Alla diarier (50 träffar)

2019-08-19 Regionstyrelsen
Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 8.2.1-23255/2019 avseende vuxenpsykiatrin Mark, Södra Älvsborgs Sjukhus
IN 2019-08-19 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2019-08-19 Regionstyrelsen
Förlängning av avtal 201604552-001 om Kullager med Haco Rollen AB till 2021-04-30
2019-08-19 -
Annika Rolander
2019-08-19 Regionstyrelsen
Komplettering till Förfrågan - behandling av Humerusfraktur - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN 2019-08-19 Försäkringskassan
Carin Svensk
2019-08-19 Regionstyrelsen
Svar på Förfrågan - behandling av hyperhidros - Ansökan om förhandsbesked
UT 2019-08-19 Försäkringskassan
Stina Ahlnér
2019-08-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Medicinsk retina för Bo Dockered
2019-08-19 -
Stina Ahlnér
2019-08-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Glaukom för Roland Strömbäck
2019-08-19 -
Stina Ahlnér
2019-08-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Medicinsk retina för Monica Fors
2019-08-19 -
Stina Ahlnér
2019-08-19 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Jävsblankett för uppdrag i RPT Glaukom för Balint Haszonits
2019-08-19 -
Stina Ahlnér
2019-08-19 Regionstyrelsen
Beställning gällande Dubbelmaskutsug till Medicvent AB
UT 2019-08-19 Medicvent Aktiebolag
Sandra Andersson
2019-08-19 Kulturnämnden
Kompletterande bilaga till ansökan om stöd till kultursystem 2019-2020 för Föreningen Ålgård
IN 2019-08-16 Föreningen Ålgård
Ylva Gustafsson