Diarium Servicenämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
SN 2017-00567
2017-08-29
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Kungälvs sjukhus och Regionservice
-
Thomas Front

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1
2018-11-20 Servicenämnden
Överenskommelse mellan Regionservice och Kungälvs Sjukhus för nya- och tillkommande servicetjänster, utanför SÖK 2018-2019
2018-11-20 Kungälvs sjukhus
Ronny Moberg
2
Dok 1
2018-11-16 Servicenämnden
Komplettering till Serviceöverenskommelse 2018-2019, underlag med volymjustering för 2019 gällande Kungälvs sjukhus
2018-11-16 Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus
Thomas Front
1
Dok 1
2017-11-15 Servicenämnden
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 Kungälvs sjukhus
2017-11-15 Kungälvs sjukhus
Thomas Front