Alla diarier (190 träffar)

2019-03-19 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Anvisningar tillkommande ersättning Närhälsan.docx
2019-03-19 -
Lina Gustin
2019-03-19 Regionstyrelsen
Överenskommelse om förnyad konkurrensutsättning på möbler till Kvibergmottagningen
2019-03-19 -
Reija Bratt
2019-03-19 Regionutvecklingsnämnd
Protokollsutdrag § 64 från regionstyrelsens sammanträde den 5 mars 2019 - Val av ledamöter till Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak (ÖKS)
IN 2019-03-18 Regionstyrelsen (motpart)
Andreas Catoni
2019-03-19 Regionstyrelsen
Återrapport 2018 Handlingsplan Fullföljda studier
2019-03-19 -
Ylva Bryngelsson
2019-03-19 Kulturnämnden
Komplettering till slutrapport för kulturstrategiskt utvecklingsstöd 2016-2018 för Aurora Music/Nordiska kammarmusikföreningen
IN 2019-03-19 Aurora Music/Nordiska Kammarmusikföreningen
Marian Söderholm
2019-03-19 Regionstyrelsen
Avtal 201901630 om leverans av IS/IT tjänst privata vårdgivare inom vårdval Vårdcentral, Läkarhus Kyrbyn från 2018-12-10
2019-03-19 -
Maria Johansson
2019-03-19 Regionstyrelsen
Slutrapport Bokningsstöd TjänsteID
2019-03-19 -
Marie Jansson
2019-03-19 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av hjärtbesvär - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2019-03-19 Försäkringskassan
Sara Palmqvist
2019-03-19 Regionstyrelsen
Underrättelse och begäran om handlingar och uppgifter från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 8.2.1-11129/2019 avseende Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL
IN 2019-03-19 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2019-03-19 Regionstyrelsen
Bekräftelse på genomförda leveranser BP4 i projekt Bokningsstöd Tjänste ID
2019-03-14 -
Marie Jansson