Diarium Servicenämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (4 stycken)
SN 2017-00571
2017-08-29
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Närhälsan - beställd primärvård och Regionservice
-
Thomas Front

Händelser

Senaste händelse står överst
4
Dok 1
2018-12-21 Servicenämnden
Komplettering till Serviceöverenskommelse 2018-2019, underlag med volymjustering för 2019 gällande Närhälsan beställd primärvård
2018-12-21 Närhälsan
Thomas Front
3
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2018-12-03 Servicenämnden
Protokollsutdrag från styrelsen för beställd primärvårds sammanträde den 23 november 2018 - Serviceöverenskommelse 2019 mellan Regionservice och Närhälsan
IN2018-12-03 Närhälsan (motpart)
Thomas Front
2
Dok 1 Dok 2
2017-12-20 Servicenämnden
Protokollsutdrag från styrelsen för beställd primärvårds sammanträde den 17 november 2017 - Serviceöverenskommelse 2018 mellan Närhälsan och Regionservice
IN2017-12-20 Närhälsan (motpart)
Thomas Front
1
Dok 1
2017-12-06 Servicenämnden
Serviceöverenskommelse för 2018-2019 mellan Närhälsan beställd primärvård och Regionservice
2017-12-06 Närhälsan
Thomas Front