Diarium Servicenämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
SN 2017-00562
2017-08-29
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Habilitering och Hälsa och Regionservice
-
Thomas Front

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2019-01-07 Servicenämnden
Komplettering till Serviceöverenskommelse 2018-2019, underlag med volymjustering för 2019 gällande Habilitering & Hälsa
2019-01-07 Habilitering & Hälsa
Thomas Front
1
Dok 1
2017-11-15 Servicenämnden
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 Habilitering och Hälsa
2017-11-15 Habilitering och Hälsa
Thomas Front