Diarium Servicenämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
SN 2017-00566
2017-08-29
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Kultur i Väst och Regionservice
-
Thomas Front

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2018-12-05 Servicenämnden
Komplettering till Serviceöverenskommelse 2018-2019, underlag med volymjustering för 2019 gällande Kultur i Väst
IN2018-12-05 Kultur i Väst (motpart)
Thomas Front
1
Dok 1
2017-11-15 Servicenämnden
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 Kultur i Väst
2017-11-15 Kultur i Väst
Thomas Front