen
Lena Kullander
2019-03-19 Regionstyrelsen
tvisteförhandlingsprotokoll
UT 2019-03-19 regionstyrelsen
Lena Kullander
2019-03-19 Regionstyrelsen
Anmälningsärenden regionstyrelsen
2019-03-19 -
Stefan Didrik
2019-03-19 Regionstyrelsen
Inkomna motioner för anmälan till regionstyrelsen
2019-03-19 -
Stefan Didrik
2019-03-19 Regionstyrelsen
Delegeringsbeslut anmälda till regionstyrelsen
2019-03-19 -
Stefan Didrik