Diarium Servicenämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
SN 2017-00568
2017-08-29
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Naturbruksförvaltningen och Regionservice
-
Thomas Front

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2019-03-06 Servicenämnden
Komplettering till Serviceöverenskommelse 2018-2019, underlag med volymjustering för 2019 gällande Naturbruksförvaltnignen
2019-03-06 Naturbruksförvaltningen
Annette Malmqvist
1
Dok 1
2017-12-06 Servicenämnden
Serviceöverenskommelse för 2018-2019 mellan Naturbruksförvaltningen och Regionservice
2017-12-06 Naturbruksförvaltningen
Thomas Front