Alla diarier (155 träffar)

2018-12-18 Styrelsen för beställd primärvård
Verksamhetsberättelse för 2018 – studierektor barn- och ungdomsmedicin
2018-12-18 -
Maja Berndes
2018-12-18 Styrelse: Västarvet
Offert Upprättande av kulturhistorisk bevarandeplan med skötsel- och underhållsplan för Hjärtum och Västerlanda kyrkogårdar
UT 2015-09-08 Lilla Edets pastorat
Anni Bergström
2018-12-18 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Visions representanter till hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsens MBL
IN 2018-12-17 Vision
Anna Karlsson
2018-12-18 Göteborgs botaniska trädgård
Uttag ur Botaniskas fonder 2018
2018-12-18 -
Cecilia Wahlén
2018-12-18 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Visions representanter till hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsens MBL
IN 2018-12-17 Vision
Lisbeth Mensas
2018-12-18 Regionstyrelsen
Riktlinjer för säkerhet och beredskap i Västra Götalandsregionen - beslutade
2018-12-18 -
Julia Leonsson
2018-12-18 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av akut suppurativ extern otit - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN 2018-12-14 Försäkringskassan
Carin Svensk
2018-12-18 Regionstyrelsen
Svar på ansökan om finansiering från arbetsmiljödelegationen bidrag till föreläsararvode i samband med personalutvecklingsdag med fokus på arbetsglädje och medarbetarskap
2018-12-18 -
Per Djurberg
2018-12-18 Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Visions representanter till hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsens MBL
IN 2018-12-17 Vision
Carina Hansson
2018-12-18 Regionstyrelsen
Förfrågan - intyg för förnyelse av körkort - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN 2018-12-18 Försäkringskassan
Carin Svensk