Diarium Regionutvecklingsnämnd

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (11 stycken)
RUN 2017-00701
2017-08-07
Bredbandsstöd till Mariestads kommun - Brommöfiber
Mariestads kommun
Eric Åkerlund

Händelser

Senaste händelse står överst
11
Dok 1
2019-03-26 Regionutvecklingsnämnd
Utbetalningsorder Brommö fiber.pdf
2019-03-26 -
Eric Åkerlund
10
Dok 1 Dok 2
2019-02-01 Regionutvecklingsnämnd
E-post: Slutbeslut Mariestad Brommö fiber.docx
UT2019-02-01 Mats Widhage
Eric Åkerlund
9
Dok 1
2020-09-28 Regionutvecklingsnämnd
Slutbeslut Mariestad Brommö fiber
2020-09-28 -
Eric Åkerlund
8
Dok 1 Dok 2
2018-09-19 Regionutvecklingsnämnd
Angående slutredovisningen av fiber till Brommö
UT2018-09-19 -
Eric Åkerlund
7
2018-08-30 Regionutvecklingsnämnd
Slutredovisning om bredbandsstöd till Mariestads kommun för Brommöfiber
IN2018-08-30 Mariestads kommun
Eric Åkerlund
6
Dok 1 Dok 2
2018-02-20 Regionutvecklingsnämnd
Skickar protokollsutdrag från regionutvecklingsnämndens sammanträde den 31 januari 2018 - Beslut om bredbandsstöd till Mariestad Brommö
UT2018-02-20 -
Kristin Löfgren
5
Dok 1
2018-02-08 Regionutvecklingsnämnd
Protokollsutdrag från regionutvecklingsnämndens sammanträde den 31 januari 2018 - Beslut om bredbandsstöd till Mariestad Brommö
2018-02-08 -
Eric Åkerlund
4
Dok 1 Dok 2
2017-12-06 Regionutvecklingsnämnd
SV: Utbetalning kanalisationsstöd
IN2017-11-21 Mats Widhage
Eric Åkerlund
3
Dok 1
2019-03-26 Regionutvecklingsnämnd
Reservation av medel för bredbandsstöd till Mariestad Brommö
2019-03-26 RS - Koncernstab regional utveckling, RS - Kollektivtrafik och infrastruktur
Eric Åkerlund
2
Dok 1
2018-01-24 Regionutvecklingsnämnd
Beslut om bredbandsstöd till Mariestad Brommö
2018-01-24 -
Eric Åkerlund
1
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2017-08-07 Regionutvecklingsnämnd
Ansökan om VGR Bredbandsstöd - Brommöfiber
IN2017-06-27 Mariestads kommun
Eric Åkerlund