Diarium Servicenämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
SN 2017-00561
2017-08-29
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Regionservice
-
Thomas Front

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2019-01-07 Servicenämnden
Komplettering till Serviceöverenskommelse 2018-2019, underlag med volymjustering för 2019 gällande Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
2019-01-07 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Thomas Front
1
Dok 1
2018-02-26 Servicenämnden
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd och Regionservice
IN2018-02-21 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd
Thomas Front