Alla diarier (197 träffar)

2018-12-18 Styrelse: Västarvet
Beslut om Kulturmiljöutredning för Älvängen, Ale kommun, upphandling
IN 2018-05-23 Ale kommun
Anni Bergström
2018-12-18 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av hyperhidros - Ansökan om förhandsbesked
UT 2018-12-18 Försäkringskassan
Helena Löfgren
2018-12-18 Regionstyrelsen
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg IVO Dnr 8.2-44111/2017 avseende barnkliniken och mag- och tarmmottagningen på specialistmedicin, NU-sjukvården
IN 2018-12-18 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2018-12-18 Habilitering & Hälsa
Uppdaterad Regional medicinsk riktlinje - Externa rehabiliteringsprogram i Sverige och utomlands
IN 2018-12-17 Koncernstab Hälso- och sjukvård
Anna-Carin Holm
2018-12-18 Regionstyrelsen
Dokumentation för Direktupphandling av urinblåsescanner till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning BUM
2018-12-18 -
Linda Därnemyr
2018-12-18 Regionstyrelsen
Beställning för Direktupphandling av urinblåsescanner, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning BUM till Allytec AB
UT 2018-12-18 Allytec AB
Linda Därnemyr
2018-12-18 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av hyperhidros - Ansökan om förhandsbesked
UT 2018-12-18 Försäkringskassan
Helena Löfgren
2018-12-18 Styrelse: Västarvet
Förfrågan Kulturmiljöutredning för Älvängen, Ale kommun, upphandling
IN 2018-04-18 Ale kommun
Anni Bergström
2018-12-18 Regionstyrelsen
Uppförandekod för Allytec AB gällande Direktupphandling av urinblåsescanner till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning BUM
IN 2018-12-17 Allytec AB
Linda Därnemyr
2018-12-18 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Vårdöverenskommelse 2019 mellan östra hälso- och sjukvårdsnämnden och tandvårdsstyrelsen (prolongering av vårdöverenskommelse 2018)
2018-12-18 -
Camilla Odenberger