Diarium Servicenämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
SN 2017-00580
2017-08-29
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Västfastigheter och Regionservice
-
Thomas Front

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1
2019-01-31 Servicenämnden
Protokollsutdrag från Fastighetsnämndens sammanträde den 29 november 2018 - Komplettering till Serviceöverenskommelse mellan Västfastigheter och Regionservice
2019-01-31 -
Annette Malmqvist
2
Dok 1
2019-01-31 Servicenämnden
Komplettering till Serviceöverenskommelse 2018-2019, underlag med volymjustering för 2019 gällande Västfastigheter
2019-01-31 -
Annette Malmqvist
1
Dok 1
2017-12-20 Servicenämnden
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Västfastigheter och Regionservice
2017-12-20 Västfastigheter
Thomas Front