Diarium Regionutvecklingsnämnd

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (7 stycken)
RUN 2022-00237
2022-08-15
Projektstöd om tillväxt och utveckling 2022-10-01--2024-04-30 till Sotenäs kommun för projekt Förstudie flaggskepp marin återvinning
Sotenäs kommun
Astrid Burhöi

Händelser

Senaste händelse står överst
7
Dok 1
2022-11-29 Regionutvecklingsnämnd
Samverkansavtal om projekt Förstudie flaggskepp marin återvinning giltigt 2022-12-01— 2023-12-31 mellan Sotenäs kommun och RiSE
IN2022-11-29 Sotenäs kommun
Astrid Burhöi
6
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2022-11-16 Regionutvecklingsnämnd
Utskick av beslut från regionutvecklingsnämnden 2022-11-10, § 221 - Medel till projektet Förstudie flaggskepp marin återvinning
UT2022-11-16 per.svensson
Jonatan Engström
5
Dok 1
2022-11-15 Regionutvecklingsnämnd
Protokollsutdrag från regionutvecklingsnämndens sammanträde den 10 november 2022 - Medel till projektet Förstudie flaggskepp marin återvinning
2022-11-15 -
Astrid Burhöi
4
Dok 1
2022-10-18 Regionutvecklingsnämnd
Ytterligare reviderad ansökan om projektstöd om tillväxt och utveckling 2022-10-01--2024-04-30 för projekt Förstudie flaggskepp marin återvinning
IN2022-10-18 Sotenäs kommun
Astrid Burhöi
3
Dok 1
2022-10-13 Regionutvecklingsnämnd
Reviderad ansökan om projektstöd om tillväxt och utveckling 2022-10-01--2024-04-30 för projekt Förstudie flaggskepp marin återvinning
IN2022-10-13 Sotenäs kommun
Astrid Burhöi
2
Dok 1
2022-11-03 Regionutvecklingsnämnd
Medel till projektet Förstudie flaggskepp marin återvinning
2022-11-03 -
Astrid Burhöi
1
Dok 1
2022-08-15 Regionutvecklingsnämnd
Ansökan om projektstöd om tillväxt och utveckling 2022-10-01--2024-04-30 för projekt Förstudie flaggskepp marin återvinning
IN2022-08-15 Sotenäs kommun
Astrid Burhöi