Diarium Styrelse: Västarvet

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
VA 2018-00735
2018-12-07
Arkeologisk utredning steg 1 och steg 2 inför detaljplan Bergsäter inom del av fastigheten Bogesund 1:230 och fastigheten Stadsskogen 1:58, Ulricehamns socken och kommun
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Elinor Malmberg

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-04-04 Styrelse: Västarvet
Beslut (inkulsive förfrågningsunderlag, undersökningsplan och kostnadsberäkning) om arkeologisk utredning, steg 2 inom Ulricehamns kommun
IN2019-04-04 Länsstyrelsen Västra Götalands län
Simon Karlsson
2
Dok 1 Dok 2
2018-12-11 Styrelse: Västarvet
Beslut om arkeologisk utredning inför detaljplan Bergsäter inom del av fastigheten Bogesund 1:230 och fastigheten Stadsskogen 1:58, Ulricehamns socken och kommun
IN2018-12-11 Länsstyrelsen Västra Götalands län
Simon Karlsson
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2018-12-07 Styrelse: Västarvet
Förfrågan om undersökningsplan och kostnadsberäkning för arkeologisk utredning inför detaljplan Bergsäter inom del av fastigheten Bogesund 1:230 och fastigheten Stadsskogen 1:58, Ulricehamns kommun
IN2018-11-26 Länsstyrelsen Västra Götalands län
Simon Karlsson