Diarium Styrelsen för fastighet stöd och service

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (1 stycken)
SFSS 2023-03364
2023-04-11
Konstprogram konstprojekt Bussdepå Järnbrott
-
Julia Lang

Händelser

Senaste händelse står överst
1
Dok 1
2023-06-02 Styrelsen för fastighet stöd och service
Konstprogram Bussdepå Järnbrott
2023-06-02 -
Julia Lang