Diarium Servicenämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
SN 2017-00565
2017-08-29
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Koncernkontoret och Regionservice
-
Thomas Front

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2019-01-07 Servicenämnden
Komplettering till Serviceöverenskommelse 2018-2019, underlag med volymjustering för 2019 gällande Koncernkontoret
2019-01-07 Koncernkontoret
Thomas Front
1
Dok 1
2017-12-20 Servicenämnden
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Koncernkontoret och Regionservice
2017-12-20 Koncernkontoret - VGR
Thomas Front