Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (4 stycken)
RS 2023-05685
2023-11-09
Förfrågan - behandling av luftvägsinfektion, ospecificerat öppet sår på höger ben - Ansökan om ersättning i efterhand
Försäkringskassan
Madelene Läth

Händelser

Senaste händelse står överst
4
Dok 1
2023-11-21 Regionstyrelsen
Svar på förfrågan - behandling av luftvägsinfektion, ospecificerat öppet sår på höger ben - Ansökan om ersättning i efterhand
UT2023-11-21 Försäkringskassan
Angelica Landin André
3
Dok 1 Dok 2
2023-11-21 Regionstyrelsen
Svar från läkemedelsrådgivare - behandling av luftvägsinfektion, ospecificerat öppet sår på höger ben - Ansökan om ersättning i efterhand
IN2023-11-21 Sahlgrenska Universitetssjukhuset (motpart)
Angelica Landin André
2
Dok 1 Dok 2
2023-11-20 Regionstyrelsen
Förfrågan till läkemedelsrådgivare - behandling av luftvägsinfektion, ospecificerat öppet sår på höger ben - Ansökan om ersättning i efterhand
UT2023-11-20 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Angelica Landin André
1
Dok 1
2023-11-09 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av luftvägsinfektion, ospecificerat öppet sår på höger ben - Ansökan om ersättning i efterhand
IN2023-11-09 Försäkringskassan
Madelene Läth