Diarium Servicenämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
SN 2017-00577
2017-08-29
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionservice
-
Thomas Front

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2019-01-07 Servicenämnden
Komplettering till Serviceöverenskommelse 2018-2019, underlag med volymjustering för 2019 gällande Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
2019-01-07 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Thomas Front
1
Dok 1
2018-02-07 Servicenämnden
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden och Regionservice
2018-02-07 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden
Thomas Front