Diarium

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
SN 2019-00299
2019-03-19
Föreläggande i mål nummer 14-48967-19*/1 (Västfastigheter)
-
Lisbeth Svanström

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2019-03-29 Servicenämnden
Beslut / Återkallande i mål nummer 14-48967-19*/1 (Västfastigheter)
IN2019-03-22 Kronofogdemyndigheten
Anna Christensen
1
Dok 1
2019-03-19 Servicenämnden
Kronofogden Föreläggande Mål nr: 14-48967-19*/1, gällande Västfastigheter
IN2019-03-19 Kronofogden Uddevalla
Lisbeth Svanström