Alla diarier (196 träffar)

2019-03-19 Regionstyrelsen
Halvtidsutvärdering av VG2020
2019-03-19 -
Lisa Lundin
2019-03-19 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag § 59 från regionstyrelsens sammanträde den 5 mars 2019 - Specificerad inriktning och vårdutbud för sjukhusen i Göteborgsområdet
IN 2019-03-19 Regionstyrelsen (motpart)
Peter Svensson
2019-03-19 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokoll från folkhälsorådet i Karlsborgs kommun 2019-02-19
IN 2019-03-19 Karlsborgs kommun
Titti Walterum
2019-03-19 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av essentiell hypertoni - Ansökan om ersättning för nödvändig vård
IN 2019-03-19 Försäkringskassan
Carin Svensk
2019-03-19 Fastighetsnämnden
Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 5 mars 2019 - Avrapportering för projekt enkelt avhjälpta hinder i Västra Götalandsregionen
IN 2019-03-18 Regionstyrelsen (motpart)
Sandra Casperson
2019-03-19 Fastighetsnämnden
Utredning av misstänkt personuppgiftsincident.pdf
2019-03-19 -
Katarina Grudén Dahlin
2019-03-19 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Förändrad förteckning över behöriga attestanter från 2019-03-01
UT 2019-03-19 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Kristina Edström
2019-03-19 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Förändrad förteckning över behöriga attestanter från 2019-03-01
UT 2019-03-19 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Kristina Edström
2019-03-19 Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Förändrad förteckning över behöriga attestanter från 2019-03-01
UT 2019-03-19 östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Kristina Edström
2019-03-19 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag § 59 från regionstyrelsens sammanträde den 5 mars 2019 - Specificerad inriktning och vårdutbud för sjukhusen i Göteborgsområdet
IN 2019-03-19 Regionstyrelsen (motpart)
Madelene Zwahlen