Diarium Regionutvecklingsnämnd

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (3 stycken)
RUN 2020-00133
2020-04-07
Verksamhetsbidrag 2021 för Innovatum (projektarena och inkubator)
Innovatum AB
Hanna Blomdahl

Händelser

Senaste händelse står överst
3
2020-05-22 Regionutvecklingsnämnd
Rapport om inkubatorverksamhet 2019/2021 för Innovatum
IN2020-05-22 Innovatum AB
Hanna Blomdahl
2
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2020-05-22 Regionutvecklingsnämnd
Rapport om verksamhet 2019/2021 för Innovatum
IN2020-05-21 Innovatum AB
Hanna Blomdahl
1
Dok 1 Dok 2
2020-04-24 Regionutvecklingsnämnd
Rapportering verksamhet 2019/2021 dnr RUN 2020-00133
UT2020-04-24 Innovatum
Anneli Torstensson