Diarium Servicenämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (4 stycken)
SN 2017-00570
2017-08-29
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan NU-sjukvården och Regionservice
-
Thomas Front

Händelser

Senaste händelse står överst
4
Dok 1 Dok 2
2018-11-26 Servicenämnden
Expediering av NU 2017-01107-4 - Protokollsutdrag från styrelsen för NU-sjukvårdens sammanträde den 1 november 2018 - Komplettering till serviceöverenskommelse 2018-2019
IN2018-11-26 NU-sjukvården (motpart)
Helena Sandström
3
Dok 1
2018-10-26 Servicenämnden
Komplettering till Serviceöverenskommelse 2018-2019, underlag med volymjustering för 2019 gällande NU-sjukvården
2018-10-26 NU-sjukvården
Thomas Front
2
Dok 1
2018-04-18 Servicenämnden
Serviceöverenskommelse för 2018-2019 mellan NU-sjukvården och Regionservice för pilotverksamhet inom uppgiftsväxlingen i vården vid Uddevalla sjukhus 2018-02-01 --2018-03-31
2018-04-18 NU-sjukvården
Sara Palm
1
Dok 1
2017-12-06 Servicenämnden
Serviceöverenskommelse för 2018-2019 mellan NU-sjukvården och Regionservice
2017-12-06 NU-sjukvården
Thomas Front