Alla diarier (123 träffar)

2019-10-16 Regionstyrelsen
Begäran om komplettering från Inspektionen för vård och omsorg, IVO Dnr 8.1.1-2921/2019 avseende NU-sjukvården
IN 2019-10-16 Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Marga Brisman
2019-10-16 Göteborgs botaniska trädgård
Fullmakt
UT 2019-10-16 Familjens jurist i Sverige AB
Cecilia Wahlén
2019-10-16 Göteborgs botaniska trädgård
Besked om att anställning för begränsad tid kommer att upphöra
2019-10-16 -
Cecilia Wahlén
2019-10-16 Regionstyrelsen
Komplettering till ansökan om verksamhetsstöd för de nationella minoriteterna 2020-2022
IN 2019-10-16 Saanko Luvan Seuratanssijat
Ellen Lageholm
2019-10-16 Regionstyrelsen
Reviderad ansökan om verksamhetsstöd för barnrätt 2020-2022
IN 2019-10-16 Maskrosbarn
Vania Timback
2019-10-16 Styrelsen för regiongemensam hälso- och sjukvård
Fastighetsöverenskommelse (FÖK) 2020 mellan Regiongemensam hälso- och sjukvård 608 och Västfastigheter
2019-10-16 -
Karin Kaloczy
2019-10-16 Styrelse: Västarvet
Åtgärdsprogram Konservering av blått standar på Börsen
UT 2019-03-06 Higab AB
Rebecka Karlsdotter
2019-10-16 Regionstyrelsen
Uppdrag att se över behovet av specialistpsykologer med ansvar för bedömning och psykologisk behandling i primärvården
2019-10-16 RS - Koncernstab HR, RS - Koncernstab HR
Lars Wingfors
2019-10-16 Regionstyrelsen
Komplettering till ansökan om organisationsstöd till funktionshinderorganisationer och patientföreningar 2020-2022 för Neuro Västra Götalands Länsförbund
IN 2019-10-16 Neuro Västra Götalands Länsförbund
Vania Timback
2019-10-16 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Protokollsutdrag från Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd 2019-09-26 Delårsrapport
2019-10-16 -
Anna Schürer von Waldheim