Alla diarier (308 träffar)

2022-07-04 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 juli 2022 - Avgiftsförändring Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2023
2022-07-04 -
Karin Davidsson
2022-07-04 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 juli 2022 - Ekonomisk redovisning 1 juli
2022-07-04 -
Leyla Tureson
2022-07-04 Regionstyrelsen
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 3.4.1-47438/2020 avseende Psykiatri affektiva, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IN 2022-07-04 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2022-07-04 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 juli 2022 - Redovisning nationell patientenkät
2022-07-04 -
Karin Davidsson
2022-07-04 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 juli 2022 - Rapport närsjukhus Skene
2022-07-04 -
Karin Davidsson
2022-07-04 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 juli 2022 - Prehospital vård på Södra Älvsborgs Sjukhus
2022-07-04 -
Anette Sandell
2022-07-04 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 juli 2022 - Uppföljning av vårdöverenskommelse 2022-2023 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus
2022-07-04 -
Anette Sandell
2022-07-04 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 juli 2022 - Status i arbetet med tillgänglighet maj 2022
2022-07-04 -
Emmy Fhager
2022-07-04 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Protokollsutdrag från södra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 1 juli 2022 - Information om vårdgaranti och valfrihetsvård
2022-07-04 -
Levi Siljemyr
2022-07-04 Styrelsen för Närhälsan
Orosanmälan till Socialnämnden för misstanke eller kännedom om att barn far illa enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen Närhälsan Vargön vårdcentral och barnavårdscentral
UT 2022-07-04 Socialtjänsten i Vänersborg
-