Diarium

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (13 stycken)
VA 2016-01101
2016-06-01
Riktlinje för arbetet med samlingarna, utifrån ICOM:s etiska regler och Mänskliga kvarlevor i Västarvets samlingar
-
Gunilla Eliasson

Händelser

Senaste händelse står överst
14
Dok 1
2019-04-17 Styrelse: Västarvet
Uppföljning av beslut - mänskliga kvarlevor i Västarvets samlingar
2019-04-17 -
Gunilla Eliasson
13
Dok 1
2019-03-19 Styrelse: Västarvet
Mottagningskvitto Mänskliga kvarlevor från Göteborgs naturhistoriska museum (GNM)
2019-03-11 -
Madelene Skogbert
12
Dok 1
2019-03-15 Styrelse: Västarvet
Depositionsinstrument Mänskliga kvarlevor från kulturlagret
2019-03-01 -
Ann-Charlott Öberg
11
Dok 1
2019-03-05 Styrelse: Västarvet
Mottagningskvitto Mänskliga kvarlevor från Kulturlagret, Vänersborg
UT2019-03-05 Västarvet
Madelene Skogbert
10
Dok 1
2019-03-05 Styrelse: Västarvet
Överlämnande av deposition till SVK
2019-03-01 -
Ann-Charlott Öberg
9
Dok 1
2018-11-27 Styrelse: Västarvet
Protokollsutdrag från styrelsen för Västarvets sammanträde den 23 november 2018 - Arbetet med samlingarna, utifrån ICOM:s etiska regler och Mänskliga kvarlevor i Västarvets samlingar
2018-11-27 -
Pernilla Schedin
8
Dok 1
2018-11-14 Styrelse: Västarvet
Arbetet med samlingarna, utifrån ICOM:s etiska regler och Mänskliga kvarlevor i Västarvets samlingar
2018-11-14 -
Pernilla Schedin
7
Dok 1
2018-04-30 Styrelse: Västarvet
Protokollsutdrag från styrelsen för Västarvets sammanträde den 27 april 2018 - Mänskliga kvarlevor i Västarvets samlingar
2018-04-30 -
Marianne Dahlquist
6
2018-04-24 Styrelse: Västarvet
Mänskliga kvarlevor i Västarvets samlingar
2018-04-24 -
Marianne Dahlquist
5
2018-04-24 Styrelse: Västarvet
Redovisning av uppdrag, kartläggning av mänskliga kvarlevor i Västarvets samlingar
2018-04-24 -
Marianne Dahlquist
4
Dok 1
2018-02-02 Styrelse: Västarvet
Protokollsutdrag från styrelsen för Västarvets sammanträde den 2 februari 2018 - Kartläggning av mänskliga kvarlevor i Västarvets samlingar
2018-02-02 -
Marianne Dahlquist
3
Dok 1
2018-01-25 Styrelse: Västarvet
Kartläggning av mänskliga kvarlevor i Västarvets samlingar
2018-01-25 -
Marianne Dahlquist
1
Dok 1
2016-06-13 Styrelse: Västarvet
Beslut § 29, 2016-05-26--27, Styrelsen för Västarvet, Riktlinje för arbetet med samlingarna, utifrån ICOM:s etiska regler
2016-06-13 -
Marianne Dahlquist