Diarium Servicenämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (2 stycken)
SN 2017-00557
2017-08-29
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Folkhögskoleförvaltningen och Regionservice
-
Thomas Front

Händelser

Senaste händelse står överst
2
Dok 1
2019-02-26 Servicenämnden
Komplettering till Serviceöverenskommelse 2018-2019, underlag med volymjustering för 2019 gällande Folkhögskoleförvaltningen
2019-02-26 Folkhögskoleförvaltningen
Thomas Front
1
Dok 1
2017-11-15 Servicenämnden
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 Folkhögskoleförvaltningen
2017-11-15 Folkhögskoleförvaltningen
Thomas Front