Alla diarier (199 träffar)

2018-12-18 Regionstyrelsen
Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 7.3-35067/2018 avseende Södra Älvsborgs Sjukhus
IN 2018-12-18 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2018-12-18 Alingsås lasarett
Detaljanvisning bokslut 2018
IN 2018-12-18 Koncernstab verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp
Annica Nordmark
2018-12-18 Regionstyrelsen
Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 7.3-34772/2018 avseende Skaraborgs Sjukhus
IN 2018-12-18 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2018-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Avtal om tandvård till asylsökande barn och vuxna mellan 24 Tänder AB och hälso- och sjukvårdsstyrelsen
UT 2018-12-18 hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Stefan Svallhage
2018-12-18 Styrelsen för beställd primärvård
Styrelsen för beställd primärvård 2018-12-14 protokoll
2018-12-18 -
Monica Runnquist
2018-12-18 Styrelsen för Närhälsan
Överenskommelse om läkarmedverkan Närhälsan Hjällbo vårdcentral
2018-12-07 -
Åsa Cronberg Lind
2018-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Avtal med Skansenkliniken AB om tandvård till asylsökande barn och vuxna i Västra Götaland
UT 2018-12-18 hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Stefan Svallhage
2018-12-18 Regionstyrelsen
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 8.2.1-21786/2018 avseende barn- och ungdomspsykiatrin i Trollhättan, NU-sjukvården
IN 2018-12-18 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2018-12-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Avtal med RA Kliniken AB om tandvård till asylsökande barn och vuxna i Västra Götaland
UT 2018-12-18 hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Stefan Svallhage
2018-12-18 Kommittén för folkhälsofrågor
Ansökan om projektstöd för projekt Hälsofrämjande arbete i förskolan, om barns rätt till kroppslig och personlig integritet
2018-10-18 -
Anne Svensson