Diarium Servicenämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
SN 2017-00578
2017-08-29
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Södra Älvsborgs sjukhus och Regionservice
-
Thomas Front

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1
2019-01-07 Servicenämnden
Komplettering till Serviceöverenskommelse 2018-2019, underlag med volymjustering för 2019 gällande Södra Älvsborgs Sjukhus
2019-01-07 Södra Älvsborgs Sjukhus
Thomas Front
2
Dok 1
2017-12-20 Servicenämnden
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Södra Älvsborgs sjukhus och Regionservice
2017-12-20 Södra Älvsborgs Sjukhus
Thomas Front
1
Dok 1 Dok 2
2017-12-18 Servicenämnden
Protokollsutdrag från styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sammanträde den 26 oktober 2017 - Överenskommelse mellan Södra Älvsborgs Sjukhus och Regionservice - Serviceöverenskommelse 2018-2019
IN2017-10-26 Södra Älvsborgs Sjukhus (motpart)
Thomas Front