Diarium Regionutvecklingsnämnd

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (32 stycken)
RUN 2016-02004
2016-08-25
Ansökan om projektstöd - samverkan för regional serviceutveckling, Tillväxtverket
Tillväxtverket
Jane Boyton

Händelser

Senaste händelse står överst
33
Dok 1 Dok 2
2019-12-19 Regionutvecklingsnämnd
Reviderat beslut med nytt slutdatum för projekt samverkan för regional serviceutveckling
IN2019-12-18 Tillväxtverket
Jane Boyton
32
Dok 1
2019-08-19 Regionutvecklingsnämnd
Ansökan om delutbetalning
UT2019-08-19 Tillväxtverket
Jane Boyton
31
Dok 1
2019-06-04 Regionutvecklingsnämnd
Beslut om delutbetalning av projektstöd samverkan för regional serviceutveckling
IN2019-06-04 Tillväxtverket
Jane Boyton
30
Dok 1
2019-04-15 Regionutvecklingsnämnd
Redovisning projektdagbok - underlag till ansökan om utbetalning för projekt samverkan för regional serviceutveckling
IN2019-04-15 Not Quite
Jane Boyton
29
Dok 1
2019-02-18 Regionutvecklingsnämnd
Ansökan om delutbetalning
UT2019-02-18 Tillväxtverket
Jane Boyton
27
Dok 1 Dok 2
2019-01-28 Regionutvecklingsnämnd
Beslut om utbetalning av projektstöd samverkan för regional serviceutveckling
IN2019-01-24 Tillväxtverket
Jane Boyton
26
Dok 1
2019-01-02 Regionutvecklingsnämnd
Beslut om godkänd förlängd projektperiod för projekt samverkan för regional serviceutveckling, Tillväxtverket
2019-01-02 -
Jane Boyton
25
Dok 1
2018-11-08 Regionutvecklingsnämnd
Beslut om ändring av ansökan om stöd med nytt slutdatum och omfördelning av utgifter
IN2018-11-08 Tillväxtverket
Jane Boyton
24
Dok 1
2018-11-08 Regionutvecklingsnämnd
Kompletterad ansökan om delutbetalning
UT2018-08-23 Tillväxtverket
Jane Boyton
23
2018-10-12 Regionutvecklingsnämnd
Ansökan om ändring av beslut om projektstöd samverkan för regional serviceutveckling
UT2018-10-12 Jordbruksverket
Jane Boyton
22
2018-08-24 Regionutvecklingsnämnd
Ansökan om delutbetalning
UT2018-08-24 Tillväxtverket
Jane Boyton
21
Dok 1
2018-06-04 Regionutvecklingsnämnd
Beslut om utbetalning av projektstöd samverkan för regional serviceutveckling
IN2018-05-25 Tillväxtverket
Jane Boyton
20
Dok 1
2018-03-28 Regionutvecklingsnämnd
Ansökan om utbetalning av medfinansering projektstöd samverkan för regional serviceutveckling
UT2018-03-28 Länsstyrelsen Västra Götalands län
Jane Boyton
19
Dok 1 Dok 2
2018-01-23 Regionutvecklingsnämnd
Ansökan om delutbetalning/rekvisition
UT2018-01-23 Tillväxtverket
Jane Boyton
18
Dok 1 Dok 2
2017-06-30 Regionutvecklingsnämnd
Meddelande om medfinansiering VGR till PTS
IN2017-06-30 Länsstyrelsen Västra Götalands län
Jane Boyton
17
Dok 1
2017-05-31 Regionutvecklingsnämnd
Korrigerat beslut om ansökt ändring
IN2017-05-31 Tillväxtverket
Jane Boyton
16
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2017-05-30 Regionutvecklingsnämnd
Korrigerat beslut om ansökt ändring
IN2017-05-30 Tillväxtverket
Jane Boyton
15
Dok 1 Dok 2
2017-05-22 Regionutvecklingsnämnd
Beslut om ansökt ändring
IN2017-05-22 Tillväxtverket
Jane Boyton
14
Dok 1 Dok 2 Dok 3
2017-05-05 Regionutvecklingsnämnd
Ansökan om ändring av beslut om stöd 2014-2020
UT2017-05-05 Jordbruksverket
Jane Boyton
13
Dok 1
2017-04-24 Regionutvecklingsnämnd
Insättningsuppgift
IN2017-04-24 Swedbank
Isabell Magnusson
12
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2017-04-21 Regionutvecklingsnämnd
Ansökan om budgetändring
UT2017-04-21 Tillväxtverket
Jane Boyton
11
Dok 1 Dok 2
2017-04-07 Regionutvecklingsnämnd
Beslut om utbetalning ärendeid: 2016-3050
IN2017-04-06 Tillväxtverket
Jane Boyton
10
Dok 1
2017-03-30 Regionutvecklingsnämnd
Fullmakt E-tjänst för projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar
UT2017-03-30 Jordbruksverket
Jane Boyton
9
Dok 1
2017-03-27 Regionutvecklingsnämnd
Projektstöd - medfinansieringsintyg
IN2017-03-27 Jordbruksverket
Jane Boyton
8
Dok 1
2017-02-14 Regionutvecklingsnämnd
Anmälan av kontonummer
UT2017-02-14 Jordbruksverket
Jane Boyton
7
Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok 4
2016-10-19 Regionutvecklingsnämnd
Beslut projektbidrag Samverkan för regional utveckling
IN2016-10-18 RS - Styrelse och nämndsekretariat
Jane Boyton
6
Dok 1
2016-10-19 Regionutvecklingsnämnd
Tjänsteutlåtande samverkan för regional utveckling
UT2016-09-29 Regionutvecklingsnämnden
Jane Boyton
5
2016-09-30 Regionutvecklingsnämnd
Godkännande av ansökt förändring
IN2016-09-28 Tillväxtverket
Jane Boyton
4
Dok 1
2016-08-25 Regionutvecklingsnämnd
Beslut om att bevilja ansökan om projektstöd - samverkan för regional service utveckling
IN2016-08-25 Tillväxtverket
Jane Boyton
3
Dok 1
2016-08-25 Regionutvecklingsnämnd
Ansökan om projektstöd - samverkan för regional service utveckling
UT2016-04-29 Tillväxtverket
Jane Boyton
2
Dok 1
2016-08-25 Regionutvecklingsnämnd
Bekräftelse på registrerad fullmakt
IN2016-05-12 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret
Jane Boyton
1
Dok 1
2016-08-25 Regionutvecklingsnämnd
Ansökan fullmakt e-tjänster
UT2016-04-26 Tillväxtverket
Jane Boyton