Alla diarier (352 träffar)

2019-12-11 Regionstyrelsen
Förlängning av avtal 201701086-001 om radiologiska tjänster Västra Götalandsregionen sjukhusförvaltningar med Aleris Diagnostik AB till 2020-12-05
2019-10-03 -
Ellinor Persson
2019-12-11 Regionstyrelsen
Offert från Comfort Medical AB gällande Direktupphandling av Blyskydd till Pacemaker C-båge, HIA på Södra Älvsborgs Sjukhus
IN 2019-12-10 Comfort Medical AB
Alva Aspehed
2019-12-11 Servicenämnden
Beslut från Kronofogden i mål nummer 14-190524-19*/1 Regionservice
IN 2019-12-09 Kronofogdemyndigheten
Anna Christensen
2019-12-11 Styrelse: Västarvet
Rapport Privat porträtt av dam av Emil Lundgren
UT 2019-12-11 Bertil Linhardt
Ann-Marie Mild
2019-12-11 Kulturnämnden
Ansökan om kulturstipendium 2020
IN 2019-12-10 Sekretess
Dan Fröberg
2019-12-11 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Uppföljningsplan Vårdval Rehab 2020
2019-12-11 -
Marie Ahlberg
2019-12-11 Regionstyrelsen
Förlängning av avtal 201700990-002 om utredning, analys och utvärdering inom regional utveckling med Emerga Institute AB till 2021-10-31
2019-08-23 -
Jonas Brunnegård
2019-12-11 Regionstyrelsen
Ärende 195655 Marknadsplatsen gällande Direktupphandling av Blyskydd till Pacemaker C-båge, HIA på Södra Älvsborgs Sjukhus
IN 2019-12-02 Södra Älvsborgs Sjukhus (motpart)
Alva Aspehed
2019-12-11 Kulturnämnden
Utvärdering Översättarstöd
2017-11-22 -
Eira Högforsen
2019-12-11 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av anuri åtföljt av buksmärta och distension - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN 2019-12-11 Försäkringskassan
Carin Svensk