Diarium Regionstyrelsen

Ärende

Händelser/åtgärder i ärendet (6 stycken)
RS 2023-05306
2023-10-18
Förfrågan - behandling av morbus scheuermann - Ansökan om förhandsbesked
Försäkringskassan
Madelene Läth

Händelser

Senaste händelse står överst
6
Dok 1
2023-11-24 Regionstyrelsen
Påminnelse på förfrågan - behandling av morbus scheuermann - Ansökan om förhandsbesked
IN2023-11-24 Försäkringskassan
Madelene Läth
5
Dok 1
2023-11-21 Regionstyrelsen
Svar på förfrågan - behandling av morbus scheuermann - Ansökan om förhandsbesked
UT2023-11-21 Försäkringskassan
Madelene Läth
4
Dok 1
2023-11-20 Regionstyrelsen
Svar på förfrågan från medicinsk rådgivare nr 2 - behandling av morbus scheuermann - Ansökan om förhandsbesked
IN2023-11-20 Sahlgrenska Universitetssjukhuset (motpart)
Madelene Läth
3
Dok 1 Dok 2
2023-11-15 Regionstyrelsen
Förfrågan från medicinsk rådgivare - behandling av morbus scheuermann - Ansökan om förhandsbesked
IN2023-11-15 Sahlgrenska Universitetssjukhuset (motpart)
Madelene Läth
2
Dok 1 Dok 2
2023-10-19 Regionstyrelsen
Förfrågan till medicinsk rådgivare - behandling av morbus scheuermann - Ansökan om förhandsbesked
UT2023-10-19 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Madelene Läth
1
Dok 1
2023-10-18 Regionstyrelsen
Förfrågan - behandling av morbus scheuermann - Ansökan om förhandsbesked
IN2023-10-18 Försäkringskassan
Madelene Läth