Diarium Servicenämnden

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
SN 2017-00555
2017-08-29
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Alingsås lasarett och Regionservice
-
Thomas Front

Händelser

Senaste händelse står överst
3
Dok 1
2018-12-21 Servicenämnden
Komplettering till Serviceöverenskommelse 2018-2019, underlag med volymjustering för 2019 gällande Alingsås Lasarett
2018-12-21 Alingsås Lasarett
Thomas Front
2
Dok 1
2018-11-30 Servicenämnden
Protokollsutdrag från styrelsen för Alingsås lasaretts sammanträde den 22 november 2018 - Komplettering till Serviceöverenskommelse för 2018-2019 mellsn Alingsås lasarett och Regionservice
IN2018-11-28 Styrelsen för Alingsås lasarett
Thomas Front
1
Dok 1
2017-12-20 Servicenämnden
Serviceöverenskommelse 2018 och 2019 mellan Alingsås lasarett och Regionservice
2017-12-20 Alingsås Lasarett
Thomas Front