Diarium Regionutvecklingsnämnd

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (39 stycken)
RUN 2018-00475
2018-09-17
Projektstöd om tillväxt och utveckling 2019-2021 till IDC West Sweden AB för projekt Catalyst - för smart och hållbar industri
IDC West Sweden AB
Hanna Blomdahl

Händelser

Senaste händelse står överst
42
2022-09-23 Regionutvecklingsnämnd
Delrekvisition 2022-05-01--2022-08-31 för projekt Catalyst - för smart och hållbar industri
IN2022-09-23 IDC West Sweden AB
Andreas Albertsson
41
2022-05-24 Regionutvecklingsnämnd
Delrekvisition och lägesrapport 2022-01-01--2022-04-30 för projekt Catalyst - för smart och hållbar industri
IN2022-05-24 IDC West Sweden AB
Andreas Albertsson
40
Dok 1 Dok 2
2022-03-23 Regionutvecklingsnämnd
Utskick av beslut från regionutvecklingsnämndens sammanträde den 17 mars 2022 - Medel till projektet Catalyst - för smart och hållbar industri - projektförlängning
UT2022-03-23 RS - Näringsliv
Stefan Didrik
39
Dok 1
2022-03-23 Regionutvecklingsnämnd
Protokollsutdrag från regionutvecklingsnämndens sammanträde den 17 mars 2022 - Medel till projektet Catalyst - för smart och hållbar industri - projektförlängning
2022-03-23 -
Andreas Albertsson
38
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2022-03-10 Regionutvecklingsnämnd
Medel till projektet Catalyst - för smart och hållbar industri - projektförlängning
2022-03-10 -
Andreas Albertsson
37
Dok 1 Dok 2
2022-02-07 Regionutvecklingsnämnd
Ansökan om förlängd projektperiod för projekt Catalyst - för smart och hållbar industri
IN2022-02-07 IDC West Sweden AB
Andreas Albertsson
36
2022-01-28 Regionutvecklingsnämnd
Delrekvisition och lägesrapport 2021-09-01--2021-12-31 för projekt Catalyst - för smart och hållbar industri
IN2022-01-28 IDC West Sweden AB
Andreas Albertsson
35
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2021-12-15 Regionutvecklingsnämnd
Följebrev medfinansieringsintyg Catalyst
UT2021-12-15 Leif Pehrsson, Caroline Johansson Thim
Andreas Albertsson
34
2021-12-07 Regionutvecklingsnämnd
VB: Förlängningsansökan Catalyst 2205-2310
IN2021-12-06 Caroline Johansson Thim
Andreas Albertsson
33
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2021-11-30 Regionutvecklingsnämnd
VB: Förlängningsansökan - budgetförslag
IN2021-11-22 Caroline Johansson Thim
Andreas Albertsson
32
2021-09-29 Regionutvecklingsnämnd
Delrekvisition 2021-05-01--2021-08-31 för projekt Catalyst - för smart och hållbar industri
IN2021-09-29 IDC West Sweden AB
Andreas Albertsson
31
Dok 1
2021-05-31 Regionutvecklingsnämnd
Förenklad lägesrapport 2021-01-01--2021-04-30 för projekt Catalyst - för smart och hållbar industri
IN2021-05-31 IDC West Sweden AB
Sophia Litsne
30
2021-05-31 Regionutvecklingsnämnd
Delrekvisition 2021-01-01--2021-04-30 för projekt Catalyst - för smart och hållbar industri
IN2021-05-31 IDC West Sweden AB
Sophia Litsne
29
Dok 1
2021-04-23 Regionutvecklingsnämnd
Godkänd förlängning tom 2022-04-30
UT2021-04-23 Christoffer Löfgren
Sophia Litsne
28
Dok 1
2021-04-23 Regionutvecklingsnämnd
Godkänd förlängning tom 2022-04-30
IN2021-04-22 RS - Näringsliv
Sophia Litsne
27
Dok 1
2021-04-22 Regionutvecklingsnämnd
Begäran om förlängning Catalyst RUN 2018-00475
IN2021-04-22 Christoffer Löfgren
Sophia Litsne
26
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2021-02-01 Regionutvecklingsnämnd
Kompletteringar till delrekvisition 2020-09-01--2020-12-31 för projekt Catalyst - för smart och hållbar industri
IN2021-01-27 IDC West Sweden AB
Sophia Litsne
25
Dok 1 Dok 2
2021-01-18 Regionutvecklingsnämnd
Fördjupad lägesrapport 2020-09-01--2020-12-31 för projekt Catalyst - för smart och hållbar industri
IN2021-01-18 IDC West Sweden AB
Sophia Litsne
24
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2021-01-18 Regionutvecklingsnämnd
Delrekvisition 2020-09-01--2020-12-31 för projekt Catalyst - för smart och hållbar industri
IN2021-01-18 IDC West Sweden AB
Sophia Litsne
23
Dok 1
2020-11-06 Regionutvecklingsnämnd
Elektronisk signering - projekt Catalyst för smart och hållbar industri
IN2020-11-05 Christoffer Löfgren
Wictoria Hedendahl
22
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2020-10-21 Regionutvecklingsnämnd
Utskick av beslut från regionutvecklingsnämnden 2020-10-15, § 224 - Medel till IDC West Sweden AB för utökning av projektet Catalyst - för smart och hållbar industri
UT2020-10-21 -
Jonatan Engström
21
Dok 1
2020-10-21 Regionutvecklingsnämnd
Protokollsutdrag från regionutvecklingsnämndens sammanträde den 15 oktober 2020 - Medel till IDC West Sweden AB för utökning av projektet Catalyst - för smart och hållbar industri
2020-10-21 -
Hanna Blomdahl
20
Dok 1 Dok 2
2020-10-16 Regionutvecklingsnämnd
Ny godkänd totalbudget Catalyst RUN 2018-00475
IN2020-09-18 RS - Ekonomi RU
Hanna Blomdahl
19
Dok 1
2020-09-29 Regionutvecklingsnämnd
Lägesrapport 2020-05-01--2020-08-31 för projekt Catalyst - för smart och hållbar industri
IN2020-09-28 IDC West Sweden AB
Hanna Blomdahl
18
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2020-09-29 Regionutvecklingsnämnd
Delrekvisition 2020-05-01--2020-08-31 för projekt Catalyst - för smart och hållbar industri
IN2020-09-28 IDC West Sweden AB
Hanna Blomdahl
14
Dok 1
2020-10-08 Regionutvecklingsnämnd
Medel till IDC West Sweden AB för utökning av projektet Catalyst - för smart och hållbar industri
2020-10-08 -
Hanna Blomdahl
13
Dok 1 Dok 2
2020-11-02 Regionutvecklingsnämnd
Godkänd Budgetförändring projekt Catalyst RUN 2018-00475.msg
UT2020-11-02 IDC West Sweden AB
Sophia Litsne
12
Dok 1
2020-05-28 Regionutvecklingsnämnd
Förenklad lägesrapport 2020-01-01--2020-04-30 för projekt Catalyst - för smart och hållbar industri
IN2020-05-28 IDC West Sweden AB
Sophia Litsne
11
Dok 1 Dok 2
2020-05-28 Regionutvecklingsnämnd
Delrekvisition 2020-01-01--2020-04-30 för projekt Catalyst - för smart och hållbar industri
IN2020-05-28 IDC West Sweden AB
Sophia Litsne
10
Dok 1 Dok 2
2020-01-30 Regionutvecklingsnämnd
Delrekvisition 2019-09-01--2019-12-31 för projekt Catalyst - för smart och hållbar industri
IN2020-01-30 IDC West Sweden AB
Hanna Blomdahl
9
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2019-10-09 Regionutvecklingsnämnd
Komplettering till delrekvisition 2019-05-01--2019-08-31 för projekt Catalyst - för smart och hållbar industri
IN2019-10-08 IDC West Sweden AB
Sophia Litsne
8
Dok 1
2019-10-02 Regionutvecklingsnämnd
Förenklad lägesrapport 2019-05-01--2019-08-31 för projekt Catalyst - för smart och hållbar industri
IN2019-10-02 IDC West Sweden AB
Sophia Litsne
7
Dok 1 Dok 2
2019-10-02 Regionutvecklingsnämnd
Delrekvisition 2019-05-01--2019-08-31 för projekt Catalyst - för smart och hållbar industri
IN2019-10-02 IDC West Sweden AB
Sophia Litsne
6
Dok 1 Dok 2
2019-05-31 Regionutvecklingsnämnd
Lägesrapport 2019-01-01--2019-04-30 för projekt Catalyst - för smart och hållbar industri
IN2019-05-31 IDC West Sweden AB
Sophia Litsne
5
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2019-05-31 Regionutvecklingsnämnd
Delrekvisition 2019-01-01--2019-04-30 för projekt [ Catalyst - för smart och hållbar industri
IN2019-05-31 IDC West Sweden AB
Sophia Litsne
4
2018-12-05 Regionutvecklingsnämnd
Expediering av projektbeslut för projekt Catalyst - för smart och hållbar industri
UT2018-12-05 -
Sophia Litsne
3
Dok 1
2018-12-05 Regionutvecklingsnämnd
Protokollsutdrag från regionutvecklingsnämndens sammanträde den 22 november 2018 - Projektstöd till IDC West Sweden AB för projekt Catalyst - för smart och hållbar industri
2018-12-05 -
Sophia Litsne
2
Dok 1 Dok 2
2018-11-15 Regionutvecklingsnämnd
Projektstöd till IDC West Sweden AB för projekt Catalyst - för smart och hållbar industri
2018-11-15 -
Sophia Litsne
1
2018-09-17 Regionutvecklingsnämnd
Ansökan om projektstöd om tillväxt och utveckling 2018 för projekt Catalyst - för smart och hållbar industri
IN2018-09-17 IDC West Sweden AB
Sophia Litsne