Diarium Servicenämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
SN 2017-00582
2017-08-29
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Östra Hälso- och Sjukvårdsnämnden och Regionservice
-
Thomas Front

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2019-01-07 Servicenämnden
Komplettering till Serviceöverenskommelse 2018-2019, underlag med volymjustering för 2019 gällande Östra hälso- och sjukvårdsnämnden
2019-01-07 östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Thomas Front
1
Dok 1
2018-05-24 Servicenämnden
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Östra Hälso- och Sjukvårdsnämnden och Regionservice
2018-05-24 östra hälso- och sjukvårdsnämnden
Thomas Front