Diarium Servicenämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
SN 2017-00579
2017-08-29
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Västarvet och Regionservice
-
Thomas Front

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2018-12-21 Servicenämnden
Komplettering till Serviceöverenskommelse 2018-2019, underlag med volymjustering för 2019 gällande Västarvet
2018-12-21 Västarvet
Thomas Front
1
Dok 1
2017-11-09 Servicenämnden
Serviceöverenskommelse för 2018-2019 mellan Västarvet och Regionservice
2017-11-09 Västarvet
Thomas Front