Diarium Servicenämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (27 stycken)
SN 2017-00575
2017-08-29
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionservice
-
Thomas Front

Händelser

Senaste händelse står överst
27
Dok 1
2019-06-19 Servicenämnden
Tillfällig överenskommelse mellan Regionservice och avd 234/235 för nya och tillkommande servicetjänster utan för SÖK 2018-2019
2019-06-19 SN - Servicedistrikt Göteborg
-
26
Dok 1
2019-06-12 Servicenämnden
Tillfällig överenskommelse mellan Regionservice och Avd 34, Akutgeriatrik för nya- och tillkommande servicetjänster, utanför SÖK 2018-2019
2019-06-12 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ronny Moberg
25
Dok 1
2019-05-09 Servicenämnden
Tillfällig överenskommelse mellan Regionservice och Operation 3 Mölndal för nya- och tillkommande servicetjänster, utanför SÖK 2018-2019
2019-05-09 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anders Thiberg
24
Dok 1
2019-05-02 Servicenämnden
Tillfällig överenskommelse mellan Regionservice och Klinisk neurofysiologi för nya- och tillkommande servicetjänster utanför SÖK 2018-2019
2019-05-02 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ronny Moberg
23
Dok 1
2019-04-15 Servicenämnden
Tillfällig överenskommelse mellan Regionservice och Thoraxintensiven för nya och tillkommande servicetjänster, utanför SÖK 2018-2019
IN2019-03-20 Sahlgrenska Universitetssjukhuset (motpart)
-
22
Dok 1
2019-04-04 Servicenämnden
Tillfällig överenskommelse mellan Regionservice och Avdelning 19, Lungmedicin för nya- och tillkommande servicetjänster, utanför SÖK 2018-2019
2019-04-04 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ronny Moberg
21
Dok 1
2019-03-20 Servicenämnden
Tillfällig överenskommelse mellan Regionservice och Central intensivvårdsavdelning avd 96 för nya- och tillkommande servicetjänster, utanför SÖK 2018-2019
2019-03-20 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anders Thiberg
20
Dok 1
2019-03-07 Servicenämnden
Tillfällig överenskommelse mellan Regionservice och Avdelning 69 för nya- och tillkommande servicetjänster utanför SÖK 2018-2019
2019-03-07 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anders Thiberg
19
Dok 1
2019-03-07 Servicenämnden
Tillfällig överenskommelse mellan Regionservice och Avdelning 19 Lungmedicin för nya- och tillkommande servicetjänster utanför SÖK 2018-2019
2019-03-07 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anders Thiberg
18
Dok 1
2019-01-23 Servicenämnden
Tillfälllig överenskommelse mellan Regionservice och avd 235 för nya- och tillkommande servicetjänster, utanför SÖK 2018-2019
2019-01-23 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anders Thiberg
17
Dok 1
2019-01-23 Servicenämnden
Tillfälllig överenskommelse mellan Regionservice och avd 234 för nya- och tillkommande servicetjänster, utanför SÖK 2018-2019
2019-01-23 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anders Thiberg
16
Dok 1
2019-01-22 Servicenämnden
Tillfällig överenskommelse mellan Regionservice och Avdelning 69 för nya- och tillkommande servicetjänster, utanför SÖK 2018-2019
2019-01-22 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ronny Moberg
15
Dok 1
2019-01-07 Servicenämnden
Påskriven Tillfällig överenskommelse mellan Regionservice och Sahlgrenska universitetssjukhuset, Nordhemsklinken för nya- och tillkommande servicetjänster, utanför SÖK 2018-2019
2019-01-07 -
Fredrik Karlsson
14
Dok 1
2018-12-10 Servicenämnden
Tillfällig överenskommelse mellan Regionservice och avdelning 19 för nya och tillkommande servicetjänster utanför SÖK 2018-2019
2018-12-10 -
-
13
Dok 1
2018-12-10 Servicenämnden
Tillfällig överenskommelse mellan Regionservice och Audionommottagningen för nya och tillkommande servicetjänster utanför SÖK 2018-2019
2018-12-10 -
-
12
Dok 1
2018-12-05 Servicenämnden
Komplettering till Serviceöverenskommelse 2018-2019, underlag med volymjustering för 2019, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
IN2018-12-05 Sahlgrenska Universitetssjukhuset (motpart)
Thomas Front
11
Dok 1
2018-12-03 Servicenämnden
Tillfällig överenskommelse mellan Regionservice och avd 34, Akutgeriatrik för nya och tillkommande servicetjänster, utanför SÖK 2018-2019
2018-12-03 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Helena Sandström
10
Dok 1
2018-11-26 Servicenämnden
Tillfällig överenskommelse mellan Regionservice och avdelning 322, barnkliniken Östra Sjukhuset, för nya och tillkommande servicetjänster utanför SÖK 2018-2019
2018-11-26 Östra Sjukhuset
Helena Sandström
9
Dok 1
2018-11-23 Servicenämnden
Tillfällig överenskommelse mellan Regionservice och avdelning 323 samt hjärtmottagningen på barnkliniken Östra sjukhuset, för nya och tillkommande servicetjänster utanför SÖK 2018-2019
2018-11-23 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Helena Sandström
8
Dok 1
2018-11-05 Servicenämnden
Tillfällig överenkommelse mellan Regionservice och Allergi och lungmottagning, barnkliniken Östra sjukhuset, för nya och tillkommande servicetjänster utanför SÖK 2018-2019
2018-11-05 -
Mårten Bylund
7
2018-10-31 Servicenämnden
Protokollsutdrag från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets sammanträde den 26 oktober 2018 - Komplettering till Serviceöverenskommelse mellan SU och Regionservice
IN2018-10-31 Sahlgrenska Universitetssjukhuset (motpart)
Thomas Front
6
Dok 1
2018-10-16 Servicenämnden
Tillfällig överenskommelse mellan Regionservice och Avdelning 603 Geriatirisk rehabilitering för nya- och tillkommande servicetjänster, utanför SÖK 2018-2019
2018-10-16 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anders Thiberg
5
Dok 1
2018-10-03 Servicenämnden
Tillfällig överenskommelse mellan Regionservice och Sahlgrenska Universitetssjukhuset avd 136 gällande Patientnära städ, lämna prover samt förrådshantering, kaffehantering
2018-10-03 Sahlgrenska universitetssjukhuset, avd 136
Eva Jofall
4
Dok 1
2018-09-04 Servicenämnden
Tillfällig överenskommelse mellan Regionservice och avdelningen Allergi- och lungmottagning barnkliniken Östra sjukhuset, för nya och tillkommande servicetjänster utanför SÖK 2018-2019
2018-09-04 -
Thomas Front
3
Dok 1
2018-07-18 Servicenämnden
Tilläggsöverenskommelse mellan regionservice och avdelning 320, barnkliniken Östra sjukhuset, för nya och tillkommande servicetjänster utan SÖK 2018-2019
2018-07-18 Barnkliniken Avd 320 Östra Sjukhuset
-
2
Dok 1
2017-12-20 Servicenämnden
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionservice
2017-12-20 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Thomas Front
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2017-12-18 Servicenämnden
Protokollsutdrag från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets sammanträde den 1 december 2017 - Serviceöverenskommelse 2018 mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Servicenämnden
IN2017-12-18 Sara Melkersson
Thomas Front