Diarium Servicenämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
SN 2017-00574
2017-08-29
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Revisorskollegiet och Regionservice
-
Thomas Front

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2018-12-05 Servicenämnden
Komplettering till Serviceöverenskommelse 2018-2019, underlag med volymjustering för 2019 gällande Revisorskollegiet
IN2018-12-05 Revisorskollegiet
Thomas Front
1
Dok 1
2017-11-09 Servicenämnden
Serviceöverenskommelse för 2018-2019 mellan Revisorskollegiet och Regionservice
2017-11-09 Revisorskollegiet
Thomas Front