Alla diarier (293 träffar)

2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Lägesrapport alarmeringstjänsten
2022-07-04 -
Ann-Sofie Rundberg
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Hantering av initiativärende från Kerstin Brunnström (S) om neurologiska och reumatiska sjukdomar
2022-07-04 -
Rebecca Andersson
2022-07-04 Servicenämnden
Uppgiftsfördelning arbetsmiljö för Regionservice utan vidarefördelning. Fördelande chef Henrik Ryhnell och mottagande chef Heini Kjaerbeck
2022-07-04 -
Helena Sandström
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Återkoppling implementering och implementeringsstöd Ungas psykiska hälsa - Vårdval Vårdcentral
2022-07-04 -
Sofia Odersjö
2022-07-04 Styrelsen för Närhälsan
Anmälan via Patientnämnden SPAT20220305 Närhälsan Skene vårdcentral
IN 2022-06-10 Patientnämndernas kansli (motpart)
Ann-Christin Karlsson
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Svar på skrivelse från styrelsen för Regionhälsan om hantering av det ekonomiska underskottet för Sjukvårdens larmcentral 2022
2022-07-04 -
Annika Mårtensson
2022-07-04 Servicenämnden
Uppgiftsfördelning arbetsmiljö för Regionservice utan vidarefördelning. Fördelande chef Henrik Ryhnell och mottagande chef Haddy Barrow Cham
2022-07-04 -
Helena Sandström
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Uppföljning av I väntan på ambulans
2022-07-04 -
Ann-Sofie Rundberg
2022-07-04 Servicenämnden
Uppgiftsfördelning arbetsmiljö för Regionservice utan vidarefördelning. Fördelande chef Henrik Ryhnell och mottagande chef Fredrik Nilsson
2022-07-04 -
Helena Sandström
2022-07-04 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 29 juni 2022 - Behov av regional läkemedelsstrategi
2022-07-04 -
Peter Amundin