Diarium Servicenämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
SN 2017-00572
2017-08-29
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Närhälsan vårdvalsverksamhet och Regionservice
-
Thomas Front

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2018-12-21 Servicenämnden
Komplettering till Serviceöverenskommelse 2018-2019, underlag med volymjustering för 2019 gällande Närhälsan vårdvalsverksamhet
2018-12-21 Närhälsan
Thomas Front
1
Dok 1
2017-12-06 Servicenämnden
Serviceöverenskommelse för 2018-2019 mellan Närhälsan och Regionservice
2017-12-06 Närhälsan
Thomas Front