Diarium Servicenämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
SN 2017-00563
2017-08-29
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Hälsan och Stressmedicin och Regionservice
-
Thomas Front

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1
2018-12-05 Servicenämnden
Komplettering till Serviceöverenskommelse 2018-2019, underlag med volymjustering för 2019 gällande Hälsan och Stressmedicin
IN2018-12-05 Hälsan och Stressmedicin (motpart)
Thomas Front
2
Dok 1
2018-02-01 Servicenämnden
Protokollsutdrag från nämnden för Hälsan och Stressmedicins sammanträde den 26 januari 2018 - Serviceöverenskommelse 2018-2019 mellan Hälsan och Stressmedicin och Regionservice
IN2018-02-01 Hälsan och Stressmedicin (motpart)
Thomas Front
1
Dok 1
2017-12-20 Servicenämnden
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Hälsan och Stressmedicin och Regionservice
2017-12-20 Hälsan och Stressmedicin
Thomas Front