Alla diarier (155 träffar)

2018-12-18 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av hudförändring - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
UT 2018-12-18 Försäkringskassan
Helena Löfgren
2018-12-18 Habilitering & Hälsa
Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2018-11-27 § 244 Valärenden
IN 2018-12-17 Regionfullmäktige
Anna-Carin Holm
2018-12-18 Regionstyrelsen
Möjlighet att lämna synpunkter på förslag till beslut från Inspektionen för vård och omsorg IVO Dnr 8.2-11832/2017 avseende neuro- och rehabiliteringskliniken Södra Älvsborgs Sjukhus
IN 2018-12-18 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2018-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Visions representanter till hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsens MBL
IN 2018-12-17 Vision
Mari Nilsson
2018-12-18 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Anmälningsärenden urval 2018-12-19
2018-12-18 -
Anna Schürer von Waldheim
2018-12-18 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av hyperhidros - Ansökan om förhandsbesked
UT 2018-12-18 Försäkringskassan
Helena Löfgren
2018-12-18 Regionstyrelsen
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg IVO Dnr 8.2-44111/2017 avseende barnkliniken och mag- och tarmmottagningen på specialistmedicin, NU-sjukvården
IN 2018-12-18 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2018-12-18 Habilitering & Hälsa
Uppdaterad Regional medicinsk riktlinje - Externa rehabiliteringsprogram i Sverige och utomlands
IN 2018-12-17 Koncernstab Hälso- och sjukvård
Anna-Carin Holm
2018-12-18 Regionstyrelsen
Dokumentation för Direktupphandling av urinblåsescanner till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning BUM
2018-12-18 -
Linda Därnemyr
2018-12-18 Regionstyrelsen
Beställning för Direktupphandling av urinblåsescanner, barn- och ungdomsmedicinsk mottagning BUM till Allytec AB
UT 2018-12-18 Allytec AB
Linda Därnemyr